ΑΡΘΡΑ 14 Μαρ 2023 - 18:57

Γ.Μ : Όταν ἥκει ἡ ὥρα….

Γ.Μ : Όταν ἥκει ἡ ὥρα….
Χαίρεται
Το Ἄξιόν ἐστιν  είναι ύμνος που δόθηκε σε εμάς τους ανθρώπους από τον Θεό δια του αρχάγγελου Γαβριήλ .
Όλο το ιστορικό ,το θαυμαστό γεγονός γράφηκε ως υπόμνημα από τον ιερομόναχο Σεραφείμ τον Θυηπόλο το 1548 ο οποίος υπήρξε και Πρώτος του Αγίου Όρους και διέσωσε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.
 
 
 
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε τὴν Θεοτόκον.
 
Η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Άγιοι  στηρίζουν ,βοηθούν  , αναχαιτίζουν το κακό και αποτρέπουν την εκπλήρωση των πνευματικών νόμων.
Δεν ξέρουμε , μάλλον αγνοούμε πόσες φορές την γλυτώσαμε σε προσωπικό επίπεδο ,σε Εθνικό ,σε παγκόσμιο λόγω της επέμβασης των αγίων και της Θεοτόκου  .
Δεν είναι μόνο οι άγιοι του ουρανού ,αλλά και οι άγνωστοι  ,οι κρυφοί αν υπάρχουν ακόμα , οι επί της γης .
Αυτή είναι η αγία αποστολή του μοναχισμού ,του ησυχασμού ,της νοεράς προσευχής να εργάζονται για εμάς οὐ μὴ ἀπολέσει ημάς ἕνεκεν αυτών .
Γεν. 18,32          καὶ εἶπε· μήτι κύριε, ἐὰν λαλήσω ἔτι ἅπαξ· ἐὰν δὲ εὑρεθῶσιν ἐκεῖ δέκα; καὶ εἶπεν· οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα.
Γεν. 18,32                 Είπε δε ο Αβραάμ· “Μηπως Κυριε, θα οργισθής εναντίον μου εάν υποβάλω μίαν ακόμη ερώτησιν; Εάν ευρεθούν εκεί δέκα;” Απήντησεν ο Θεός· “δεν θα καταστρέψω την πόλιν προς χάριν αυτών των δέκα”.
 
οὐ μὴ ἀπολέσω ἕνεκεν τῶν δέκα.
Όταν επέρχεται μία καταστροφή ,είναι γιατί μέσα στις χιλιάδες ,στα εκατομμύρια δεν υπάρχουν ούτε δέκα δίκαιοι .
Όταν το  κακό  εξαπλωθεί και μολύνει τα πάντα και τους πάντες  ,όταν  δεν υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι  που νοιάζονται και αγαπούν ,κάποιοι που νοιώθουν ακόμα ,κάποιοι που αγαπάνε τους εχθρούς τους .
Όταν το ψάρι βρωμίσει από το κεφάλι ,αλλά και το σώμα πλέον .
Τότε ούτε η Θεοτόκος ,ούτε οι άγιοι  μπορούν να επέμβουν ,δεν τους επιτρέπεται .
Ησ. 9,14            καὶ ἀφεῖλε Κύριος ἀπὸ Ἰσραὴλ κεφαλὴν καὶ οὐράν, μέγαν καὶ μικρὸν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ, πρεσβύτην καὶ τοὺς τὰ πρόσωπα θαυμάζοντας (αὕτη ἡ ἀρχὴ) καὶ προφήτην διδάσκοντα ἄνομα (οὗτος ἡ οὐρά).
Ησ. 9,14                    Δια τούτο ο Κυριος αφήρεσεν από τον Ισραηλιτικόν λαόν κεφαλήν και ουράν, μεγάλους και μικρούς, εις μίαν και την αυτήν ημέραν, ασυνέτους πρεσβύτας και προσωπολήπτας, που θαυμάζουν τα μεγάλα, αλλά άδικα, πρόσωπα, (αυτοί αποτελούν την κεφαλήν), και ψευδοπροφήτες, οι οποίοι διδάσκουν παρανομίας (αυτοί αποτελούν την ουράν) .
 
Η προγραμματισμένη κάθοδος της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου που ονομάζεται Ἄξιόν ἐστιν 
Ίσως θα αποτελούσε μία ακόμα ιστορική επέμβαση της Θεοτόκου  ,ώστε να αποτρέψει αυτά που έρχονται .
Είναι άκρως ανησυχητικό ότι η κάθοδος αναβλήθηκε  ,γιατί ίσως  δεν επιτρέπεται πλέον στην Θεοτόκο και στους αγίους οποιαδήποτε επέμβαση ,λόγω της  ψυχρότητας ,υποκρισίας  ,αδιαφορίας που πλέον δείχνουμε από την  κεφαλή ως την ουρά 
ασυνέτους πρεσβύτας και προσωπολήπτας, που θαυμάζουν τα μεγάλα, αλλά άδικα, πρόσωπα………
ψευδοπροφήτες, οι οποίοι διδάσκουν παρανομίας…………..
 
 
Αν αυτό ισχύει  δεν επιτρέπεται πλέον η επέμβαση της Θεοτόκου και των αγίων να αναχαιτίσουν το κακό ,να αποτρέψουν τις δαιμονικές επιθέσεις .
Αφού σε αυτούς δεν επιτρέπεται , τότε το μόνο που μας μένει είναι να κρυφτούμε προσευχόμενοι , γιατί δεν μπορούμε αλλά και δεν μας επιτρέπεται καμία  φυσική ή πνευματική επέμβαση .
Δεν μας επιτρέπεται να ανακατευτούμε  ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου· …
 
Ησ. 26,20          βάδιζε, λαός μου, εἴσελθε εἰς τὰ ταμιεῖά σου, ἀπόκλεισον τὴν θύραν σου, ἀποκρύβηθι μικρὸν ὅσον ὅσον, ἕως ἂν παρέλθῃ ἡ ὀργὴ Κυρίου·
Ησ. 26,20                 Προχώρει με ελπίδα, ω λαέ μου, λέγει ο Κυριος. Είσελθε εις τα πλέον εσωτερικά δωμάτια του οίκου σου, κλείσε εκεί την θύραν σου και απομονώσου, κρύψου επί μικρόν χρονικόν διάστημα, έως ότου παρέλθῃ η οργή του Κυρίου, που μέλλει να εκσπάση.
Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου
Μήπως ήλθε η ώρα της απόφασης  ,της επιλογής επιμονή στην πτώση  μαζί με τον Εωσφόρο ή  του Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού
Μήπως ότι έκανε έκανε η Παναγία και οι άγιοι  και τώρα  ξεκινά η ώρα  της προσωπικής επιλογής .
Σ’ αυτή την κρίσιμη ώρα του ουρανού κατά την οποία έπεφταν ένας-ένας οι σκοτεινοί – πονηροί άγγελοι από το σχισμένο ουρανό, (ονομαζόμενοι πλέον δαίμονες), συγκεντρώθηκαν όλα τα επουράνια Τάγματα και ο Αρχάγγελος Μιχαήλ στάθηκε στο κέντρο και αναφώνησε: «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού» (σταθείτε γερά, σταθείτε με σεβασμό στο Θεό) και αμέσως οι φωτεινοί – άγιοι Άγγελοι στάθηκαν πιστοί προς τον Θεό.
Δεν ακολούθησαν την πονηρά σκέψη του Εωσφόρου και άρχισαν να ψάλλουν: «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης Σου». Ομολόγησαν την εξουσία και τη δύναμη του Θεού Πατρός και σταθεροποιήθηκαν στη διακονία Του πλησίον Του.
Ιω. 2,4              λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι; οὔπω ἥκει ἡ ὥρα μου.
Όταν ἥκει ἡ ὥρα της επέμβασης του Χριστού στην ιστορία ,τότε η Υπεραγία Θεοτόκος λέγει τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε και σιωπά ,δεν μπορεί πλέον να μας βοηθήσει .
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετάνοιας 
 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση