έτσι μιλούν οι Άγιοι και όχι με το ” ν και με το σας”
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  και ακούμε τον ΑΓΙΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟ τον ΠΑΛΑΜΑ που τον τιμάει τέτοια μέρα η εκκλησία μας που είναι και    δεύτερος προστάτης της Θεσσαλονίκης μετά τον ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
 
Σχεδόν όλοι και χρειαζόμαστε κοινωφελή διδασκαλία και συμβουλή, θα εκθέσομε τώρα τους λόγους προς εσάς κυρίως από τους λόγους του Θεού, ώστε, αφού αντιληφθείτε ότι αίτιο της παγκόσμιας επιβολής των κακών είναι η αμαρτία, ας εγκαταλείψομε τη γνώμη μας, που αγαπά την αμαρτία, και ας μετατρέψομε τους εαυτούς μας προς καθετί θεάρεστο, και έτσι, εξιλεώνοντας και λατρεύοντας το Θείο με έργα αρετής, ας μετατρέψομε σε έλεος την εναντίον μας οργή του Κυρίου. 
  • Λέγει ο Κύριος «επιστρέψατε και θα επιστρέψω σε σας». Και θα επιστρέψεις προς τον Κύριο τον Θεό σου και θα ακούσεις τη φωνή του. Γιατί ο Κύριος ο Θεός σου είναι Θεός σπλαχνικός και δεν θα σε εγκαταλείψει και δεν θα σε αφανίσει, αλλά θα βρεις βοηθό τον Κύριο τον Θεό σου και θα τον ζητήσεις με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου στη θλίψη σου. Θα θλιβείς, όμως, αν πεισθείς στις γνώμες μου, όχι μόνο γιατί πάσχεις, αλλά και γιατί παρέβλεψες τις εντολές του Κυρίου και δεν φύλαξες τα προστάγματά του, γι’ αυτό και παραδόθηκες στις αθεράπευτες συμφορές, και μέσα στις θλίψεις σου θα ζητήσεις την απαλλαγή από τα κακά, και θα υποσχεθείς τη φύλαξη των εντολών, και θ’ αποδείξεις με έργα πραγματοποιημένη την υπόσχεση, για να επιτύχεις αποτελεσματικά τη θεία βοήθεια.
  • Και ποιες είναι οι τιμωρίες αυτών που παραβαίνουν τα παραγγέλματα της αγνοίας; Δεν είναι ο θάνατος το επιτίμιο γι’ αυτά; Γιατί λέγει «δεν θα υπάρξει πόρνη ανάμεσα στις θυγατέρες του Ισραήλ και δεν θα υπάρξει πόρνος από τους υιούς του Ισραήλ»·και «βεβηλώθηκε», λέγει, «ο λαός με την εκπόρνευση», και «πέθαναν με την πληγή εικοσιτέσσερις χιλιάδες», και, αν δεν σηκωνόταν ο Φινεές, ο υιός του Ελεάζαρ, από ζήλο να θανατώσει επ’ αυτοφώρω εκείνον που διέπραττε την πορνεία μαζί με την πορνευόμενη, διαπερνώντας τους με το δόρυ με ένα κτύπημα, όλοι θα αφανίζονταν και θα τιμωρούνταν και οι αθώοι ως ένοχοι, γιατί δεν τιμωρούσαν την παρανομία. Γι’ αυτό και έλεγε προς τον Μωυσή ο Θεός: «Ο Φινεές κατέπαυσε τον θυμό μου και δεν αφάνισα από τον ζήλο μου τους υιούς Ισραήλ».
  • Ένα φάρμακο υπάρχει που έχει βρεθεί από τη σοφία και χάρη του μόνου Θεού και Σωτήρα Χριστού, το να θανατώσουμε τους εαυτούς μας ως προς την αμαρτία με τη μετάνοια και έτσι, αφού αποδώσομε μόνοι μας το χρέος στις αποφάσεις βάσει του νόμου, να ντυθούμε με την αρετή τον στο όνομα του Χριστού νέον άνθρωπο και με αυτόν τον τρόπο να ελευθερωθούμε από τον νόμο, ζώντας σύμφωνα με τον Χριστό που πρόσφερε τον εαυτό του λύτρο για χάρη μας.
  • Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήταν δεινός θεολόγος και διαπρεπέστατος ρήτορας και φιλόσοφος. Γεννήθηκε το 1296 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη. Κατά το πρώτο μισό του 14ου αιώνα ήταν στην αυτοκρατορική αυλή της Κωνσταντινούπολης, απ’ όπου και αποσύρθηκε στο Άγιο Όρος, χάριν ησυχότερης ζωής, και αφιερώθηκε στην ηθική του τελειοποίηση και σε διάφορες μελέτες. Ειδικές αναφορές έκανε για εκείνους που δυσανασχετούν για τις δυσκολίες που συναντούν.
  • ΠΗΓΗ https://ikivotos.gr/post/805/agios-grhgorios-palamas-o-theos-tha-mas-katharisei-apo-kathe-amartia

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/2023/03/blog-post_52.html

Αφήστε μια απάντηση