Γ.Μ : Η κιβωτός .. ἐπὶ τὰ ὄρη
Χαίρεται
Ματθ. 24,16       τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη.
 
Ο Χριστός  προτείνει την αποτοίχιση , στους ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ,σε όσους τον πίστεψαν τότε  ,τον πιστεύουν τώρα και θα το πιστέψουν στο μέλλον ,λέει  φευγέτωσαν ἐπὶ τὰ ὄρη.
Πως όμως  ξέρω και θα καταλάβουμε ότι ήλθε η ώρα  της εξόδου ,για να αποφύγω την καταστροφή και τι σημαίνει έξοδος  ,πραγματική ,νοητική ,πνευματική ;
Πως θα καταλάβω ότι δεν έχω πέσει σε πλάνη και φεύγω πρόωρα  μέσα από την Εκκλησία ,όπως οι παλαιοημερολογίτες και τόσοι άλλοι αιρετικοί  ,που είναι  πλανώντες και πλανώμενοι  και παρασύρουν παρασυρόμενοι .
 
Ματθ. 24,15   Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν                           τόπῳ ἁγίῳ
 
Την ώρα και την στιγμή ο Χριστός την ορίζει στον προηγούμενο στίχο ,  όταν θα  έχει  εγκαταλείψει τον ναό ,την Εκκλησία η Χάρης του Θεού και θα τον αφήσει στον σατανά .
Όταν  ἐν τόπῳ ἁγίῳ  θα επιτρέψει ο Θεός να μπει και  πατήσει ἑστὼς  πλάσμα του Θεού που θα είναι  άδειο από την Χάρη του , σκοτεινό  και  έρημο,  τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως .
Πράγμα που συνέβη κυκλικά με ειδωλολάτρες αυτοκράτορες ,καίσαρες και προκαλούσε μετά την καταστροφή 
Αυτό θα συμβεί και μία τελευταία φορά στην ιστορία 
 
Δαν. 12,11         καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως                                ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.
 
Σύμφωνα με τον προφήτη Δανιήλ που έζησε εξακόσια χρόνια π.Χ.  ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ
Είναι πιο σαφής ο λόγος και η αιτία  που  θα κάνει  αναγκαστική την φυγή ἐπὶ τὰ ὄρη ,πρίν την καταστροφή .
Από της ημέρας, κατά την οποίαν θα καταργηθή ,θα αλλάξει η καθημερινή θυσία του ναού (η Θεία λειτουργία και η Θεία ευχαριστία όπως την ξέρουμε)
Όταν  θα στηθή το ειδωλολατρικόν βδέλυγμα εις την ερημωμένην πόλιν, θα περάσουν χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα ημέραι δοκιμασίας του λαού.
 
Ματθ. 24,15      -ὁ ἀναγινώσκων νοείτω-
 
Ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ ,είναι και ΥΠΟΜΟΝΗ , μας δίνει χρόνο ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,μας ανέχεται ,βλέπει μέσα μας ,τον καθένα ξεχωριστά .
Αν υπάρχουν έστω και ελάχιστοι που θα έλθουν σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,τους περιμένει ,μας περιμένει ξέρει  και για χάρη τους ζούμε γύρω τους και οι υπόλοιποι .
Η στιγμή που  ο λαός του Θεού  θα πρέπει να φύγει  ἐπὶ τὰ ὄρη ,η στιγμή που δεν θα πρέπει να πηγαίνει στην Εκκλησία ,που δεν θα πρέπει πλέον να εμπιστεύεται την Εκκλησία , που δεν θα πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στα Μυστήρια 
Αυτή η ώρα είναι γνωστή μόνο στον Θεό  και αυτός θα πληροφορήσει τον λαό του ώστε να φύγει  ἐπὶ τὰ ὄρη να πάρει τα βουνά .
Αυτοι που έχουν νουν καρδιά Χριστού  και όχι απλά λίγες ή πολλές  Θεολογικές γνώσεις  , γνωριμίες , και μέσον θα είναι δυνατόν να εννοήσουν την ώρα της φυγής .
 
Εν εκκλησίαις ευλογείτε τον Θεόν.
 
Ακόμα δεν ήρθε η ώρα ούτε για τα βουνά ,ούτε για αποτοίχιση ,ούτε για  φωνές και διαμαρτυρίες .
Το βδέλυγμα της ἐρημώσεως γυρίζει απέξω λυσσασμένο ,αλλά ο Θεός δεν του επιτρέπει να μπει μέσα ακόμα .
Μην φεύγουμε από την Εκκλησία ,ας υπομείνουμε όπως ο Θεός .
Ας μπούμε στην Εκκλησία της γειτονιάς μας στην ενορία μας ,εκεί μας περιμένει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα 
Ας μείνουμε  μέσα και ας πηγαίνουμε  όσο πιο συχνά μπορούμε και όχι για βγούμε ,να αποτοιχιστούμε 
Ο Θεός περιμένει να γεμίσει υπομονετικά η κιβωτός με τους Εν Μετανοία 
Γεν. 7,16….καὶ ἔκλεισε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν κιβωτὸν ἔξωθεν αὐτοῦ.
 
Η ώρα της φυγής του Νώε  και της οικογένειας του  ,η ώρα της καταστροφής καθορίστηκε από τον Θεό .
Όταν ο Θεός έκλεισε την πόρτα  απέξω ἔξωθεν 
Αφού ασφαλίστηκε το πλήρωμα της κιβωτού  ,το πλήρωμα της Εκκλησίας με αυτούς που  ήθελαν ,πίστεψαν  και μπήκαν  μεσα .
Μετά ασφαλίστηκε η πόρτα ,την ἔκλεισε Κύριος ὁ Θεὸς δεν ήταν δυνατό να μπει πλέον κάποιος 
Μετά ξεκίνησε η κάθαρση της γης ,από την ακαθαρσία .
 
 
Ματθ. 26,39  πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ.
 
Η κιβωτός είναι ανοικτή ακόμα ,όσο υπάρχει ΠΙΣΤΗ στον κόσμο ,Καπετάνιο έχει δεν χρειάζεται 
Δέχεται αιτήσεις για πλήρωμα ,σε διάφορες θέσεις και ειδικότητες ,που ο Καπετάνιος επιλέγει και μοιράζει .
Μετάνοια ,Πίστη και υπακοή στο θέλημα του Καπετάνιου χρειάζεται για ένταξη και παραμονή στο πλήρωμα  και όχι εγωισμό και υπερηφάνεια και ίδιον Θέλημα .
Ο Καπετάνιος πρώτος έκανε τελεία υπακοή  και το ίδιο μας διδάσκει να κάνουμε  ,για να μπούμε και να παραμείνουμε στην κιβωτό .
 
Κιβωτό που στο τέλος του κατακλυσμού  βρέθηκε ασφαλής στην κορυφή ενός βουνού …
 
 
Γεν. 8,4   καὶ ἐκάθισεν ἡ κιβωτὸς ἐν μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ, ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνός, ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ                               Ἀραράτ.
 
 
Η ασφαλής έξοδος  ἐπὶ τὰ ὄρη  έγινε και θα γίνει εἰς τὴν κιβωτόν, αφού κλείσει Κύριος ὁ Θεὸς τὴν κιβωτὸν ἔξωθεν…θα ξεκινήσει η καταστροφή .
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση