ΔΙΔΑΧΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ:  Είναι δύο δρόμοι, ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου…

Είναι δύο δρόμοι, ο ένας της ζωής και ο άλλος του θανάτου και διαφορά μεγάλη ανάμεσα στους δύο δρόμους.
Η οδός της ζωής είναι η εξής:

πρώτον αγαπήσεις τον Θεόν τον ποιήσαντά σε,

δεύτερον τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Και πάντα όσα εάν θελήσεις να μη σου κάμουν, μην τα κάνης και συ στους άλλους.

Και αυτών των ρητών η διδαχή είναι η εξής?
Ευλογείτε τους καταρωμένους υμίν και προσεύχεσθε υπέρ των εχθρών υμών και νηστεύετε υπέρ των διωκόντων υμάς? ποία γαρ χάρις, εάν αγαπάτε τους αγαπώντας υμάς;
Ουχί και τα έθνη τούτο ποιούσιν;
Αλλά σεις φιλείτε τους μισούντας υμάς και δεν θα έχετε εχθρό.

Απέχου των σαρκικών επιθυμιών.

Εάν σε ραπίσει κανείς εις την δεξιά σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην, και έση τέλειος.

Αν αγγαρεύση σε τις μίλιον εν, υπάγε μετ’ αυτού δύο, αν σου πάρει κανείς το ιμάτιόν σου, δώσε του και τον χιτώνα? αν σου αφαιρέσει κανείς το σον, μη απαιτεί ούτε μπορείς να το κάνης. Παντί τω αιτούντι σε δίδου και μη απαιτεί, διότι σ’ όλους θέλει να δίνης ο πατήρ από όσα έχεις χαρίσματα.

Μακάριος οποίος δίνει, κατά την εντολή? διότι είναι ακατάκριτος.

Αλίμονο σε όποιον παίρνει.

Αν έχει ανάγκη και παίρνει, θα είναι ακατάκριτος? αλλά αν χωρίς ανάγκη έλαβε, θα δικαστή γιατί το έλαβε. Θα πιαστεί και θα εξετασθεί για όλα όσα έπραξε και ουκ εξελεύσεται εκείθεν, μέχρις ου αποδώ τον έσχατον κοδράντην. Αλλά και γι’ αυτό ακόμη έχει λεχθεί ιδρωσάτω η ελεημοσύνη σου εις τας χείρας σου, μέχρις αν γνως, τίνι δως.

Η δευτέρα δε εντολή της διδαχής είναι

ου φονεύσεις,

ου μοιχεύσεις,

να μην ασελγήσεις,

να μην πορνεύσεις,

ου κλέψεις,

να μη χρησιμοποίησης μάγια,

να μη φαρμακώσεις,

να μη σκοτώσεις το παιδί στην κοιλιά ή αφού γεννηθεί.

Ουκ επιθυμήσεις τα του πλησίον, ουκ επιορκήσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, να μη κακολογήσεις, να μη κράτησης μνησικακία.

Να μην είσαι δίγνωμος ούτε δίγλωσσος? διότι η διγλωσσία είναι παγίδα θανάτου.

Να μην είναι ο λόγος σου ψεύτικος ούτε άδειος, άλλα μεστός από έργα.

Να μην είσαι πλεονέκτης ούτε άρπαξ ούτε υποκριτής ούτε κακοήθης ούτε περήφανος.

Να μην παίρνεις πονηρές αποφάσεις εναντίον του πλησίον σου.

Να μη μισήσεις κανένα άνθρωπο, αλλά άλλους μεν να τους ελέγξεις, για άλλους δε να προσευχηθείς κι’ άλλους να τους αγαπήσεις πάνω από την ψυχή σου.

Τέκνο μου, απόφευγε κάθε τι το πονηρό κι ότι μοιάζει για πονηρό. Μη γίνεσαι οργίλος, διότι η οργή οδηγεί στον φόνο, μήτε ζηλιάρης μήτε φιλόνικος μήτε θυμώδης? διότι απ’ όλα αυτά γίνονται οι φόνοι.

Τέκνο μου, μην είσαι επιθυμητής, διότι η επιθυμία οδηγεί στην πορνεία, μήτε αισχρολόγος μήτε θρασύς στα μάτια? διότι απ’ όλα αυτά γίνονται οι μοιχείες.

Τέκνο μου, μην προσεχής στις οιωνοσκοπίες, διότι οδηγούν στην ειδωλολατρία, μήτε τις απόκρυφες επιστήμες? ούτε να τα βλέπεις ούτε να τ’ ακούς τέτοια πράγματα. Διότι όλα αυτά γεννούν την ειδωλολατρία.

Τέκνο μου, μην είσαι ψεύτης, διότι τα ψέματα οδηγούν στην κλοπή, μήτε φιλάργυρος μήτε κενόδοξος? διότι απ’ όλα αυτά γίνονται οι κλοπές.

Τέκνο μου, να μην είσαι γογγυστής, διότι αυτό οδηγεί στη βλασφημία, μήτε αυθάδης μήτε πονηρόμυαλος? απ’ όλα αυτά γίνονται οι βλασφημίες. Αλλά να είσαι πράος, διότι οι πραείς κληρονομήσουσι την γην.

Να είσαι μακρόθυμος και ελεήμων και άκακος και ησύχιος και αγαθός και να τρέμεις πάντα τους λόγους που άκουσες.

Να μην υψώνεις τον εαυτό σου και να μη δώσεις στην ψυχή σου θράσος.

Να μη κολληθεί η ψυχή σου στους δοξασμένους του κόσμου, αλλά να θέλγεσαι στη συντροφιά των δικαίων και των ταπεινών. Ότι σου συμβαίνει, να το δέχεσαι ως καλό, ξέροντας ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς να το επιτρέπει ο Θεός.

Τέκνο μου, του λαλούντος σοι τον λόγον του Θεού μνησθήση νύχτα και μέρα, να τον τιμάς δε ως τον ίδιο τον Κύριο διότι εκεί όπου κηρύσσεται ο Κύριος, εκεί είναι ο ίδιος και καθημερινά να ζητάς με δίψα τα πρόσωπα των αγίων, για να αναπαύεσαι πάνω στα λόγια τους.

Να μην κάνης σχίσμα, αλλά να ειρηνεύεις εκείνους που μάχονται.

Κρίνεις δικαίως, να μην είσαι προσωπολήπτης όταν ελέγχεις παραπτώματα.

Να μη διψυχήσης, κυμαινόμενος ανάμεσα στα πρόσωπα.

Να μην απλώνεται εύκολα το χέρι σου όταν πρόκειται να πάρεις και να μη μαζεύεται όταν πρόκειται να δώσεις.

Αν έχεις κάτι να δώσεις, θα δώσεις συγχρόνως λύτρωση και στις αμαρτίες σου.

Να μη διστάσεις να δώσεις, κι’ όταν δίνης να μην κλαίγεσαι και θα μάθεις έτσι ποιος είναι ο καλός ανταποδότης του μισθού.

Να μη γυρίζεις το πρόσωπο σου αλλού, όταν κάποιος έχει την ανάγκη σου κι’ ότι έχεις να το μοιράζεις με τον αδελφό σου, μη θαρρώντας τίποτε δικό σου. Διότι, αν μοιράζεστε την αθανασία, δεν θα μοιραστείτε τα φθαρτά;

Να μη σηκώσεις τη φροντίδα σου από τον γιο σου ή την κόρη σου, αλλά από τα τρυφερά τους χρόνια να τους διδάξεις τον φόβο του Θεού.

Να μην είσαι απότομος και πικρόχολος στον υπηρέτη ή την υπηρέτρια σου, που ελπίζουν στον ίδιο Θεό με σένα, για να μην αγανακτήσουν σ’ αυτόν, που είναι κοινός Θεός σας. Ο Θεός δεν έρχεται να καλέσει τον ένα ή τον άλλον, αλλά όλους όσους το Πνεύμα ετοίμασε.

Και σεις οι υπηρέτες να υποτάσσεσθε στους κυρίους σας σαν να είναι τύποι του Θεού, με συστολή και φόβο.

Να μισήσεις κάθε είδος υποκρισίας και κάθε τι που δεν είναι αρεστό στον Κύριο.

Να μην παραβείς τας εντολάς Κυρίου,, φυλάξεις δε όσα παρέλαβες, μήτε προστιθείς μήτε αφαιρών.

Στην εκκλησία να εξομολογείσαι τα παραπτώματά σου και να μην έρχεσαι στην προσευχή με συνείδηση ρυπαρή.

Αυτός είναι ο δρόμος της ζωής.

Και ο δρόμος του θανάτου είναι ο εξής :

πρώτα απ’ όλα είναι, πονηρός και μεστός από κατάρα? φόνοι, μοιχεία, επιθυμία πορνεία κλοπαί, ειδωλολατρείες, μαγείες, φαρμακείες, αρπαγές, ψευδομαρτυρίας υποκρισίες, διπλοκαρδία, δόλος, υπερηφάνεια, κακία, αυθάδεια, πλεονεξία, αισχρολογία, ζηλοτυπία, θρασύτης, καύχησης, αλαζονεία, αφοβία.

Εκεί περπατούν όσοι διώκουν τους αγαθούς, μισούν την αλήθεια, αγαπούν το ψευδός, δεν ξέρουν τον μισθό της δικαιοσύνης, δεν κολλώνται στο αγαθό ούτε σε δίκαιη κρίση, δεν αγρυπνούν στο αγαθό, αλλά στο πονηρό.

Απ’ αυτούς είναι μακριά η πραότης και η υπομονή, μάταια αγαπόντες, διώκοντες ανταπόδομα.

Δεν ελεούν τον πτωχό, δεν συμπονούν τον βασανισμένο, δεν κουράζονται με τον κουρασμένο, δεν αναγνωρίζουν τον δημιουργό τους.

Φονείς τέκνων.

Καταστρέφουν το πλάσμα του Θεού. Μένουν ανάλγητοι σ’ όσους έχουν ανάγκη, καταθλίβουν τον αδικούμενο, χαϊδεύουν τους πλουσίους, κρίνουν ανελέητα τους πένητες, βρίθουν από αμαρτία. Είθε να σωθείτε, τέκνα, απ’ όλα αυτά.

Κοίταξε, μη τις σε πλανίσει από τον δρόμο αυτής της διδαχής και σε ξεστρατίσει με τη διδασκαλία του από το θέλημα του Θεού.

Αν μπορείς να βαστάς όλο τον ζυγό του Κυρίου, θα είσαι τέλειος.

Αν δεν μπορείς ολόκληρων, βάσταξε τον όσο μπορείς. όσο για τη νηστεία, κράτα την όσο αντέχεις.

Από τα σφάγια των θυσιών πρόσεχε πολύ? διότι είναι λατρεία ανύπαρκτων θεών.

Όσο για το βάπτισμα, έτσι να βαπτίζετε αφού πείτε προηγουμένως όλα τα σχετικά, βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σε νερό μόλις αντλημένο.

Και αν δεν έχεις νερό τέτοιο, βάπτισε σε άλλο νερό? κι’ αν δεν μπορείς σε δροσερό, σε χλιαρό. Κι’ αν δεν έχεις ούτε από το ένα ούτε από το άλλο, χύσε πάνω στο κεφάλι τρεις φορές νερό εις όνομα του Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος.

Και πριν από το βάπτισμα, να νηστεύουν εκείνος που θα βαπτίσει και εκείνος που θα βαπτισθεί, ακόμη και όσοι άλλοι μπορούν.

Και να προστάξεις αυτόν που πρόκειται να βαπτισθεί, να νηστέψει μία δύο ήμερες πριν.

Οι δε νηστείες σας να μην είναι σαν εκείνες των υποκριτών, που νηστεύουν τη Δευτέρα και την Πέμπτη.

Σεις να νηστεύετε Τετάρτη και Παρασκευή.

Μήτε να προσεύχεσθε ως οι υποκριτές, άλλα καθώς ώρισε ο Κύριος στο Ευαγγέλιό του, ούτω προσεύχεσθε? Πάτερ ημών ο εν τω ουρανώ, άγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί γης? τον άρτον ημών τον επιούσιον δός ημίν σήμερον, και άφες ημίν την οφειλήν ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Διότι σε σένα ανήκει η δύναμις και η δόξα στους αιώνες.

Τρεις φορές την ημέρα, έτσι να προσεύχεσθε.

Όσο για τη θεία ευχαριστία, αυτές τις ευχαριστήριες ευχές να λέτε.

Πρώτα για το ποτήριο’

Σ’ ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για την αγία άμπελο Δαβίδ του δούλου σου, που μας τη χάρισες δια του Υιού σου Ιησού? σε σένα ας είναι η δόξα στους αιώνες.

Για δε τον άρτο?

Σ’ ευχαριστούμε, πατέρα μας, για τη ζωή και τη γνώση που μας χάρισες δια του Υιού σου Ιησού σε σένα ας είναι η δόξα στους αιώνες. Όπως αυτός ο άρτος ήταν σκορπισμένος πάνω στα όρη και μαζεύτηκε και έγινε ένας, έτσι ας μαζευτεί και η εκκλησία σου από τα πέρατα της γης στη βασιλεία σου.
Διότι δική σου είναι η δόξα και η δύναμις δια του Ιησού Χριστού στους αιώνες.

Και κανείς να μη μεταλάβει από τον άρτο και τον οίνο παρά μονάχα όσοι βαπτίσθηκαν στο όνομα του Κυρίου.

Διότι γι’ αυτό είπε ο Κύριος? Μη δώτε το άγιον τοις κυσί.

Κι αφού μεταλάβετε, πέστε αυτή την ευχαριστήριο ευχή?

Σ’ ευχαριστούμε, πατέρα άγιε, για το άγιο όνομά σου και διότι κατεσκήνωσες στις καρδιές μας και για τη γνώση, την πίστη και την αθανασία, που μας χάρισες δια του Υιού σου Ιησού’ σε σένα ας είναι η δόξα στους αιώνες.
Συ, Δέσποτα Παντοκράτωρ, έκτισας τα πάντα για χάρι του ονόματός σου κι’ έδωσες τροφή και ποτό στους ανθρώπους να τ’ απολαμβάνουν και να σ’ ευχαριστούν, και σε μας χάρισες πνευματική τροφή και πόσι και ζωή αιώνιο δια του Υιού σου.
Για όλα σ’ ευχαριστούμε, διότι είσαι δυνατός? σε σένα ας είναι η δόξα στους αιώνες. Μνήσθητι, Κύριε, της εκκλησίας σου για να τη γλιτώσεις από κάθε πονηρό και να την κάνης τελεία μέσα στην αγάπη σου και σύναξαν αυτήν από των τεσσάρων ανέμων?αφού την αγιάσεις?στη βασιλεία σου, που της ετοίμασες? διότι σε σένα ανήκει η δύναμις και η δόξα στους αιώνες.
Ας έλθει η χάρις και ας παρέλθει ο κόσμος αυτός εδώ. Ωσαννά τω Θεώ Δαβίδ. Όποιος είναι άγιος, ας προσέλθει? όποιος δεν είναι, ας μετανοήσει? μαράν αθά’ αμήν.

Κι αυτούς που έχουν προφητικό χάρισμα να τους αφήνετε να ευχαριστούν τον Θεό με αυτοσχέδιες προσευχές.
Όποιος λοιπόν, έλθει και σας διδάξει όλα αυτά που προείπαμε, να τον υποδέχεστε. Κι’ αν αυτός που διδάσκει εκτροχιασθεί σε άλλη διδασκαλία που είναι καταλυτική, μη τον ακούτε πλέον άλλ’ όσο σας προσθέτει δικαιοσύνη και γνώση του Κυρίου, να τον δέχεσθε σαν τον ίδιο τον Κύριο.

Όσο για τους αποστόλους και προφήτες, να κάνετε σύμφωνα με τις εντολές του Ευαγγελίου.

Κάθε απόστολος που έρχεται ανάμεσά σας, να γίνεται δεκτός ως ο ίδιος ο Κύριος. Και δεν θα μένη παρά μονάχα μία ημέρα? κι’ αν είναι ανάγκη, θα μείνει και τη δεύτερη? αν όμως μείνει τρεις μέρες, είναι ψευδοπροφήτης.

Και αναχωρώντας ο απόστολος τίποτε να μην παίρνει παρά ψωμί, όσο για να πορέψει? κι’ αν ζητά χρήματα, είναι ψευδοπροφήτης.
Και κάθε προφήτη που μιλά μέσα στο Πνεύμα το ?γιο να μην τον εκπειράσετε ούτε να αμφιβάλλετε. Διότι πάσα αμαρτία αφεθήσεται, αλλά αύτη η αμαρτία ουκ αφεθήσεται. και δεν είναι προφήτης ο καθένας που μιλεί πνευματικά, αλλά μονάχα Όποιος έχει τους τρόπους του Κυρίου.

Από τους τρόπους λοιπόν, θα γίνει αντιληπτός ο ψευδοπροφήτης και ο προφήτης. Και κάθε προφήτης που ορίζει να γίνει πνευματική τράπεζα, δεν θα φάει απ’ αυτή, αλλιώς είναι ψευδοπροφήτης.

Και κάθε προφήτης που διδάσκει την αλήθεια και δεν κάνει όσα διδάσκει, είναι ψευδοπροφήτης. και κάθε προφήτης δοκιμασμένος, αληθινός, που λαμβάνει μέρος στη μυστηριώδη εργασία της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο και δεν διδάσκει να κάνετε όσα ο ίδιος κάνει, δεν θα κριθή από σας? μόνος ο Θεός ξέρει γιατί συμπεριφέρεται έτσι.

Έτσι γινόταν και με τους αρχαίους προφήτες. Κι Όποιος πει, μιλώντας πνευματικά? δώστε μου χρήματα ή κάτι άλλο παρόμοιο, να μη τον ακούσετε.

Αλλά αν σας πει να δώσετε για άλλους που στερούνται, κανείς να μη τον κατακρίνει.
Κάθε ένας ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, να γίνεται δεκτός. Κατόπιν, αφού τον δοκιμάσετε, θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, διότι θα φωτιστείτε ώστε να τον κρατήσετε αν είναι καλός ή να τον διώξετε αν δεν είναι.

Αν είναι περαστικός αυτός που έρχεται, βοηθήστε τον όσο μπορείτε? και δεν θα μείνει κοντά σας παρά δύο ή τρεις μέρες, αν είναι ανάγκη.

Αλλά αν θέλει να καθίσει κοντά σας, ξέροντας κάποια τέχνη, ας δουλεύει κι ας τρώει.
Κι αν δεν ξέρει τέχνη, προνοήστε όπως φωτιστείτε, ώστε να μη ζήση αργός ανάμεσά σας χριστιανός. Κι αν δεν θέλει να κάνη έτσι, είναι χριστέμπορος. Να φυλάγεστε από τέτοιους.

Και κάθε προφήτης αληθινός, που θέλει να καθίσει μαζί σας, άξιος εστί της τροφής αυτού.

Ο αληθινός διδάσκαλος είναι επίσης άξιος κι αυτός όπως ο εργάτης της τροφής αυτού.

Κάθε λοιπόν πρωτογέννημα από τ’ αλώνι ή το πατητήρι, από βόδια και πρόβατα θα τα ξεχωρίζετε και θα τα φυλάτε για τους προφήτες? διότι αυτοί είναι οι αρχιερείς σας. Κι αν δεν έχετε προφήτη, δώστε τα στους φτωχούς.

Κι από το σιτάρι της χρονιάς που μάζεψες στο σπίτι σου, διέθεσε ένα μέρος σύμφωνα με την εντολή.

Επίσης αν ανοίξεις σταμνί κρασιού ή λαδιού, δώσε ένα μέρος στους προφήτες.

Επίσης κι από χρήματα κι από ρούχα κι από κάθε τι που αποχτάς, χώρισε ένα μέρος, όπως νομίζεις καλύτερα και διέθεσε το σύμφωνα με την εντολή.

Και την ημέρα του Κυρίου, αφού συναχθείτε, κόψετε τον άρτο και τελέσετε τη θεία ευχαριστία, αφού εξομολογηθείτε προηγουμένως τα παραπτώματα σας για να είναι η θυσία σας καθαρή.

Και όποιος έχει διαφορά με τον σύντροφό του, να μη λαβαίνει μέρος ανάμεσά σας, έως ότου συμφιλιωθούν, για να μη σπιλωθεί η θυσία σας. Διότι έτσι τη ζήτησε ό Κύριος, λέγοντας ?

Εν παντί τόπο και σε κάθε χρόνο προσφέρειν μοι θυσίαν καθαράν ότι βασιλεύς μέγας ειμί, λέγει Κύριος, και το όνομά μου θαυμαστόν εν τοις έθνεσι.

Χειροτονήσατε λοιπόν, για σας επισκόπους και διακόνους άξιους του Κυρίου, άνδρες πράους και αφιλαργύρους και αληθινούς και δοκιμασμένους.

Διότι είναι λειτουργοί του ίδιου έργου για σας που λειτουργούν οι προφήτες και οι διδάσκαλοι.

Μη λοιπόν, τους υποτιμάτε? αυτοί είναι οι τιμημένοι σας μαζί με τους προφήτες και τους διδασκάλους.
Και να ελέγχετε ο ένας τον άλλον όχι με οργή, αλλά με ειρήνη, όπως εντέλλεται το Ευαγγέλιο, Και να μη μιλάτε σε όποιον βλάψει τον αδελφό του, ούτε να τον ακούτε έως ότου μετανοήσει. Και τις προσευχές σας και τις ελεημοσύνες σας και κάθε άλλη πράξη σας έτσι να την κάνετε, όπως βλέπετε να διδάσκονται μέσα στο Ευαγγέλιο του Κυρίου μας.

Γρηγορείτε για τη ζωή σας? οι λύχνοι υμών να μη σβήσουν και αι οσφύες υμών να μη ξεσφιχθούν, αλλά γίνεσθε έτοιμοι ου γαρ οίδατε την ώραν, εν η ο Κύριος ημών έρχεται.

Να συνάζεσθε συχνά εποικοδομώντας τις ψυχές σας.
Δεν θα σας ωφελήσει όλος ο χρόνος της πίστεώς σας, αν δεν αποδειχθείτε τέλειοι στους έσχατους καιρούς. στις έσχατες ήμερες θα πληθύνουν οι ψευδοπροφήτες και οι διαφθαρείς και θα αλλάξουν τα πρόβατα σε λύκους και η αγάπη θα αλλάξει σε μίσος.

Θα μεγαλώσει η ανομία και θα ανάψει μίσος μεταξύ των ανθρώπων και θα διώξουν και θα παραδώσουν στον θάνατο ο ένας τον άλλο και τότε θα φανεί ο κοσμοπλανευτής ως υιός του Θεού και θα κάμει σημεία και τέρατα και η γη θα παραδοθεί στα χέρια του και θα κάνη ανόσια πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ έως τότε.

Τότε θα μπει το γένος μας στην άνομη πυρά της δοκιμασίας και σκανδαλιθήσονται πολλοί και θα χαθούν, οι δε υπομείναντες μέσα στην πίστη τους σωθήσονται απ’ αυτή την κατάρα.
Και τότε φανήσεται τα σημεία της αληθείας.

Πρώτο σημείο θα είναι το ξετύλιγμα του ουρανού,

δεύτερο φωνή σάλπιγγος

και τρίτο ανάστασης νεκρών.

Και δεν θα αναστηθούν στην αληθινή ζωή όλοι, αλλά όπως ελέχθη?

Ήξει ο Κύριος και πάντες οι άγιοι μετ’ αυτού. Τότε όψεται ο κόσμος τον Κύριο ερχόμενο επάνω των νεφελών του ουρανού.


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΒΑΣ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ.
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΑΛ. Και Ε. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

 

Αφήστε μια απάντηση