Γ.Μ : Τα ίδια Παντελάκη μου ,τα ίδια Παντελή μου…
Χαίρεται
Η αρχή και το τέλος της Αποκάλυψης έχουν ενα χαρακτηριστικό  .
 
Η αρχή …
Αποκ. 1,1           Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,
 
Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα , πρίν ακόμα συμβούν  ,είναι άχρονος  
Έτσι γνωρίζει και τον φόβο μας ,την αγωνία μας , την κατάσταση μας . τις αδυναμίες μας  ,αλλά και την αναγκαιότητα να συμβούν μέσα στην ιστορία  όλα αυτά .
ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
Στον πρώτο στίχο  τονίζει την αναγκαιότητα ἃ δεῖ γενέσθαι να γίνουν όλα αυτά  ,που θα γίνουν αστραπιαία  μέσα στην ανθρώπινη ιστορία  ἐν τάχει  για να διώξει τον φόβο μας .
 
Το τέλος …
 
Αποκ. 22,20        Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ.
 Στους δύο τελευταίους  στίχους  της Αποκάλυψης ,όμως τονίζει και την ταχύτητα της επέμβασης του Χριστού την κατάλληλη ώρα .
Την κατάλληλη ώρα για το πλάσμα του ,θα επέμβει ο Χριστός για να διώξει πάλι τον φόβο μας 
Η ΠΙΣΤΗ και η ΕΛΠΙΔΑ στο όνομα και την Χάρη του Ιησού 
 
Ο Ιωάννης ξεκινά  με ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ και τελειώνει με ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ στον Χριστό, χωρίς φόβο 
Δεν σπέρνει τον φόβο  ,όσοι λοιπό σπέρνουν τον φόβο για κάθε τι που θα έλθει  είναι  ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ 
 
Αποκ. 22,21        Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.
 
Όποιος σπέρνει φόβο ,προφητολογεί ακατάπαυστα λέγοντας τα ίδια και τα ίδια συνεχώς και χωρίς να προβάλλει την ΠΙΣΤΗ και την ΕΛΠΙΔΑ  στον Χριστό  είναι ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ 
Το ζητούμενο όλων των εσχάτων ,δηλαδή του χρόνου ανάμεσα στην πρώτη και δευτερά παρουσία  έλευση του Χριστού ,είναι να στραφούμε πρός αυτόν για βοήθεια .
Εκεί οδηγούν όλα και πρέπει να μας οδηγούν στην  χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων
 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΒΡΩ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΡΩ ΑΝ ΤΟΝ ΧΑΣΩ  ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ  …
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση