Οι ποιμένες σας θα σας πουλήσουν! Μηχανές θα ελέγχουν την σκέψη! – Γέροντες Ιουστίνος και Σωφρόνιος

Οι ποιμένες σας θα σας πουλήσουν! Μηχανές θα ελέγχουν την σκέψη! – Γέροντες Ιουστίνος και Σωφρόνιος

Αφήστε μια απάντηση