Δημήτριος Παναγόπουλος προς Ιεχωβάδες

Οι Ιεχωβάδες, που δεν παραδέχονται το Χριστό ως Θεό, αλλά ως κτίσμα του Θεού (αυτό υποστήριζαν και οι οπαδοί του Αρείου), γνωρίζουν, αλλά δεν συμφέρει να το ομολογήσουν ότι:

α) στην Αποκάλυψη ο Χριστός ομιλεί για Τον εαυτόν Του και λέει: «Εγώ ειμί το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, ο Παντοκράτωρ» (Αποκ. 1,8). Άμα ο Χριστός ήταν κτίσμα, δεν θα έλεγε για τον εαυτόν Του ”εγώ ειμί ο Ων”, δηλ. ο Θεός.

β) Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει: «Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος» (Ιωάν. 1,1). Εδώ διδάσκει καθαρά, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού, συνυπάρχει πάντοτε και αΐδιος με τον Πατέρα, δεν είναι δηλ. ο Χριστός κτίσμα.

γ) Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη διαβάζουμε: «ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3,16).
Τον Υιό του λέει έδωσε ο Θεός, όχι το πλάσμα Του. Ο Υιός είναι κομμάτι από τον Πατέρα. Πώς λοιπόν εσύ Ιεχωβίτα βγάζεις τον Χριστό κτίσμα, εφόσον λέει Υιό.
Και ο πιστεύων εις Αυτόν, δηλ. τον Υιόν, όχι τον Πατέρα, δεν κολάζεται, αλλά σώζεται εις την αιωνιότητα.
Πώς λοιπόν εσύ Ιεχωβίτα απορρίπτεις τον Χριστό και θέλεις να σωθείς;

δ) Στον Ευαγγελιστή Ιωάννη διαβάζουμε επίσης: «ώσπερ γαρ ο πατήρ εγείρει τους νεκρούς και ζωοποιεί, ούτω και ο υιός ους θέλει ζωοποιεί» (Ιωάν. 5,21).
Αυτό το εδάφιο το παίρνει ο Μέγας Αθανάσιος και λέει το εξής: εάν ο Χριστός δεν ήταν κατά φύση Θεός, αλλά κατά χάρη όπως θέλουν να πιστεύουν αυτοί (οι Ιεχωβάδες), θα ήταν αδύνατον στον Χριστό να μεταδώσει στους άλλους, ότι ο ίδιος δεν έχει εκ φύσεως. Δεν ήταν δηλ. δυνατόν να θεώσει τον άνθρωπο αν δεν ήταν πραγματικά Θεός ο Ίδιος αφού λέει: «ους θέλει ζωοποιεί».

ε) Λέει ο Παύλος προς Τίτο επιστολή: «ίνα την διδασκαλίαν του σωτήρος ημών Θεού κοσμώσιν εν πάσιν» (Τιτ. 2,10).
Τον Σωτήρα Χριστό τον λέει και Θεό και όχι κτίσμα του Θεού. Αυτό το εδάφιο το παίρνει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέει το εξής: που είναι εκείνοι που λένε, ότι ο Υιός είναι μικρότερος από τον Πατέρα;

Ή λοιπόν πρέπει οι Ιεχωβίτες να σχίσουν και να πετάξουν τα φύλλα αυτά από το Ευαγγέλιό τους ή πρέπει να παραδεχτούνε ότι ο Χριστός είναι και Θεός! Δεν είναι μόνο Υιός της Μαρίας, αλλά είναι και Υιός του Θεού.

Δημήτριος Παναγόπουλος ο Ιεροκήρυξ

Αφήστε μια απάντηση