Η Ιαπωνία θέλει ν΄απορρίψει στη θάλασσα 1,3 εκατομμύρια τόνους μολυσμένου νερού από πυρηνικά! Αποκαλυπτική μόλυνση των ωκεανών!

”και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων, ότι επικράνθησαν…”

Η Ιαπωνία έχει συσσωρεύσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια τόνους μολυσμένου νερού από τα πυρηνικά. Αν απορριφθεί στη θάλασσα, μπορεί να κρατήσει 30 χρόνια. Το μολυσμένο από πυρηνικά νερό περιέχει περισσότερους από 60 τύπους ραδιονουκλεϊδίων, τα οποία θα εξαπλωθούν στους ωκεανούς, θα προκαλέσουν ζημιές απρόβλεπτες για το παγκόσμιο θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Η Κίνα, η Νότια Κορέα, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και άλλες γειτονικές χώρες της Ιαπωνίας, καθώς και οι νησιωτικές χώρες του Ειρηνικού έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία και έντονη αντίθεση στο σχέδιο της Ιαπωνίας να απορρίψει μολυσμένο νερό από πυρηνικά στη θάλασσα.

Η είδηση προέρχεται από κορυφαία διπλωματική πηγή Κίνας

Αποκάλυψη: 8.10 Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων. 8.11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ ῎Αψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθονκαὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.

dimpenews.com

Αφήστε μια απάντηση