Τρεῖς μέρες πρὶν κοιμηθεὶ ὁ ἀείμνηστος ἱεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, τοῦ παρουσιάστηκε ἡ Παναγία…

Τρεῖς μέρες πρὶν κοιμηθεὶ ὁ ἀείμνηστος ἱεροκήρυκας Δημήτριος Παναγόπουλος, τοῦ παρουσιάστηκε ἡ Παναγία μας καὶ τὸν ἐνημέρωσε, ὅτι σὲ 3 μέρες, ὁ Κύριος θὰ τὸν ἔπαιρνε…
Με ἀφορμὴ λοιπὸν αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη πού τοῦ ἔκανε ἡ Παναγία, ἀποφάσισε τὴν ἑπομένη μέρα, νὰ κάνει τὴν τελευταία του ὁμιλία μὲ θέμα «Περὶ θανάτου». Καὶ σὲ ἐκείνη τὴν ὁμιλία, στὴν ὁποῖα ἦταν ἐμφανῶς συγκινημένος, διότι ἀποχαιρετοῦσε τὸ ἀκροατήριὸ του, χωρὶς ἐκεῖνοι νὰ τὸ γνωρίζουν, κατέληγε τὴν ὁμιλία του, μὲ τὰ ἑξῆς διδακτικὰ λόγια:
– Γιατὶ νὰ χάσω τὴν αἰωνιότητα; σὲ ἐρωτῶ.
– Δὲν ὑπάρχει τίποτα; Δὲν ὑπάρχει ἄλλη ζωή! θὰ μοῦ πεῖς.
– Συμφωνοῦμε… Ἐὰν ὅμως ὑπάρχει ἕνα στὸ ἑκατομμύριο, τὶ κέρδισες ἐσὺ πού δὲν πιστεύεις καὶ τὶ ἔχασα ἐγὼ πού πιστεύω; Πού ἔφαγες λίγα μοσχάρια παραπάνω καὶ ἐγὼ ἔφαγα τὰ χόρτα πού τρέφουν τὰ μοσχάρια; Πού πῆρες τὴ γυναίκα τοῦ ἀλλουνοῦ ἤ πῆρες τὸν ἄνδρα τῆς ἀλληνῆς;
Τὶ ἔκανες λοιπὸν παραπάνω; Ἐσὺ πού τὰ ἰσοπέδωσες ὅλα, πού δὲν φοβᾶσαι Θεό… Ἐγὼ νομίζω κάθε πρωΐ εἶναι πικρότερο τὸ στόμα τὸ δικὸ σου καὶ χαλασμένο τὸ στομάχι σοῦ ἀπὸ τὸ δικὸ μου πού ζῶ μία ζωὴ συντηρητική. Νομίζω…
Καὶ τὶ πρόκειται νὰ κερδίσω ἐγὼ πού πίστεψα καὶ τὶ πρόκειται ἐσὺ νὰ χάσεις, πού δὲν πίστεψες, ἂν ὑπάρχει ἄλλη ζωή;

✞ Δημήτριος Παναγόπουλος
13 Φεβρουαρίου 1982
Αἰωνία του ἡ μνήμη

 

Αφήστε μια απάντηση