Συγχωρέστε με αλλά αυτός εδώ σας γλίτωσε από τον σεισμό! (Δημήτριος Παναγόπουλος †)

Συγχωρέστε με αλλά αυτός εδώ σας γλίτωσε από τον σεισμό! (Δημήτριος Παναγόπουλος †)

Αφήστε μια απάντηση