Γ.Μ : Δεν υπάρχει τύχη Σταύρο ,δεν υπάρχει τύχη….
Χαίρεται
Ο άδης και ο παράδεισος θα  είναι γεμάτοι εκπλήξεις …
Για τον άθεο Σταύρο Θεοδωράκη , που πρός το παρόν λατρεύει όπως φαίνεται  τον εαυτό του ,και την θεά τύχη ,αγνοώντας όπως είναι φυσικό ότι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια.
Δεν ξέρεις ποτέ βέβαια τι γίνεται για τον καθένα μας ,που θα βρεθεί στο τέλος .
Ο Θεός έχει για όλους μας το σχέδιο του ,τα αδύνατα παρά ανθρώποις, δυνατά παρά τω Θεώ εστί .
έχουν μετανοήσει  και αγιάσει  ψυχές που κανένας δεν περίμενε ,ενώ χάθηκαν θεωρούμενοι άγιοι εν ζωή .
Χαιρετισμοί: Λάμψας εν τη Αιγύπτω, φωτισμόν αληθείας εδίωξας,του ψεύδους το σκότος· τα γαρ είδωλα ταύτης  Σωτήρ,μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν.
Ενας Θεόπτης Μωυσής χρειάστηκε για να απελευθερώσει τον Ισραήλ από τα δεσμά των ειδωλολατρών ,σατανολατρών Αιγυπτίων, όταν υπήρχε λείμμα .
Αιγυπτίων που δέχθηκαν  τον  Ορφέα και αφού  εκπαιδεύτηκε ως μύστης 33ου βαθμού , επέστρεψε και  μετέστρεψε και τους  Έλληνες σε ειδωλολάτρες ,με αντίγραφα των Αιγυπτιακών μυστηρίων .
Έλληνες που ελευθερωθήκαμε  από την ειδωλολατρία και από τον  Τουρκικό ζυγό με την βοήθεια του Θεού  και επιστρέψαμε στην σατανική ειδωλολατρία ευρωλατρεία ,αντί να φτάσουμε στην Πόλη…
Μωυσής   που καθαρός  τη καρδία έβλεπε ,συνομιλούσε και έπαιρνε εντολές από τον άσαρκο Λόγο ,τον Υιό του Θεού, τον δημιουργό μας .
Έλαβε την εντολή να οδηγήσει τον λαό του Θεού ,στην έξοδο από την σατανική  λατρεία των ειδώλων ,από τα νοητά δεσμά .
Αποκ. 2,28         καὶ δώσω αὐτῷ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.
Η μεσιτεία των αγίων  πρός τον Θεό ,είναι  θέμα πνευματικής ζωής και πνευματικού Θανάτου 
Όταν ένας λαός ,ο λαός του Θεού ,ο νέος Ισραήλ , είναι σε πλάνη ,δεμένος σε νοητά δεσμά  ,ούτε που το καταλαβαίνει ,απλά υποφέρει καταχρεωμένος υλικά και πνευματικά .
Σιγά σιγά αδυνατεί να επικοινωνήσει και να ζητήσει την βοήθεια του Θεού  ,κόβεται η επικοινωνία ,χάνεται η χάρη .
Εκεί επεμβαίνει ο Θεός και αφού έχει προετοιμάσει ΜΕΣΙΤΗ που  έχει παρρησία ,τον εμφανίζει  και  αυτός πλέον γίνεται το στόμα και τα αυτιά ενός λαού που ψυχορραγεί από τα κτυπήματα του σατανά .
όμως ταυτόχρονα υπάρχει και ένα λείμμα , ένα  ζυμάρι  κρυφό ..
Τύπους Μωυσή ,πάντα εμφανίζει ο Θεός την κατάλληλη ώρα ,τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο για να ξεκινήσει η ανατροπή του Αρείου , Άγιο Μάρκο Ευγενικό για να σταματήσει την προσκύνηση του σατανοκινούμενου πάπα
Άγιο Γρηγόριο Παλαμά για να συντρίψει πάλι την αίρεση ,Άγιο Σπυρίδωνα ,έναν αγράμματο βοσκό που έγινε επίσκοπος και  κατατρόπωσε τον Άρειο όχι με θεωρίες και λόγια ,αλλά με ένα θαύμα  με το κεραμίδι .
Αποκ. 22,11        ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι, καὶ ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
Τα πράγματα θα χειροτερεύουν στον κόσμο , είναι δεδομένο και  προφητευμένο στην Αποκάλυψη .
Ο κόσμος, η ζωή θα παρασύρει τους ρυπαρούς σε μεγαλύτερες αμαρτίες  ,σε μεγαλύτερες πτώσεις έως τον πνευματικό θάνατο ,την νέκρωση της ψυχής ,στον ναρκισσισμό. 
Ενώ οι άγιοι θα στεφανώνονται όλο και περισσότερο  ,θα ανεβαίνουν σε υψηλότερους ουρανούς .
Μέσα σε αυτή την κατάσταση που θα αναδεικνύονται οδηγοί και δάσκαλοι πλάνοι , λόγω του θανάσιμου αμαρτήματος της ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ .πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς
Η σύγκρουση ο πόλεμος θα είναι αρχικά αόρατος ώστε να αποφασίσει ο καθένας με ποιόν θα ταχθεί .
Μακάριοι οι ειρηνοποιοί…
Κύριε μη στήσεις αυτοίς την αμαρτία ταύτην σε αυτούς γιατί….. εγώ την έκανα πρίν από αυτούς και μου την χάρισες ..
Ο άγιος το πρώτο που βλέπει είναι ότι το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,επικαλύπτει τις αμαρτίες του και δίνει της  άφεση Καμμία δική του ικανότητα ,παρά μόνο αυτή η Βαθιά γνώση χαραγμένη μέσα του ,ως ΕΠΙΓΝΩΣΗ κάτι σαν ΕΝΣΤΙΚΤΟ .
Έτσι δεν κατηγορεί και δεν κρίνει κανέναν ,γιατί νοιώθει τον πέλεκυ του Θεού να κρέμεται πάνω από το κεφάλι του και τον Θεό να αποτρέπει την απόδοση της δικαιοσύνης .
Έτσι βλέποντας τα λάθη που έκανε εκείνος , να τα κάνουν οι άλλοι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσεύχεται ο Θεός να συγχωρήσει τους γύρω του ,όπως έκανε και με αυτόν .
Δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου
Μην κατηγορούμε και κατακρίνουμε κανέναν ,αν βλέπουμε ότι κάνει κάτι στραβό ,που εμείς ίσως το κάναμε παλαιότερα  γιατί ;
πρώτον ο Θεός θα επιτρέψει  ,θα πάρει την χαρη του και θα το ξανακάνουμε 
και δεύτερον θα αφήσει αυτόν και θα πιάσει εμας…
 
Όποιος καταφέρει και αντέξει τον πόνο της χάραξη μέσα του ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου Δηλαδή την ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ  της αμαρτωλότητας του .ως ένστικτο που δεν σβήνει ,ούτε εξαλείφεται .
Ταυτόχρονα με αυτή την ΕΠΙΓΝΩΣΗ  επικαλείται το όνομα Κυρίου Κύριε Ιησού Χριστέ  Ελεησόν με , δεν έχει να φοβάται τίποτα και  είναι ο μόνος χρήσιμος και απαραίτητος για όλους μας .
Έναν τέτοιο Μωυσή ,με τέτοια ΜΕΤΑΝΟΙΑ να παρακαλάμε να μας εμφανίσει ο Θεός ,τον δικό μας Μωυσή ,τον δικό μας Βασιλιά .
Το ΕΝΣΤΙΚΤΟ η ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ ενός ,μπορεί να σώσει έναν ολόκληρο λαό έστω και με μία σπίθα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
 
Τι χρειαζόμαστε ; 
 
Έναν λαό με αναμμένη την σπίθα της ΠΙΣΤΗΣ , ένα λείμμα  και ο Θεός τότε θα εμφανίσει τον Βασιλιά που στην μαρμαρωμένη του καρδιά θα έχει χαραγμένο το Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόν ημάς
Δεν θα πεί για τον Χριστό ,θα τον δείξει ,θα τον φοράει ολόκληρο  και τότε  θα τον αναγνωρίσει το λείμμα .
Έλεος και κρίσιν άσομαί σοι, Κύριε.
 
Είμαστε κοντά γιατί  αυτά τα νέα παιδιά που δεν τους το έχεις  ,μιλάνε πλέον  για  ΠΙΣΤΗ και λένε  δεν  υπάρχει Τύχη Σταύρο ,δεν υπάρχει  τύχη …  
Υπάρχει το ΕΛΕΟΣ του Θεού  για αυτούς  που θα δεχτούν την κλήση του Θεού για  Μετανοία ,μέσα από συνταρακτικά ,οδυνηρά , αφυπνιστικά  γεγονότα ,κάποιοι  προορισμένοι θα ξυπνήσουν .
Υπάρχει και η κρίση ,η απόδοση της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ του Θεού ,οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ,για όποιον δεν θέλει το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,θα φαίνεται ως ΟΡΓΗ .
 
Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  φοράει μαντήλι στα μάτια
 
Δεν προσωποληπτεί ,έχει κλειστά τα αυτιά της, δεν ακούει πλέον τις ικεσίες  ,με το αριστερό κρατά τον ζυγό και το δεξί το σπαθί κι περιμένει τι θα βγάλει το ζύγι .
Πρίν έλθει η δικαιοσύνη  του Θεού ,συνεχώς επτά φορές καλεί και σαλπίζει ο Θεός για ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Χαρίζει το ΕΛΕΟΣ του  ,προστατεύει και φυλάει τους Εν Μετανοία .
Για αυτούς που δεν το αποδέχτηκαν ,δεν το θέλησαν  και θέλουν να αναμετρηθούν με τον Θεό ,απλά
ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσονται.
 
  Ψαλμός 95  Ότι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια….
 
Αν δεν θέλω να τα δεχτώ ,τότε φτιάχνω μιά άλλη Θεά  την Θεά τύχη  που  θεωρώ μου δίνει τη ευμάρεια και τον πλούτο  και όταν δεν τα έχω  τα βάζω μαζί της….
Η ευμάρεια και ο πλούτος είναι ενδείξεις  εγκατάλειψης από τον Θεό ,είναι  το αντίθετο του ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ που οδηγεί στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Η Θεά ΤΥΧΗ είναι ένα δαιμόνιο , που παριστάνει την Θεά και σε όποιον το λατρεύει  χαρίζει τον πλούτο και την ευμάρεια σε αυτήν την ζωή..
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση