Γ.Μ : Το δάκρυ του κροκόδειλου …
Χαίρεται
Αποκ. 22,15        ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φαρμακοὶ καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
 
καὶ πᾶς ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
 
Έξω από την Βασιλεία των ουρανών  θα μείνει  και  αυτός που αγαπά και ποιῶν ψεῦδος .
Αυτός που είναι ψεύτικός ,Ο υποκριτής ,αυτός που μπορεί να λέει την ΑΛΗΘΕΙΑ αλλά  ποιῶν ψεῦδος .
Αυτός που είναι FAKE,  αυτός που οι πράξεις του είναι ψεύτικές , αντίθετες από τα λόγια του ,που οι πράξεις του δεν είναι καρπός ΠΙΣΤΗΣ αλλά  εγωισμού .
Από έξω για παράδειγμα κλαίει και οδύρεται για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας  και για το δυστύχημα στα Τέμπη  και από μέσα του αδιαφορεί για  τους πάντες τους γύρω του και τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός του .
Αυτό φαίνεται από τις πράξεις του και όχι στα λόγια του και στο κλάμα του …
 
Όπως και ο κροκόδειλος που δακρύζει για να λιπάνει τα μάτια του εκτός νερού και όχι από την θλίψη ή στεναχώρια του .
Ιω. 11,33           Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,
 
Η πραγματική  ΑΓΑΠΗ ,η λύπη  και ο σεβασμός για τον νεκρό φαίνεται  στην συμπεριφορά και στο πρόσωπο του τέλειου Θεού και τέλειου ανθρώπου Ιησού.
Συγκράτησε την λύπη του  που τον τάραξε εσωτερικά βλέποντας  ως Θεός τα πλάσματα του να υποφέρουν και ως άνθρωπος τους αδελφούς του  και την κράτησε μέσα του .
Έτσι και αυτοί που είναι συνδεδεμένοι με τον Θεό ,οι ΑΓΙΟΙ και μόνο αυτοί λυπούνται ΑΛΗΘΙΝΑ
 
Ιω. 8,44             ὑμεῖς ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστέ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ· ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, ὅτι ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ.
Ιω. 8,44                    Σεις έχετε πατέρα τον διάβολον, από τον οποίον και κατάγεσθε και θέλετε να εκτελήτε τας πονηράς επιθυμίας του πατρός σας. Εκείνος από την αρχήν της δημιουργίας του ανθρώπου ήτο ανθρωποκτόνος και ποτέ δεν έχει σταθή ούτε και στέκεται εις την αλήθειαν, διότι δεν υπάρχει μέσα του, ούτε αλήθεια ούτε επιθυμία δια την αλήθειαν. Οταν λέγη το ψεύδος, το ανασύρει και το λέγει από τον ευατόν του, διότι είναι ψεύτης, και ο πατήρ και ο εφευρέτης του ψεύδους.
 
 
Ο    ὁ φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος , ο ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ…δεν του είναι δύσκολο να κλάψει  όπως ο Κροκόδειλος και έτσι να πλανήσει τον άνθρωπο ότι αγαπά ,ότι νοιάζεται ,
Ο  ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν  μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην πεποίθηση ότι έχει το καλό μέσα  του  ,ενώ ο άνθρωπος είναι κατοικητήριο δαιμόνων που τον κάνουν και κλαίει και κλαίνε μαζί του υποκριτικά 
 
 
 φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος
 
Πρίν κλάψω ,στεναχωρηθώ ,νοιαστώ , για κάτι που έγινε μακριά μου ,γύρω μου, κοντά  μου .
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που χρειάζονται βοήθεια  ,στήριξη  ,γύρω μου ,που μου ζητάνε βοήθεια και αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια τα προβλήματα τους 
Ας βοηθήσω όπως μπορώ γύρω μου πρώτα  και μετά λυπάμαι και για αυτά που συμβαίνουν μακριά μου….
Διαφορετικά  η στεναχωριά μου ,το ενδιαφέρον μου είναι ενός υποκριτή  ,ενός  που  είναι φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.
 
Μετά το καρναβάλι ακολουθεί  η γιορτή του  κροκόδειλου που κλαίει ….
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση