Γ.Μ : Τα όμορφα σκιάχτρα ,όμορφα καίγονται…
Χαίρεται
Σε έναν κόσμο κρυφά ψυχασθενών .
Την ώρα της έντασης ,του θυμού ,του φόβου ,της λύπης ,της απογοήτευσης ,της απελπισίας  ,της αδυναμίας να διαχειριστώ αυτές τις καταστάσεις .
Σε τέτοιες στιγμές ,λίγο πρίν και μέσα στην τρέλα ,τότε μόνο μπορεί να καταλάβω την ψυχική μου ασθένεια ,την ψυχική ,πνευματική μου αδυναμία  ,τότε πρέπει να πάρω κάποιες αποφάσεις ,να θέλω να μάθω την λύση  .
Περνάνε όμως αυτές οι δυσκολίες  ,τις ξεχνάω ,αλλά πάντα επιστρέφουν και μάλιστα πιο έντονα ,έως να με διαλύσουν ,να μου διαλύσουν την ζωή .
Ζώ αυτές τις ακραίες  άσχημες ψυχολογικές καταστάσεις ως αναπόφευκτο δεδομένο και μέρος της ζωής  .
Πολλές φορές έρχεται η ώρα που διαλύονται όλοι και όλα όμως γύρω μου  ,αφήνοντας  ψυχές ερείπια .
Μέχρι που μπορεί και να αποδέχομαι ότι αυτή η κρυφή αρρώστια είναι ανίατη και αρκεί που  την κρύβω από τον εαυτό μου και τον κόσμο ,αλλά για πόσο ; 
 
Εφ. 6,12            ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
Αφού δεχτώ ως πρώτο βήμα ,ότι είμαι ένας ψυχάκιας μέσα σε έναν κρυφά ψυχικά άρρωστο κόσμο ,που κάνω κακό σε μένα και γύρω μου ,ο οποίος και  κρύβω το πρόβλημα μου ,με διάφορα τεχνάσματα .
Αυτό αποτελεί την πρώτη  νίκη και βοήθεια που μπορώ να προσφέρω στον εαυτο μου ,ότι υπάρχει πνευματικό πρόβλημα .
Το επόμενο βήμα ,να δεχθώ ότι είμαι αντιμέτωπος με έναν αόρατο εχθρό τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας  , σε έναν αόρατο πόλεμο με  αόρατα σκιάχτρα .
Αυτός ο αόρατος πόλεμος   ,χωρίς ΕΠΙΓΝΩΣΗ και ΠΙΣΤΗ ,χωρίς  οδηγό και  αόρατους φίλους δεν αντιμετωπίζεται 
Αν είμαι μόνος  , έρημος ,αβοήθητος  , θα οδηγηθώ σε συντριπτική ήττα ,στον όλεθρο ,στην καταστροφή ,με αντίπαλους σκιάχτρα …
Εφ. 6,13    διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ
 
Είναι μεγάλη ευλογία να είσαι βαπτισμένος ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ να ανήκεις στην μία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία 
Στην μόνη Εκκλησία που φοβούνται ,που όταν μπουν τα σκιάχτρα ουρλιάζουν καίγονται, καψαλίζονται .
Εκκλησία στην οποία ενεργεί το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και κυκλοφορεί ο Χριστός ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν.
Εκκλησία που είναι παντοδύναμη και οι  πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής ,που δεν χωράνε τα σκιάχτρα 
 
Πολλοί οι αόρατοι εχθροί ,πολλά τα σκιάχτρα .
 
Αλλά και πολλοί αόρατοι αμέτρητοι οι  φίλοι ,η  Θεοτόκος ,οι άγιοι  ,οι άγγελοι  ,περιμένουν να τους καλέσω  με ΠΙΣΤΗ σε βοήθεια ,σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο .
Μεγάλη ,ανυπέρβλητη ,ανίκητη η δύναμη της  Ορθόδοξης Εκκλησίας που μεταβάλλει τα τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ,τα φοβερά δαιμόνια ,σε  αστεία σκιάχτρα..
Ιω. 14,17           τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ οὐδὲ γινώσκει αὐτό·
 
Τα ψυχολογικά προβλήματα  ,οι ψυχικά τρελές ,πιεστικές ,αφόρητες καταστάσεις ,ατομικές ,οικογενειακές ,Εθνικές ,παγκόσμιες ,όλου του κόσμου ,που δημιουργούν αυτά τα αόρατα σκιάχτρα .
Είναι αποτελέσματα πνευματικά ,είναι η απουσία του ,η άρνηση ,η απιστία πρός τον Χριστό αρχικά και έτσι δεν αποστέλλει το  Πνεῦμα τῆς ἀληθείας που θεραπεύει ,προστατεύει , φυλάει .
Καταστάσεις πολλές φορές αδικαιολόγητες ,απερίγραπτες που δεν τις βάζει ο ανθρώπινος νους ,δεν έχουν λογική .
Είναι ξεκάθαρα αποτελέσματα της απομάκρυνσης μας ,αποστασίας από τον Θεό  ,της αυτόματης εμπλοκής και συνδιαλλαγής μας με τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. 
 
Ιω. 14,16           καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ἵνα μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα,
Μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει  τον ενεργό , Θεραπευτικό  , τρόπο ,να  κατατροπώσει ,να υπερνικήσει  τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας και νά λύσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου.  
Να θεραπεύσει τις ψυχικές ασθένειες ,να στερεώσει ,να φυλάξει  τον άνθρωπο ,την οικογένεια ,την πατρίδα .
Παντοδυναμία που δίνει ο παράκλητος  , το παντοδύναμο ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ   που ο Χριστός ζήτησε από τον πατέρα κ να μένῃ μεθ᾿ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα.
 
Ιω. 5,17       ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι.
 
Η ψυχασθένεια του κόσμου τούτου  ,των ανθρώπων ,είναι αποτέλεσμα  της ελεύθερής μας επιλογής να συνεργαζόμαστε  και να υπακούμε  τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ,τα δαιμόνια, τα σκιάχτρα ,που μας βρίσκουν μόνους χωρίς βοήθεια μας διαλύουν ,μας τρομάζουν .
Αλλά και η άρνηση μας να αποδεχτούμε  την ύπαρξη πνευματικού κόσμου  ,αλλά και τον Ιησού Χριστό ως ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΡΙΟ.
Έτσι δίνουμε δύναμη και φοβερή υπόσταση στα σκιάχτρα .  
Ιησούς Χριστός ,ο μόνος που μπορεί  να μας στείλει τον ΠΑΡΑΚΛΗΤΟ να εργαστεί πάνω μας ,μέσα μας ,ενάντια στα έργα του διαβόλου ,ενάντια στον πόλεμο των σκιάχτρων .
Λέει ο Ιησούς ὁ πατήρ μου ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζομαι την σωτηρία των ανθρώπων ,την απελευθέρωση μας  ,την θεραπεία μας ,από τον φόβο για τα σκιάχτρα .
 
 
Τη Υπερμάχω Στρατηγώ …
 
Ο πόλεμος είναι αόρατος ,αμέτρητα τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας  εναντίον μας ,αλλά  ευάλωτα σαν τα σκιάχτρα .
Αποκτούν δύναμη μόνο ,αν μας βρούνε μόνους ,αφύλαχτούς ,μακριά από τους φίλους μας .
Είναι αναρίθμητοι και ΑΝΙΚΗΤΟΙ οι αόρατοι φίλοι μας , ο στρατός που περιμένει  με έναν νεύμα της καρδιάς μας  να κατατροπώσει αυτά τα τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ,να γκρεμίσει κάθε σκιάχτρο που μας τρομάζει, χωρίς να έχει καμία δύναμη ,αν εμείς με τα λογία και τις πράξεις μας δεν τους την  δώσουμε .
 
φ. 6,11            ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ                         διαβόλου·
 
Οι δαίμονες  είναι σκιάχτρα ,που  αν μας βρούνε με τους φίλους μας ,εντός Εκκλησίας ,με πνευματικό οδηγό ,εντός Μυστηρίων ,με προσευχή ,με ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,τρέμουν από φόβο δεν πλησιάζουν  .
Αν μας βρούνε όμως μόνους  και αβοήθητους , εκτός Εκκλησίας ,εκτός Μυστηρίων ,χωρίς ΠΙΣΤΗ ,χωρίς προσευχή ,γίνονται τρομακτικά τέρατα ,γίνονται οι σκιές στον τοίχο , που τα βράδια μας τρομάζουν και περιμένουν να μας αρπάξουν .
..
 
 το τέλος της ιστορίας είναι από τώρα γνωστό ,τα όμορφα  σκιάχτρα, όμορφα  καίγονται ….
 
Αποκ. 20,10        καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση