Γ.Μ : Η Μετουσίωση του Μετανθρώπου …
Χαίρεται
Εκκλ. 1,2      Ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ ἐκκλησιαστής, ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης.
 
Η πασίγνωστή φράση   ματαιότης ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης , περιέχεται στην αρχή του βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης  που λέγεται Εκκλησιάστης .
Ο συγγραφέας  του  βιβλίου   είναι υιός  Δαβὶδ βασιλέως Ἰσραὴλ  όπως αναφέρει στον πρώτο στίχο ,δηλαδή του σοφού Σολομώντα .που δεν αναφέρεται με το όνομα του ,αλλά με την ιδιότητα του εκκλησιαστή .
 
 
Ο εκκλησιαστής και το εκκλησίασμά .
 
Ο καλών και οι καλούμενοι ,οι κλητοί  να εισέλθουν στην εκκλησία για να αγωνιστούν να γίνουν μέλη της εκκλησίας ,να γίνουν εκλεκτοί.
Ο εκκλησιαστής περιγράφει την πάνσοφή λειτουργία του κόσμου  , τον τρόπο , τις ιδιότητες ,τους κανόνες ,τον νόμο ,τον αγώνα ,που πρέπει να κάνει το εκκλησίασμα  για να γίνει εκλεκτή εκκλησία ,δηλαδή να αποκτήσει την ΕΥΤΥΧΙΑ .
Στα κεφάλαια 11 και 12 δίνει   ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Περιγράφει τον δρόμο για την ευτυχία  ,την Θέωση και καλεί τον άνθρωπο να τον δοκιμάσει .
 
Ο εκκλησιαστής ορίζει και προτείνει ,δεν πιέζει .
 
Έτσι ο άνθρωπος θα μπορούσε να φτάσει στην τελειότητα ,να φτάσει στο τέλος να ξεπεράσει τα εμπόδια και να ενωθεί με τον Θεό .
Να δεχθεί την έκκληση που είναι ένστικτό μέσα του χαραγμένη από τον Θεό ,να ακολουθήσει τις οδηγίες του σοφού εκκλησιαστή ,να δεί αν μπορεί .
Έτσι θα μπορούσε με τις οδηγίες του εκκλησιαστή να φτάσει στην ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ.  τηρώντας αυτήν την συμφωνία με τον Θεό ,την πρώτη ,την ΠΑΛΑΙΑ  ΔΙΑΘΗΚΗ .
Με την πάροδο του χρόνου όμως ο Θεός ήθελε σταδιακά  να κατανοήσει ο άνθρωπος  ότι , το εκκλησίασμα για να γίνει εκκλησία ,δεν μπορεί με την δική του μόνο  δύναμη ,προσπάθεια , βούληση ,αλλά χρειάζεται βοήθεια .
Δεν θέλει ο Θεός να πιέσει τον άνθρωπο ,τον αφήνει υπομονετικά να το κατανοήσει μόνος του ,η υπομονή του Θεού είναι ανεξάντλητή , η διάθεση του ανθρώπου μόνο εξαντλείται .
 
 
Ο άνθρωπος αδυνατεί  και ο Θεός προτείνει ξανά .
 
Έτσι έρχεται στο πλάσμα του που κατανοεί την αδυναμία του πλέον έμπρακτα ,να προσφέρει   νέα συμφωνία  ,νέα  συμφωνία ως   ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ.
Έρχεται ο Θεός να  προσφέρει  την ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ  του αποδεδειγμένα εκ του αποτελέσματος  αδύναμου  ανθρώπου  ως νέο  τρόπο  σωτηρίας .
Έρχεται ο Θεός  ,αφού μας απέδειξε .μέσα από την ιστορική πορεία του περιουσίου λαού του Ισραήλ ,την ανθρώπινη αδυναμία να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκκλησιαστή 
Έρχεται το πλήρωμα του χρόνου ώστε να προτείνει  την λήψη νέου καθαρού αίματος και σάρκας από τον άνθρωπο ΄έτσι ώστε να ΜΕΤΟΥΣΙΩΘΕΙ και να μπορέσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του εκκλησιαστή   
Έτσι από εκκλησίασμα να ΜΕΤΟΥΣΙΩΘΕΙ σε ΕΚΚΛΗΣΙΑ .
 
Ιω. 6,53             εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς.
 
Στην Παλαιά Διαθήκη ο περιούσιος λαός του Θεού , ο Ισραήλ σταδιακά καθοδηγείται από τον πάνσοφό Θεό ώστε να δεχτεί την αδυναμία του και να αποδεχθεί την πρόταση του Θεού .
Να κατανοήσει και να δεχθεί  ότι  είναι αδύνατή η αφ’ εαυτού  τήρηση των κανόνων του εκκλησιαστή ,για την Θέωση .
Μόνο δια της  ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ  της ανθρώπινης σάρκας και του ανθρώπινου αίματος  ,σε  σάρκα και αίμα Χριστού   ,ως μόνο δρόμο σωτηρίας και ΖΩΗΣ ,μπορεί το εκκλησίασμα να γίνει ΕΚΚΛΗΣΙΑ 
Ωσ. 2,25            καὶ σπερῶ αὐτὴν ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐλεήσω τὴν Οὐκ-ἠλεημένην καὶ ἐρῶ τῷ Οὐ-λαῷ-μου· λαός μου εἰ σύ, καὶ αὐτὸς ἐρεῖ· Κύριος ὁ Θεός μου εἶ σύ.
Θα διασπείρω και θα εγκαταστήσω τον νέον Ισραήλ εις την χώραν, θα ελεήσω την Ουκ-ηλεημένην και στον Ου-λαόν μου θα εἴπω· “συ είσαι λαός μου”. Και εκείνος θα απαντήση· “συ είσαι ο Κυριος και ο Θεός μου
 
Εκατοντάδες χρόνια πρίν μέσω του προφήτη ΩΣΗΕ  ο Θεός προαναγγέλλει την  διάσωση και την σωτηρία των Εθνών ,του νέου Ισραήλ ,που θα δεχτεί και θα κατανοήσει την ανάγκη της ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ. 
Τα Έθνη αφού  δοκιμαστούν από τις οδύνες ,τις δοκιμασίες ,που θα επιτρέψει ο Θεός  , θα ταπεινωθούν και θα δεχτούν τον επαναληπτικό Ευαγγελισμό , θα δεχτούν την ανάγκη της ανθρώπινης ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ .
Θα αποδεχτούν   ότι αυτή είναι μόνη αναγκαία η ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ , είναι  ο μόνος τρόπος
Αντίθετα με τον συνεχή  εμβολιασμό ,της μετατροπή του ανθρώπου σε μηχανή , την μετουσίωση  που τους πρότεινε η ΝΤΠ που τους οδηγούσε στην καταστροφή ,στην απώλεια της ψυχής .
Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγὼ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός .
Ο μόνος τρόπος να  γίνω από κλητός ,από εκκλησίασμα  ,εκλεκτός ,να γίνω μέλος του σώματος του Χριστού ,της εκκλησίας του ,είναι  αν εν υπακοή ,την κατάλληλη ώρα που θα ορίσει μέσω του Μυστηρίου της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ εξομολόγησης   φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα
Προτάθηκε στον Ισραήλ ,δεν το κατάλαβε ,δεν το κατανόησε ,δεν το δέχτηκε ,εκτός από ένδεκα αρχικά περίεργους , αφανείς ,ταλαίπωρους στα μάτια του κόσμου .
Αυτοί μετέφεραν αυτό το ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗΣ μετά σε όλον τον κόσμο ,μαζί με έναν πρώην τρομερό και φοβερό διώκτη τους ,έναν Σαοὺλ .
Σαούλ που έγινε Παύλος  ,που το κατανόησε ,το βίωσε   ολοκληρωτικά  και έπαιρνε ισχύ και δύναμη  να αντιμετώπίσει φοβερές καταστάσεις για αυτό έλεγε πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.
 
πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς…
 
Ότι θέλει ας κάνει η ΝΤΠ ,ας προτείνει ότι θέλει  εμβολιασμό ,τσιπάρισμα , δεν είναι αυτή το πρόβλημα ,ΕΓΩ είμαι
Αν εγώ ο άνθρωπος  αποφασίσω   να γίνω  εκκλησίασμα  ,αποφασίσω να εισέλθω στην εκκλησία  , με υπακοή ,υπομονή
προχωρήσω  δια των Μυστηρίων  στην ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της άρρωστης ,πνευματικής εμβολιασμένης ,τσιπαρισμένης σάρκας και αίματος μου ,σε σάρκα και αίμα Χριστού
τότε μόνο  θα καταρρεύσει  κάθε σχέδιο ,κάθε  δύναμη ,κάθε  ΝΤΠ τότε  το εκκλησίασμα γίνεται ΕΚΚΛΗΣΙΑ που  οι πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς ,γατί  πλέον ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ.
Την ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ του ανθρώπου  μέσα από τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ της εκκλησίας .τίποτα δεν μπορεί να την σταματήσει .
Ταυτόχρονα  και κάθε άλλη ακάθαρτη  ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ μπορεί να την εξαλείψει ,να την διαλύσει να την καθαρίσει ,να την απενεργοποιήσει .
Καλούμαστε να επιλέξουμε ελευθερά την ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ που θέλουμε  ,καλούμαστε να επιλέξουμε τι είδος ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΥ θέλουμε να είμαστε ,της ΘΝΗΤΗΣ ΜΑΤΑΙΟΤΗΤΑΣ ή της ΑΙΩΝΙΑΣ  ΘΕΟΤΗΤΑΣ ; 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση