Δύο αδέρφια βρίσκουν χρυσές λίρες, ο πρώτος κάνει τον σταυρό του και εξαφανίζεται ενώ ο δεύτερος…

Δύο αδέρφια βρίσκουν χρυσές λίρες, ο πρώτος κάνει τον σταυρό του και εξαφανίζεται ενώ ο δεύτερος…

Αφήστε μια απάντηση