Μην ξεχνάτε: Μία “εξωγήινη απειλή”, καθιστά αναγκαία την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης… αυτό είναι το σενάριο
Παλιά ιστορία, δείτε και αυτό πως δένει το “γλυκό”
Σύμφωνα μὲ τὴν Dr. Carol Sue Rosin, ὁ Vernher von Braun στὴ συνέχεια τῆς ἀνέθεσε μία ὑπέρτατη ἀποστολή· τῆς ἀποκάλυψε ὅτι μία ὑπερεθνικὴ ἐξουσία ποὺ εἶναι ἤδη ἐνεργή, θα κινηθῇ γιὰ νὰ πάρῃ μόνιμα τὸν ἔλεγχο τοῦ πλανήτη διὰ μέσου μίας ψευδοῦς ἐξωγήϊνης ἀπειλῆς ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ μακρυνὸ διάστημα. Σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸν Vernher von Braun, πρόκειται νὰ προωθηθῇ ἡ κατασκευὴ διαστημικῶν ὅπλων, ποὺ ἔγινε ἀργότερα γνωστὸ ὡς πρόγραμμα “Star Wars” ὅπου ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἔπαιζε τὸν ῥόλο «ἀσπίδας» ἐναντίον τῶν Ῥώσσων. Στὴ συνέχεια, ὡς ἄμυνα κατά τῆς τρομοκρατίας καὶ τῶν «προβληματικῶν ἐθνῶν».
Στὴ συνέχεια, θὰ προωθηθῇ ἡ προστασία ἀπὸ ἀστεροειδεῖς καὶ μετεωρίτες.
Τέλος, θὰ πρέπῃ νὰ παρουσιάσουν αὐτὸν τὸν ἐξοπλισμὸ ὡς ἐγγύηση ἔναντι μιᾶς ἐξωγήϊνης ἀπειλῆς.
Ἡ Dr.Carol Rosin ἦταν στέλεχος τῆς βιομηχανίας, Fairchild ὅταν συνάντησε γιὰ πρώτη φορά τὸν Dr. Wernher von Braun, τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1974.
Σὲ αὐτὸ τὸ χρονικὸ διάστημα, πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατό του, τὸ 1977, ὁ von Braun τῆς ἐκμυστηριεύτηκε τὸ κρυφὸ σχέδιο τῆς NASA, ἀφήνοντάς τὴν ἔκπληκτη ὅταν τῆς ἐξήγησε ὅτι εἶναι ὅλα σχεδιασμένα γιὰ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ἕναν πλανητικὸ ἔλεγχο.

Αφήστε μια απάντηση