Γ.Μ : O Quest star της Σαρακοστής …
Χαίρεται
Ο  ποταμός που εν τω πονηρῷ κεῖται.
Όταν βρεθείς σε ένα ποτάμι ή θα σε παρασύρει ή θα κολυμπήσεις αντίθετα .
Από την στιγμή της γέννησης μας πέφτουμε στο ποτάμι που λέγεται κόσμος , ο οποίος και προσπαθεί να μας επιβάλλει βίαια τούς κανόνες  του .
Ο κόσμος σαν ποταμός προσπαθεί να μας πάει με το ρεύμα του  ,να μας παρασύρει .
Μας τραβάει να φερθούμε εγωιστικά ,ανταγωνιστικά , να πατήσουμε πάνω στους άλλους , χωρίς να βλέπουμε ότι όλο αυτό καταλήγει στην νεκρά Θάλασσα, στον πνευματικό Θάνατο της ψυχής .
 
Αποκ. 22,11        ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην                                     ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
Υπάρχουν μέσα μου δύο προαιρέσεις ,ένας διακόπτης που εγώ γυρνάω  ,να αντισταθώ ή να ακολουθήσω το ρεύμα 
Ελευθερά επιλέγω την μία ,να αφεθώ στο ρεύμα ή να παλέψω αντίθετα  ,’ἔρχεται η ώρα που παγιώνεται  μέσα μου η επιλογή  και δεν αλλάζει ,εκεί τελειώνει ο χρόνος που μου δόθηκε για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Η ανθρώπινη λογική είναι η  έμφυτη κριτική δυνατότητα από τον Θεό ,για να κρίνω και να  επιλέξω  μόνος μου τι θέλω ,μέσα από το ταξίδι της ζωής .
Έτσι  μπορώ και διορθώνω την επιλογή μου και την πορεία μου ,μπορεί και στο τελευταίο μου λεπτό όπως ο ληστής ,δια της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ή παρασύρομαι από την πονηρή προαίρεση μου .
 
Ματθ. 4,2          καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασε.
 
Ο άνθρωπος Χριστός μας δίνει το ΤΕΛΕΙΟ παράδειγμα με όλη του την ζωή , μας  δείχνει τον δρόμο που πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε .
Τον δρόμο που βάδισε αυτός και προηγείται  για να μας στηρίζει ,να μας οδηγεί ,να μας ενθαρρύνει 
Μέσα σε αυτό το ορμητικό ποτάμι ,που θέλει να μας καταπιεί ,να μας πνίξει και νεκρούς να μας φτύσει  εκεί που όλα είναι νεκρά ,στην νεκρά Θάλασσα .
Τι έκανε πρίν αντιμετωπίσει τον διάβολο νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα από το φαγητό και από τον κόσμο , απομακρύνθηκε από το ποτάμι …
 
 ὕστερον ἐπείνασε…
 
Σαράντα μέρες δεν πείνασε ,η Χάρις του Θεού τον έτρεφε  ,αλλά μετά τον άφησε και έτσι  ἐπείνασε για να παλέψει μόνος του ,πεινασμένος ,να επιλέξει τι θέλει και επέλεξε ως άνθρωπος .
οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπὶ παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.
οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.
Κύριον τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις.
 
 
Ματθ. 4,11        Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος, καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ.
 
Η σπουδαιότητα ,η αναγκαιότητα της Σαρακοστής  ,κατά το μέτρο της δυνάμεως του καθενός μας  ,διαφαίνεται μέσα από  την τήρηση της από τον ίδιο τον Χριστό ,που προηγείται όλων μας .
Η πορεία ενός Χριστιανού πρός τον ουρανό ,είναι η πορεία που χάραξε και βάδισε ο Χριστός πρίν από εμάς για εμάς Είναι πορεία μέσα σε έναν ορμητικό ποταμό ,ενάντια σε ενα ορμητικό ρεύμα και καταλήγει στους τρεις πειρασμούς .
Ως πανταχού παρών σε όποιον Θέλει  να πάει αντίθετα λέει διαχρονικά  Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
 
ὕστερον ἐπείνασε καὶ προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν….
 
Η πορεία μέσα στην Σαρακοστή ,είναι πορεία  που γίνεται με την Χάρη του Θεού ,γίνεται με τον Χριστό οδηγό και στήριγμα .
Έρχεται όμως η ώρα που ὕστερον ἐπείνασε. .τότε είναι η ώρα που θα  φύγει η Χάρις  και θα είναι η ώρα  της επιλογής  ,του πειρασμού   όπου προσελθὼν αὐτῷ ὁ πειράζων ..
 
Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρησαί μοι του οράν τα εμά πταίσματα και μή κατακρίνειν τον αδελφόν μου. Ότι ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων.
Η Σαρακοστή έχει έναν  τελικό σκοπό την ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ , έχει σκοπό του να δώ την αδυναμία μου ,να δώ τα χάλια μου ,να πάρω την δύναμη να μπορέσω να δεχθώ την αδυναμία μου .
Με την  Σαρακοστή ,με την  τήρηση της νηστείας ,κοιλιάς και αισθήσεων ,θα μου δωρίσει ο Θεός την δύναμη να δώ τον εαυτό μου ,να δώ την ΑΛΗΘΕΙΑ μέσα μου ,γύρω μου . 
Θα δώ τον Θεό ως  Κύριε Βασιλεύ  θα τον δω ως τον μόνο που μπορεί να μου ανοίξει τα μάτια της ψυχής να δώ την ΑΛΗΘΕΙΑ ,θα δώ την αιωνιότητα  που ανήκω  ευλογητός εί εις τους αιώνας των αιώνων μέσα στην 
 
 
 Κύριον τὸν Θεόν…
 
Η Σαρακοστή  δίνει την δύναμη για την  απαραίτητή  πάλη με τον  διάβολο ,  ώστε να μπορέσω να τον απαρνηθώ ,να δώ την αδυναμία μου και να στραφώ ολοκληρωτικά πρός τον Θεό για Βοήθεια 
Έτσι όπως έκανε και ο Χριστός και στις τρείς απαντήσεις που έδωσε στον διάβολο .
Έβαλε ως απάντηση τον  Κύριον τὸν Θεόν , δεν μίλησε για τον εαυτόν του ,αλλά ως απάντηση έδωσε το Θέλημα του Θεού .
Φιλική συμμετοχή ..
 
Η Σαρακοστή είναι η ευκαιρία που έχασε ο Αδάμ και η Εύα ,έτσι λοιπόν ο Θεός έκανε ότι δεν έκανε ο άνθρωπος ,’έγινε άνθρωπος  ,ΝΗΣΤΕΨΕ κατέβηκε στον Άδη ,για να σώσει το πλάσμα του και ο άνθρωπος παρακολουθεί τον αγώνα του Θεού για να σώσει το πλάσμα του ως Quest star  

Quest star …
 
Τι μας ζητάει τώρα ; μια μικρή ,τυπική ,υποτυπώδης προσπάθεια νηστείας ,μία ελάχιστη φιλική αλλά απαραίτητη συμμετοχή για να μας σώσει …
Η τήρηση της Σαρακοστής  οδηγεί στην δυνατή  Θεωρία της αδυναμίας μας , αλλά και της παντοδυναμίας  και της άπειρης ΑΓΑΠΗΣ του Θεού για τα πλάσματα του .
ΑΓΑΠΗΣ που σκεπάζει τις αδυναμίες μας και συγχωρεί κάθε μας πτώση και λάθος, τα εμά πταίσματα
όταν απλά μπορέσουμε να τα δούμε ,να τα αποδεχθούμε ,με ΕΠΙΓΝΩΣΗ της αδυναμίας μας .
Quest star …
 
Η νηστεία της Σαρακοστής είναι η ελάχιστη προσπάθεια και βοήθεια που προσφέρει ο άνθρωπος στον Θεό , για την σωτηρία του  .
Το περισσότερο το έκανε και το κάνει ο Χριστός ,εμείς απλά μια φιλική συμμετοχή προσθέτουμε ,αλλά ακόμα και αυτή δυσκολευόμαστε ,τόσο αδύναμοι είμαστε μόνοι μας ,χωρίς τον Χριστό .
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση