Γ.Μ : Καρδία ἡμῶν καιομένη….
Χαίρεται
ὡς ἐν οὐρανῷ 
 
Αποκ. 12,7         Καὶ ἐγένετο πόλεμος ἐν τῷ οὐρανῷ· ὁ Μιχαὴλ καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ -τοῦ πολεμῆσαι μετὰ τοῦ δράκοντος· καὶ ὁ δράκων ἐπολέμησε καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ,
 
ἐν οὐρανῷ είναι ο χώρος  που γίνεται απολύτως το θέλημα του Θεού , εκεί που βρίσκονται όσοι έφτασαν εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας .
Όσες ψυχές σε βάθος πνευματικά  και όχι διανοητικά  ,εγκεφαλικά ,πίστεψαν ,πιστεύουν και θα πιστέψουν στον Χριστό ,στην μόνη οδό ,στην μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ .
Εκεί το κακό ,δεν έχει θέση ,δεν μπορεί να συνυπάρξει με το καλό ,το σκοτάδι με το ΦΩΣ . 
 
καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.
 
Αποκ. 12,9         καὶ ἐβλήθη ὁ δράκων, -ὁ ὄφις ὁ μέγας ὁ ἀρχαῖος, ὁ καλούμενος Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην, ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ ἐβλήθησαν.
 
Από εδώ ,από την γή ,εδώ που συνυπάρχουμε με το κακό  και τους ἄγγελους  αὐτοῦ από την  στιγμή που εκδιώχθηκαν ,ἐβλήθησαν εἰς τὴν γῆν.
Εδώ γίνετε ένας αόρατος πόλεμος  για κάθε ψυχή  ,πόλεμο που δεν βλέπουμε  ,αδιαφορούμε για αυτόν 
Μπλεγμένοι στις μέριμνες τις βιοτικές ,δεν ακούμε  γύρω μας  ,μέσα μας ,την ψυχή μας .
 
Α Θεσ. 5,19      τὸ Πνεῦμα μὴ σβέννυτε,
                      Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, που είναι φως και φωτιά, μη τα σβήνετε και μη τα                                            αχρηστεύετε.
Ζούμε καθημερινά ,κάθε δευτερόλεπτο της επίγειας  ζωής μας ,ανάμεσα σε αόρατους εχθρούς .
Αοράτους εχθρούς που μας μισούν ,όσο βλέπουν έστω και λίγο ΦΩΣ μέσα μας .
Ο Ορθόδοξος βαπτισμένος .έχει ένα καντηλάκι μέσα του και μία αόρατη προστασία  , από την στιγμή του Μυστηρίου της βάπτισης και του χρίσματος .
Αυτό μας κάνει θανάσιμους εχθρούς με το κακό , που προσπαθεί με λύσσα να μας ΣΚΟΤΩΣΕΙ πνευματικά ,να μας οδηγήσει ,μας προτρέπει  με δόλο ,να  σβήσουμε το καντηλάκι και να λερώσουμε το χρίσμα που λάβαμε .
Ψαλμός 33. 9 γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος· μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτόν. 
Στον επίγειο αόρατο πόλεμο  εδώ στην γή ,όσο και να μην τον βλέπουμε ,όμως τον αισθανόμαστε 
Είτε ως πόνο ψυχικό, είτε ως απελπισία ,είτε ως φόβο   από την επίδραση των ακαθάρτων πνεύματων  
Είτε ως χαρά ,ειρήνη  και αγαλλίαση υπό την επίδραση της Χάρης του Θεού ,του Αγίου Πνεύματος .
Δεν μπορώ ,δεν πρέπει ,δεν αντέχω να δώ τον πνευματικό κόσμο ,τον βιώνω ,επιδρά πάνω μου  στην ψυχή μου 
Αυτό είναι η  πρώτη ΑΠΟΔΕΙΞΗ ,η δεύτερή απόδειξη είναι όταν αρχίσω να πολεμάω ,να συμμετέχω στον πόλεμο αυτόν τον αόρατο και όταν γευτώ θα καταλάβω ότι  χρηστὸς ὁ Κύριος
Η καρδιά ενός βαπτισμένου .
 
Με ΠΙΣΤΗ ότι υπάρχει ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ γύρω μου ,με αληθινούς  φίλους και  θανάσιμους εχθρούς  ,που εγώ ελευθερά ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ επιλέγω ως ΠΝΕΥΜΑ .
Αυτη την επιλογή θα την κάνουμε είτε ως διανοητικά  εν γνώσει μας ,είτε διανοητικά εν αγνοία μας 
Η ψυχή μας, βλέπει ,ακούει ,αισθάνεται ,το καλο και το κακό και επιλέγει πνευματικά .
Το σώμα μπορεί να πιέζει ,να τραβά ,να αντιδρά ,αλλά ή ΚΑΡΔΙΑ επιλεγεί και εκεί γύρω γίνεται ο αγώνας .
Μπορεί το σώμα να διαλύεται , να δεινοπαθεί από τις επιθέσεις του σατανά ,να έχει παραδοθεί  στον όλεθρο ,αλλά η καρδιά να μην παραδίδεται και να μην παραδοθεί ποτέ .
 
Ο πόλεμος γίνεται στα τείχη  γύρω  για την άλωση της καρδιάς….  
 
Ο αόρατος πόλεμος έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο  ,όλα πάλι όπως και παλιότερα  φαίνονται μη αναστρέψιμα , τελειωμένα .
Η Αγία του Θεού Σοφία έγινε τζαμί ,η Ρωσία πολεμάει με όλο τον κόσμο , εδώ η παναίρεση και τα πάρε δώσε με το Βατικανό ,με τους σχισματικούς Ουκρανούς συνεχίζονται .
Αλλά ο πόλεμος είναι για την καρδιά και εκεί δεν έχει φτάσει ακόμα ο εχθρός αν εμείς δεν του επιτρέψουμε και δεν θα του επιτρέψουμε .
 
Λουκ. 12,49        Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη!
 
Μέσα μας ‘έβαλε ο Χριστός το άκτιστο ΦΩΣ  ,καρδία ἡμῶν καιομένη ,την δόξα του Θεού  ,μέσα μας  κρύβουμε ΦΩΣ κρύβουμε την ΦΩΤΙΑ το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 
ΦΩΤΙΑ που κατακαίει τους δαίμονες ,τον πόνο ,την θλίψη ,αν μάθουμε να την χρησιμοποιούμε ,να την συντηρούμε ,να την χειριζόμαστε . 
Αυτή η ΦΩΤΙΑ φουντώνει με την ΠΙΣΤΗ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος
 
 
Λουκ. 24,32        καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους· οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς ;
 
 
αιτείτε, και δοθήσεται υμίν…..
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση