Ιερομόναχος Γεράσιμος Αγιορείτης: Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις…

ΤΟ ΝΑ ΜΗ ΔΕΧΕΣΑΙ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ☦️ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΗ.

Δεύτερη πηγή της Αλήθειας μετά την Α. Γραφή (Παλαιά & Καινή Διαθήκη)είναι η Ιερά Παράδοση, σύμφωνα με την ορθόδοξη διδασκαλία. Είναι όλα εκείνα που μας παρέδωσαν οι Απόστολοι, Προφήτες και Άγιοι .Είναι όλα όσα αποφάσισαν οι αγίες 7 Οικουμενικές Σύνοδοι εν Αγίω Πνεύματι .Είναι τα δόγματα της Εκκλησίας ,οι Ιεροί Κανόνες ,οι διδαχές των πατέρων, τα συναξάρια.

Στην ιερά παράδοση στηρίζονται:
Οι ακολουθίες της Εκκλησίας, η θ. λειτουργία, οι προσευχές, ο καθορισμός των εορτών, ο καθορισμός των νηστειών, το πάτριο ημερολόγιο, το σημείο του Τιμίου Σταυρού, το να στρεφόμεθα προσευχόμενοι προς ανατολάς, ο τρόπος της τελέσεως των ιερών μυστηρίων κ.α.
Πως γνωρίζουμε ότι τα βιβλία της Κ.Διαθήκης είναι 27 και όχι 29;Πως γνωρίζουμε ποια είναι τα ιερά βιβλία και ποια τα ψευδεπίγραφα; Πως γνωρίζουμε πως έζησαν και πως μαρτύρησαν οι Άγιοι Μάρτυρες και οι Άγιοι Απόστολοι που δεν αναφέρονται στην Κ.Διαθήκη;Η ιερά παράδοση μας πληροφορεί.Χωρίς την ιερά παράδοση δεν ερμηνεύεται η Αγ.Γραφή.

Η ΙΔΙΑ Η Α.ΓΡΑΦΗ ΟΡΙΖΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΛΕΤΟΥΜΕ ΤΟ Ι.ΠΗΔΑΛΙΟ.ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΣΦΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΛΕΓΟΥΝ ΠΩΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ Α.ΓΡΑΦΗ ΧΩΡΙΣ ΤΑΧΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΟΥΤΕ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ :
Π.Διαθήκη:
« όσα ηκούσαμεν και έγνωμεν αυτά και οι πατέρες ημών διηγήσαντο ημίν>>(Ψαλμ.77)
«Μὴ μέταιρε (ἀλλάζεις, μεταθέτεις) ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου». (Παροιμ. ΚΒ΄28).
Κ.Διαθήκη :
« Ο ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ·« ‘’{Λουκ.ι’,9}
« Αρα οὖν, ἀδελφοί, στήκετε, καὶ κρατεῖτε τὰς ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ἃς ἐδιδάχθητε εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι’ ἐπιστολῆς ἡμῶν. »{Β’Θεσ.2,15}
« Παραγγέλλομεν δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, στέλλεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ κατὰ τὴν ΠΑΡΑΔΟΣΙΝ ἣν παρέλαβον παρ’ ἡμῶν »{Β’.Θεσ.3,6}
« καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε. »{Α’Κορ.11,2}
«Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ. » {Ματθ.ιη’,18}
« ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· »{Φιλιπ.4,9}
« ἐλπίζω δὲ εὐθέως ἰδεῖν σε, καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλήσομεν »{Γ’ Ιωαν.14}

 

Ιερομόναχος Γεράσιμος Αγιορείτης

Αφήστε μια απάντηση