Γ.Μ : Οι πορευθέντες από εδώ και από εκεί …
Χαίρεται
 Ἀδελφοί, συγχωρήσατέ μοι τῷ ἁμαρτωλῷ….
Ρωμ. 2,24          τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾿ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι, καθὼς γέγραπται.
 
Ένα  κείμενο από την ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  και το  ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ.
Στο οποίο περιγράφεται  η πραγματικά ζοφερή και δυσοίωνή παγκόσμια ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ κατάσταση και το αναμενόμενο σκοτεινό μέλλον.
Περιγράφεται η συνεχής πνευματική κατρακύλα της ανθρωπότητας ,τα αποτελέσματα της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ,  που κάνει ορθά επιτακτική την ανάγκη της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
Αναφέρεται στην ανάγκη που υπάρχει για  ΑΓΙΟΥΣ ,οι οποίοι με τις προσευχές τους θα αναχαιτίζουν την δικαία οργή του Θεού.  Μέχρις εδώ όλα καλά …
 
Ματθ. 9,12    ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἰ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες.
 
Καλώ τον κόσμο σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ  εγώ όμως ξέρω τι είναι η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ή νομίζω ότι ξέρω ,άραγε οι πράξεις μου είναι έργα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ;
Στηλιτεύω και περιγράφω την αμαρτία πολύ σωστά ,αλλά κατανοώ πως και εγώ  αμαρτάνω συνεχώς ότι και να κάνω ;
Κατανοώ ότι και ΕΓΩ έχω ανάγκη συνεχώς  για ΑΡΧΗΜΕΤΑΝΟΙΑΣ και ΕΛΕΟΥΣ από τον Θεό .
Καλώ σε επιστροφή στον Θεό ,αλλά δεν λέω το ΠΩΣ ,δεν δίνω οδηγίες ,δεν περιγράφω  τους τρόπους  και τις τεχνικές λεπτομέρειες ,απλά κουνάω το δάχτυλο ..
 
Φαρισαίε τυφλέ, καθάρισον πρώτον το εντός του ποτηρίου και του πινακίου, διά να γείνη και το εκτός αυτών καθαρόν.
Μήπως είμαι σε πλάνη ότι έχω ήδη δικαιωθεί και μετανοήσει  στον εγκέφαλο ,αλλά όχι στην ΚΑΡΔΙΑ ;
 
Ματθ. 9,13        πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
Αν δεν κατανοήσω ότι ΕΓΩ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός που πρέπει να ΜΕΤΑΝΟΩ συνεχώς 
Να το δείχνω με τις πράξεις μου , με τον τρόπο που ζώ και κινούμαι και όχι με τα λόγια ,γιατί αυτό είναι ΤΑΠΕΙΝΟΛΟΓΙΑ .
Αν δεν κατανοήσω ότι απλά υπάρχω και ζώ λόγω του ΕΛΕΟΥΣ του Θεού και συνεχώς να ανανεώνω αυτή την πεποίθηση μέσα μου .
Αυτό πρέπει να με κάνει όχι κατήγορο των αδελφών μου ,αλλά  βοηθό στις θλίψεις τους ,στην αμαρτία τους γιατί ;
 
Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην…
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ δεν λέγεται αλλά δείχνεται με την στάση μου , ότι ΕΓΩ είμαι ο πρώτος αμαρτωλός  που είμαι μέσα στο ΕΛΕΟΣ του Θεού και καλώ και άλλους μέσα .
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι ενέργεια δώρο του Θεού στον ταπεινό ,που βλέπει τα χάλια του και βλέπει και το ΕΛΕΟΣ του Θεού που τον τυλίγει και ότι τίποτα δικό του  δεν είναι ικανό να τον βοηθήσει και να τον δικαιώσει .
Αυτό ζητάει ο Εν Μετανοία και από τον κόσμο να κατανοήσει ,ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί  και έχουμε ανάγκη το ΕΛΕΟΣ του Θεού για  να σωθούμε .
Πως ΕΓΩ λοιπόν να κατηγορήσω κάποιον , αν πρώτα δεν κατηγορήσω τον εαυτό μου ,αν δεν ζητήσω πρώτα ΕΓΩ
ΣΥΓΝΩΜΗ στον Θεό και στους ανθρώπους .
 
ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν….
 
Ο κόσμος κατρακυλά ,είναι δεδομένο ότι θα κατρακυλά , ένας λόγος είναι και εγώ που μιλώ για τον Χριστό ,χωρίς να δείχνω τον Χριστό .
Αν αύριο με κάποιο τρόπο ο Κύριος θελήσει να  δώσει ΕΛΕΟΣ ,δώσει μία τελευταία ευκαιρία στον κόσμο με κάποιο τρόπο, γιατί διακρίνει ότι υπάρχει ακόμα ΠΙΣΤΗ .
Θα μπορέσουμε  οι σύγχρονοι αυτοδικαιωμένοι φαρισαίοι να καταλάβουμε  ,να δούμε  , να κατανοήσουμε  ,ότι ο Κύριος ενεργεί  ανάμεσα μας , με κάποιο  μυστικό τρόπο πάλι για τελευταία φορά .
Αποκ. 10,11        καὶ λέγουσί μοι· δεῖ σε πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς.
 
Αν ο Κύριος  μας δώσει μία τελευταία ευκαιρία .γιατί υπάρχουν ακόμα δικοί του σε όλο τον κόσμο .
Δεν έχουμε δικαίωμα να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τον κόσμο ,αυτό είναι δικάιωμα μόνο του Θεού .
Ας αντιλαμβάνομαι ότι είμαι στο ΕΛΕΟΣ του , χωρίς να έχω κάτι να του δώσω ως ανταπόδοση .
 
Τι θέλει ο Θεός από μένα ,τι ζητάει μόνο από μένα  ; 
 
ΝΟΥΘΕΣΙΑ ζητά από μένα ,να νουθετώ ,να συμβουλεύω ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ  .
Αυτό όμως χρειάζεται ΔΙΑΚΡΙΣΗ που δυστυχώς δεν έχω ,αλλά νομίζω ότι έχω ..
Έτσι αδιάκριτα κατηγορώ ,κατακρίνω ,στηλιτεύω , διώκω , λέω με σκληρό τρόπο την ΑΛΗΘΕΙΑ και πονάω τους άλλους .
Γιατί ΕΓΩ πρώτα  δεν έχω την ΔΙΑΚΡΙΣΗ δεν βλέπω το δοκάρι στο μάτι μου .
Τα λόγια μου και η στάση μου είναι κοφτερή ,ενώ δεν έχω αυτό το δικαίωμα ,η μάχαιρα ανήκει στον Θεό και αυτός μόνο μπορεί να την επιβάλλει .
Έρχεται η ώρα που ο Κύριος θα σώσει το πλάσμα του  ,τότε που θα πεί ξανά δύο φορές πορευθέντες .
 
Στους νέους μαθητές του το ένα …..
 
ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ  μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
 
και στους νέους φαρισαίους το άλλο  …..
 
 ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ  δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν…
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση