Μπαίνουμε σε μια πνευματική ζώνη επίφοβη αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής που μπορεί να επιφέρει γεγονότα μετάνοιας για τους ”κατοικούντας την γην”.

Μπαίνουμε σε μια πνευματική ζώνη επίφοβη αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής που μπορεί να επιφέρει γεγονότα μετάνοιας για τους ”κατοικούντας την γην”.

Το υπαρξιακό κενό των μεγαλουπόλεων συντελείται στην άναρχη δόμηση λογισμών, στο χωροταξικό συνονθύλευμα αξιών, στο μπάζωμα ρεμάτων του Θεού, στην υπογειοποίηση του πνευματικού ορίζοντα, μεγάλοι δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά……

Καθαρά Δευτέρα .. Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα, τῷ ἀπροσίτῳ φωτὶ….

Μακάριοι οἱ καθαροί τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοί τόν Θεόν ὄψονται…

Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας μου καθάρισόν με.

Ραντιείς με υσσώπω, καί καθαρισθήσομαι πλυνείς με, καί υπέρ χιόνα λευκανθήσομαι….

Είναι ένας αγώνας μια μάχη υπαρξιακή ………ο άνθρωπος επαναδιεκδικεί το εσωτερικό του, ανακαταλαμβάνει τον εαυτό του, απελευθερώνει το είναι του, απελευθερώνει περιοχές πνευματικές, καταλαμβάνει υψώματα-αρετές-χαρίσματα, διεισδύει διευρύνει τα σύνορα του μέσα χάρτη, ανακηρύσσει την ανεξαρτησία αυτονομία του από την κοσμική επικράτεια και την προσάρτηση του στο θείο. Το πεδίο μάχης που πρέπει να κερδηθεί είναι κυρίως ή μόνο μέσα μας…Είναι μια πάλη με τον εαυτό σου…άλλοι το είπαν μια πάλη με το Θεό.

dimpenews.com

One thought on “Μπαίνουμε σε μια πνευματική ζώνη επίφοβη αυτή της Μεγάλης Σαρακοστής που μπορεί να επιφέρει γεγονότα μετάνοιας για τους ”κατοικούντας την γην”.”
  1. […] dimpenews.com δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: ”Μπαίνουμε σε μια πνευματική ζώνη επίφοβη αυτή της Μεγά… Σήμερα 4 μέρες μετά και 2 μέρες μετά την έναρξη της Μ […]

Αφήστε μια απάντηση