Τά πάθη ἀντιπροσωπεύονται ἀπό συγκεκριμένους δαίμονες.

Τά πάθη ἀντιπροσωπεύονται ἀπό συγκεκριμένους δαίμονες.

Αφήστε μια απάντηση