ΑΡΘΡΑ 15 Μαρ 2023 - 5:55

Γ.Μ : Σπάς ή σε σπάω….

Γ.Μ : Σπάς ή σε σπάω….
Χαίρεται
Ματθ. 16,18       κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρα οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν.
 
Ο απόστολος Πέτρος ,ένας σκληρός ,μεσήλικας  αγράμματος ψαράς  και όμως αυτήν την πέτρα επέλεξε  να λαξέψει ,να μαλακώσει ,να φωτίσει ,να την δοξάσει .
Αυτόν επέλεξε για πρωτοκορυφαίο ,πάνω σε αυτή την  πέτρα οικοδόμησε την εκκλησία του και του  έδωσε τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ  του είπε ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.
 
Α Τιμ. 1,15         Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ·
 
Ο απόστολος Παύλος  ένας πρώην  τρομερός ,σκληρός διώκτης των χριστιανών  και όμως αυτόν επέλεξε ο Θεός  για να διαδώσει το Ευαγγέλιο του εις τα Έθνη .
Άνηκε στην τάξη των Φαρισαίων ,ένας από τους πιο σκληρούς και φανατικούς διώκτες των οπαδών του Χριστού.
 
 
 Ματθ. 21,42   λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας..
 
Εάν στο σχέδιο του Θεού  είναι να μας δώσει μιά ακόμη ευκαιρία  ,τότε πάλι θα  αναστήσει μία πέτρα 
θα  μεταστρέψει έναν διώκτη ,θα ξυπνήσει έναν μαρμαρωμένο Βασιλιά που είναι άγνωστος ανάμεσα μας .
Όταν εμείς θα είμαστε πνευματικά ἕτοιμοι και προετοιμασμένοι, για να τον υποδεχθούμε ,αλλά και να τον αναγνωρίσουμε .
Όταν πρώτα ξηρανθεί η άκαρπη φουντωτή ,φανταχτερή , συκιά …
 
Ματθ. 21,19       καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
 
Στον δρόμο του Ιησού ἐπὶ τῆς ὁδοῦ βρέθηκε η άκαρπη συκιά  ,αυτή που την φύτεψε εκείνος , την φρόντισε ,τις έδωσε χρόνο για να  δώσει καρπούς ,αλλά έδινε μόνο φαρισαϊκά φουντωτά φύλλα .
Έτσι  όταν ήλθε η ώρα  ευχήθηκε απλά  μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.
Ματθ. 21,21   ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε..
 
Η συκιά και στις μέρες μας έχει φουντωτά φύλλα ,δεν βγάζει καρπούς , λαός και κλήρος χωρίς πνευματικούς καρπούς ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,όλοι μας ..
Χωρίς  συμπεριφορά  για τους γύρω μας με αγάπη,  χαρά,  ειρήνη, μακροθυμία,  καλοσύνη, αγαθότητα,  πίστη, πραότητα,  εγκράτεια ,χωρίς ΕΛΕΟΣ
Αλλά έπαρση ,υποκρισία ,ευσεβισμό ,τυπολατρία , με ΘΥΣΙΑ ,με μιά κρυμμένη ,κεκαλυμμένη κακία ,πονηρία ,επιθετικότητα που αναδύεται στην πίεση .
Σαν τάφοι ασβεστωμένοι  ,λαμπροί εξωτερικά  , αλλά μέσα  ΘΑΝΑΤΟΣ και ΣΚΟΤΑΔΙ .
 
 
Ματθ. 3,8          ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας.
Μήπως ΕΓΩ είμαι η άκαρπη συκιά που πρέπει να προσευχηθώ για  να το αντέξω ,να το δεχθώ ως ΑΛΗΘΕΙΑ 
Να προσευχηθώ  να με βοηθήσει ο Θεός με την χάρη του ,να βγάλω καρπούς ,πρίν ξεραθώ τελείως ;
Μήπως τυφλώθηκα και δεν βλέπω την απιστία ,τον θυμό ,την ταραχή , τον φόβο ,που ευκολά με κυριεύει ;
πόσο εύκολα χάνω  ,διώχνω την χάρη του Θεού  ,πόσο εύκολα μπαίνω και βάζω σε πειρασμό .
 
 
Ματθ. 3,9          καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν Ἀβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Για τον Θεό όλα είναι δυνατά , η άκαρπή συκιά να καρποφορήσει ή να ξεριζωθεί  
ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
και η πέτρα να σπάσει και να γίνει  βασιλιάς που  ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ᾿ ὃν δ᾿ ἂν πέσῃ, λικμήσει αὐτόν.
 
 
Ματθ. 21,22       καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.
 
Δική μου η επιλογή  ή συνεχίζω να ασχολούμαι μόνο με τις βιοτικές μέριμνες ,τον πλουτισμό  και άντε καμία ενδιάμεση διασκέδαση και ανάβω και κανένα κεράκι που και που ..
Η μέσα στην ζωή και στις ανάγκες της ξεκινάω να σπάω την πέτρα ,την πώρωση ,την σκληρότητα ,που δημιουργήθηκε μέσα μου   ,με τον καιρό ,με την αμαρτία ,με  την απομάκρυνση από τον Θεό που έγινε μόνιμη ,έγινε ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ .
Μέσα μου υπάρχει ένας καταστροφέας  ,μία εσωτερική δύναμη ,ένας δυναμίτης ,μια βαριοπούλα ,που μπορεί να ΔΙΑΛΥΣΕΙ  ,να σπάσει κάθε πώρωση , να σπάσει το εμπόδιο  που με χωρίζει από το ΦΩΣ .
Να νοιώσω πραγματικά  ,αρκεί να το ΔΕΧΘΩ και να θελήσω ,να το ζητήσω από τον Θεό με την ΠΡΟΣΕΥΧΗ    καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.
 
 
Αν δεν το κάνω ΕΓΩ από μόνος μου , τότε θα επέμβει ο Χριστός  ,για να με ξυπνήσει ,να με σώσε και αυτό θα έχει μέσα πόνο ,θα έχει οδύνη…..για το καλό μου .
 
 
Σπάς ή σε σπάω …
 
Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγει δεν υιόν όν παραδέχεται.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση