ΑΡΘΡΑ 4 Φεβ 2023 - 20:08

Γ.Μ : Η ζωή είναι δρόμος.

Γ.Μ : Η ζωή είναι δρόμος.
Χαίρεται
Ιω. 14,6             λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς
Ο άνθρωπος πνευματικά δεν μπορεί να μείνει στατικός  , κινείται πρός ή απομακρύνεται συνεχώς από τον Θεό.
Η ζωή μας είναι ένας συνεχής δρόμος ,μία οδός είναι μία συνεχής κίνηση . 
Κατασκευαστικά  ως δυνάμει κατά χαρη Θεοί , φτιαχτήκαμε για να  ανυψωνόμαστε πρός τον ουρανο και να προχωρούμε συνεχώς σε όλο και μεγαλύτερη μέθεξη με τον Θεό .
Αφού ο Θεός είναι άπειρος  και αιώνιος ,αυτή η μέθεξη  δεν θα έχει ποτέ τέλος ,θα είναι συνεχόμενη και αυξανόμενη συνεχώς εις τους αιώνες των αιώνων .
Αυτά είναι τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού, σε μία άλλη διάσταση και εμπειρία ,την πνευματική ,πέρα από τον χωροχρόνο .
 
 
  Αποκ. 22,11       ὁ δίκαιος δικαιοσύνην  ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι. και ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω                              ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι.
 
Αυτή η αέναη συνεχής πνευματική κίνηση μπορεί όμως κατ επιλογή μας ,να είναι και αντίθετη 
Η πορεία  πρός τα σκοτάδι ,σε όλο και μεγαλύτερο ,πιο οδυνηρό σκοτάδι 
Σε μία πτώση στην οποία δεν υπάρχει Βυθός , στην άβυθο στην  άβυσσο .
 
 
Ιω. 12,32             κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
 
Αυτή η ανοδική πορεία  δεν μπορεί να γίνει χωρίς πλοηγό , δεν μπορούμε μόνοι μας να γίνουμε κατά χάρη Θεοί 
Δεν μπορούμε μόνοι μας να γίνουμε  ΑΓΙΟΙ .
Δεν μπορούμε να γίνουμε ΤΕΛΕΙΟΙ χωρίς να πειστούμε και να ακολουθήσουμε το σχέδιο του Θεού ,χωρίς να ακολουθήσουμε τον δρόμο που χάραξε ο Πρωτότοκος αδελφός μας .
Βαπτίστηκε , νήστεψε σαράντα μέρες  ,έκανε αυτά που και εμείς πρέπει να κάνουμε και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε με ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Μας καλεί να τον ακολουθήσουμε με την ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ της αδυναμίας μας ,να σωθούμε αφού  απαρνηθούμε πλήρως τον εαυτο μας .
 
Ματθ. 24,5        πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς                                   πλανήσουσι.
 
Και όμως  ενώ είμαστε μέλη της μόνης Εκκλησίας που σώζει  ,δεν ακολουθούμε τον δρόμο τις εντολές του ,αλλά έναν διαφορετικό δρόμο ,δική μας έμπνευσης και  φαντασίας ,έναν δρόμο πλάνης .
Όταν  λέει Ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστι ὁ ἀγαπῶν με όταν λέει   ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν,  όταν λέει ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.     που και πότε μιλάει και τι εννοεί  
 
 
Ματθ. 13,9        ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.
 
Ο Χριστός είναι ο δρόμος ,η ΑΛΗΘΕΙΑ , αυτόν πρέπει να ακούσω και να ακούω  να με καθοδηγεί 
‘Οπως είπε και η Θεοτόκος ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε.
Αυτός μόνο μπορεί να ανοίξει τον δρόμο πρός τα πάνω και να αποτρέψει τον δρόμο πρός τα κάτω 
 
 
Αλλά που μιλάει ; 
 
Ο Δρόμος των Μυστηρίων .
 
Μιλάει πεντακάθαρα ,ξάστερα  ,μέσα από το στόμα του παπά ,κατά το Μυστήριο της εξομολόγησης ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
Αν παραστώ στην συνάντηση μου με τον ιερέα ,με σεβασμό και φόβο ,πιστεύοντας  , ότι από τα χείλη του παπά θα ακούσω  τὰς ἐντολάς του.
Αυτές τις εντολές ,που σταδιακά και μετά από κάθε εξομολόγηση αν ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε  θα με υψώνουν πρός τον ουρανό 
θα με απελευθερώνουν από τα δεσμά της αμαρτίας ,μέχρι να με αποκόψουν από αυτήν πλήρως .
Μιλάει όμως και ενεργεί  ΜΥΣΤΙΚΑ και μεσα στα υπόλοιπα Μυστήρια
Αλλά εμείς επιλέγουμε  να παρακολουθούμε ,ομιλίες ,συνάξεις , διαδικτυακές ομιλίες , αλλά στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ δεν πάμε να κάνουμε ΜΠΑΝΙΟ να πάρουμε ΦΩΣ στην καρδιά .
Διαλέγουμε έναν εύκολο δρόμο που δεν οδηγεί πουθενά .
 
Η ζωή είναι δρόμος.
 
Είναι ενας αιώνιος δρόμος χωρίς τέρμα , πρός τα πάνω μέσα στην αιώνια μνήμη του Θεού με μιά ενδιάμεση στάση τον παράδεισο .
Η πρός τα κάτω , πρός το σκοτάδι που συνεχώς θα πυκνώνει και δεν θα υπάρχει βυθός με μια ενδιάμεση στάση τον άδη .
Η ελεύθερή καρδιακή επιλογή είναι, αν αυτό τον δρόμο τον κάνω με τον Χριστό οδηγό μου .
ταπεινά μέσα από τα Μυστήρια της Εκκλησίας του ,γίνεται πιο βατός πιο εύκολος 
Έξω απο αυτά  γίνεται πιο δύσκολος ,πιο δύσβατος και με τον κίνδυνο να σκοντάψω και να πέσω στον άδη πριν την αιώνια  άβυσσο .
Επιλέγω αυτόν τον αιώνιο δρόμο  να τον κάνω μόνος μου  ,με κάποιον άλλον διαφορετικό τρόπο 
Μπορεί να βρεθώ ένα σκαλοπάτι πρίν την άβυσσο .στον άδη και εκεί θα περιμένω και θα ελπίζω κάποιον άλλον να με βγάλει ,δεν θα είναι τότε στο χέρι μου .
Η Ζωή είναι ένας αιώνιος  δρόμος , τα  Μυστήρια της Εκκλησίας  του Χριστού .είναι ο κλωβός .το ασανσέρ ,που κάνει την τηλεμεταφορά της ψυχής πρός τα άνω .
Κάθε άλλος προτεινόμενος τρόπος είναι επικίνδυνα  αντίθετος δρόμος ,για το πηγάδι χωρίς πάτο …
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση