ΑΡΘΡΑ 23 Μαρ 2023 - 20:34

Γ.Μ : Το Άβατον…

Γ.Μ : Το Άβατον…
Χαίρεται
Διαβολή και διαστροφή …
 
Υπάρχει η μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ για το κάθε τι  ,δεν υπάρχουν διάφορες αλήθειες ,υπάρχει  στενή οδό και τεθλιμμένη ,αγώνας με πόνο στεναχώριες και όχι πλατιά και ευρύχωρη με ανέσεις και ανεμελιά .
Αυτή την ΑΛΗΘΕΙΑ δεν την δέχεται ,αλλά την αρνείται  ,την κρύβει το κακό και πονηρά την διαβάλλει ,έως να την διαστρέψει και να την εδραιώσει ως αλήθεια διεστραμμένη και να καταδυναστεύσει τον κατεχόμενο .
Όταν η διαβολή εισχωρήσει και καταλάβει πνευματικά μία ψυχή ,την διαστρέφει  πλέον  .
 
Ματθ. 6,24        Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν·
 
Ο τρόπος που οδηγεί στην ένωση με τον Θεό  ,μέσα από δοκιμασίες ενάντια στον πονηρό ,τον διεστραμμένο  ,κυρίως εμπαθή  εαυτό μου ,είναι ο ησυχασμός ,είναι η ΠΡΟΣΕΥΧΗ .
Είναι δεδομένο ότι κουβαλάω έναν καλό και έναν πονηρό ,κακό εαυτό ,με αυτόν γεννήθηκα και καλούμε να τον απαρνηθώ .
Ανάμεσα σε αυτούς καλούμε να διαλέξω και να απαρνηθώ τον έναν από τους δύο κυρίους .
 
Ματθ. 6,21        ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.
Αυτός ο  ΠΟΛΕΜΟΣ  ανάμεσα σε δύο κυρίους ,που ζητάνε  τον Θησαυρό που μου χάρισε ο Θεός την ψυχή μου  ,είναι  ΑΟΡΑΤΟΣ , είναι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  . 
Είναι πόλεμος που όλοι τον  αντιμετωπίζουμε και κάποια στιγμή , επιλέγουμε τον ΚΥΡΙΟ που τον βάζουμε στην καρδιά μας μόνιμα ,του δίνουμε τα κλειδιά και την ελευθερία μας .
 
Αποκ. 19,14        καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.
 
Αυτός ο ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ έχει  νικητές και ηττημένους ,αιχμαλώτους  ,στρατηγό ,αξιωματικούς ,υπαξιωματικούς   και στρατιώτες  με διαβαθμισμένες εξουσίες  και δυνάμεις και από τις δύο πλευρές  .
Αυτοί οι στρατοί καλούν σε ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ συνεχώς νέα  μέλη και μεγαλώνουν αντίστοιχα  .
Στην επίγεια ζωή μας καλούμαστε να επιλέξουμε  πλευρά ,στρατόπεδο  ,αλλά και δεχόμαστε κλήση από τον αντίστοιχο στρατό για κατάταξη .
Κλήση για κατάταξη στην πλευρά των πολεμιστών του ΦΩΤΟΣ  ,των ΑΓΙΩΝ του ΘΕΟΥ ή του ΣΚΟΤΟΥΣ των δαιμόνων του σατανά .
 
Αποκ. 19,19        Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.
 
Ο ρόλος του μοναχισμού είναι να παίρνει  ΠΕΤΡΕΣ , αμαρτωλούς ,σκληρούς , πρώην κατάδικους του άδη ,τους χειρότερους και να τους μετατρέπει δια των θλίψεων σε ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.
Υπό την καθοδήγηση, την σκέπη και την προστασία  της ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.
Ενάντια στο στρατό του σκότους ,στο θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν
Αυτός που μπαίνει στον μοναχισμό  δεν είναι καλύτερος από τους άλλους ,αλλά ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ  ,δεν μπορεί να καυχηθεί ότι τον επέλεξε και τον κάλεσε ο Θεός ,αλλά ότι τον λυπήθηκε και τον ελέησε ο Θεός  και τον έβγαλε από την σίγουρη καταδίκη που βρισκόταν  ,λόγω της σκληρότητας ,της αμαρτίας ,της υπερηφάνειας του .
Ο μοναχός ,ο κληρικός ,ο ρασοφόρος ,δεν κάνει χάρη στον Θεό ,αλλά ο Θεός του κάνει την υπέρτατη χάρη να τον κάνει δικό του ΔΟΥΛΟ .
Αν ο οποιοσδήποτε ρασοφόρος  δεν έχει αυτή την θεμελιώδη πεποίθηση  στο βάθος της καρδιάς του , τότε το ράσο για αυτόν είναι ο δρόμος πρός την καταδίκη .
Το ράσο , ο μοναχισμός ,είναι μία ΦΥΛΑΚΗ που κλείνεται  ο αμαρτωλός .ο σκληρός , ο κάθε Πέτρος  και ελπίζει  να γίνει με την Χάρη και το ΕΛΕΟΣ του Θεού  ,απαθής ,προσευχόμενος άγγελος  .
Οι άγγελοι προσεύχονται και δοξάζουν συνέχεια τον Θεό ,αυτό προσπαθεί να κάνει φυλακισμένος και ο ρασοφόρος 
 
Αποκ. 12,14        καὶ ἐδόθησαν τῇ γυναικὶ δύο πτέρυγες τοῦ ἀετοῦ τοῦ μεγάλου, ἵνα πέτηται εἰς τὴν ἔρημον εἰς τὸν τόπον αὐτῆς, ὅπως τρέφηται ἐκεῖ καιρὸν καὶ καιροὺς καὶ ἥμισυ καιροῦ ἀπὸ προσώπου τοῦ ὄφεως.
Σε ‘ενα  στρατόπεδο εἰς τὴν ἔρημον  που προετοιμάζονται  πνευματικοί πολεμιστές, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε οτιδήποτε σε οποιονδήποτε μπορεί να διασπάσει την προσοχή του δόκιμου .
Έχουμε ανάγκη αυτού του στρατού  ,έχουμε ανάγκη  τις σκληρές καρδιές που μπορούν μετά απο σκληρές  δοκιμασίες και μάχες να ανάψουν σαν φωτιά και να  στείλουν παρακλητικά την θερμή προσευχή τους , για όλους μας στον ουρανό . 
Ο αντικείμενος  το προσώπον τοῦ ὄφεως. αυτά τα βλέπει ,τα διακρίνει στον πνευματικό ορίζοντα.
Με λύσσα παλεύει να διαβάλλει να διαστρέψει , να γκρεμίσει ,τα στρατόπεδα που  προετοιμάζονται αυτοί που τον καίνε στα πεδία της αόρατης πνευματικής μάχης ,λυσσάει να ανατρέψει το ΑΒΑΤΟΝ  .
Ει ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών.
Εκεί όμως που νομίζει ότι τα κατάφερε , ο  Θεός  είναι ένα βήμα μπροστά .
Ενεργεί και γκρεμίζει με μία κίνηση ,σε μία στιγμή ,με έναν άνθρωπο που κανείς δεν περίμενε  ,τα σχέδια του ,που μπορεί να κρατούσαν αιωνες και να έμοιαζαν ανίκητα .
Έτσι  η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ μας λέει  ότι θα βουλιάξουν  τα σχέδια του να πνίξει την εκκλησία ,το ράσο ,τον μοναχισμό ,να διαβάλλει να διαστρέψει   καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
 
Μαρκ. 2,17 .οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· 
     
Ένας  μοναχός δεν είναι καλύτερος από τον κόσμο ,τρισχειρότερος είναι σκληρότερος ,εγωιστής και σκληρόκαρδος 
είναι  οἱ κακῶς ἔχοντες  και πρέπει να το  κατανοεί σε βάθος .
 Απλά ο Θεός προγνωρίζει ότι θα αντέξει  το κοπάνημα σαν χταπόδι  για να μαλακώσει στο τέλος , με την Θεοτόκο ως μητέρα να τον στηρίζει  συνεχώς ,ενώ ο πατέρας τον παιδαγωγεί..
Άνθρωπος που φορά το ράσο ,μπαίνει στον κλήρο ή στον μοναχισμό με διαφορετική λογική  και πεποίθηση  ότι έχει αξία  ΔΙΚΑΙΟΥ ο Ιησούς λέει ότι δεν τον κάλεσε κείνος γιατί ;οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
 Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθειν εις τον νυμφωνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλουμαι υπο των Αγγέλων.
 
Ο Ιησούς καλεί σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ τους αμαρτωλούς  ,εμείς οι ΔΙΚΑΙΟΙ  πάμε μόνοι μας ,ακάλεστοι  στο γάμο 
Στο ΑΒΑΤΟΝ , κάνει υπομονή ,μας ανέχεται  ,έως την ώρα που μόνιμα  δεν καταλαβαίνουμε παρά τον χρόνο που πήραμε . 
τότε θα μας διώξουν με  τις κλωτσιές ,θα ανοίξει η γή να μας ΚΑΤΑΠΙΕΙ 
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση