Γ.Μ : Τηλεμεταφορά στην νέα Ιερουσαλήμ…
Χαίρεται
Κάτι σαν ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Στους εκκλησιαστικούς πνευματικούς κύκλους , κυκλοφορούσε και κυκλοφορεί , είναι κάτι σαν ένα διαχρονικό  status  και ζητούμενο η  ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Με τον καιρό  όμως  έμεινε η λέξη , χάθηκε το νόημα της , διαστράφηκε ολοσχερώς ως σημασία και έννοια .
Παρουσιάζεται πλέον  μία εξωτερική ευσέβεια ,η τυπολατρία ,μία ψευτική ευλάβεια και υπακοή  σε έναν πνευματικό ή γέροντα ως  ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Δοξαν παρα αλληλων λαμβανοντες ..δεν είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι ΠΛΑΝΗ .
 
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι το πρώτο ποθούμενο .
 
Μετάνοια που ίσως είναι το πρώτο  ποθούμενο .αυτό που σαν καρπό  θα φέρει  ως επακόλουθο το άλλο ορατό ποθούμενο ,την Κωνσταντίνου Πόλη και την Αγία του Θεού Σοφία ,αλλά και το  αιώνιο ποθούμενο την είσοδο στην νέα Ιερουσαλήμ.
Η Κωνσταντίνου Πόλη πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης με Ορθόδοξο  κέντρο του κόσμου  τον ναό της του Θεού Σοφίας ,είναι πρώτος  ο καρπός του ποθούμενου και η είσοδος στην νέα Ιερουσαλήμ ο τελικός .
 
Ματθ. 15,14       ἄφετε αὐτούς· ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται.
 
Πως μπορώ όμως να ζητώ το ορατό ποθούμενο αν δεν κατανοήσω ,δεχτώ ,επιδιώξω ,καταφέρω πρώτα και το νοητό ,το πνευματικό ποθούμενο .
Δεν μπορώ να φτάσω σε κάτι που  δεν ξέρω και νομίζω  ότι ξέρω ,αλλά και εσφαλμένα νομίζω ότι το έχω και το επιδεικνύω ,το διδάσκω ,το διαδίδω ,ενώ είναι FAKE.
Όταν δεν ξέρω τι είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,όταν νομίζω ότι ξέρω και επιμένω σε αυτό που εσφαλμένα και δαιμονικά ,εξωτερικά και επιφανειακά νομίζω ότι ξέρω .
Όταν νομίζω ότι έχω ΜΕΤΑΝΟΙΑ  επειδή  επέτρεψε ο Θεος να πιστεύω σε κάποιον τυφλό ,που ούτε και αυτός ξέρει τι είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ,έτσι ὁδηγοί εἰσι τυφλοὶ τυφλῶν· τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνται. 
 οι καρποί μου, κατάθλιψη ,άγχος  , φόβος  ,θυμός , είναι αποτελέσματα  που δείχνουν ότι είμαι εἰς βόθυνον ,με τον υποτιθέμενο οδηγό μου  ,αφού αμφότεροι αγνοούμε  τον ορισμό ,την περιγραφή της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,δεν την ζούμε απλά .
 Την υποθέτουμε βολικά και δεν μετακινούμαστε από την υπόθεση ,γιατί δεν βολεύει ο βιασμός και η συντριβή που χρειάζονται .
 
Βιωματική ενέργεια .
 
ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι ενέργεια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που ως ακτίνα επισκέπτεται την καρδιά του ανθρώπου ,υπό συγκριμένες προϋποθέσεις . Την προετοιμασία ώστε ο άνθρωπος να γίνει δεκτικός αυτής της ενέργειας 
την κάνει το Άγιο Πνεύμα ,οὓς προέγνω, καὶ προώρισε συμμόρφους τῆς. εἰκόνος τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πώς ,γιατί και πότε ;
‘Οταν ο κλητός και εκλεκτός άνθρωπος ταπεινωθεί και αφεθεί σαν παιδί στο θέλημα του Θεού ..Εάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν Βασιλείαν τῶν Ουρανῶν
Ματθ. 11,12       ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.
 
Αυτή η ΕΝΕΡΓΕΙΑ βιώνεται εσωτερικά ,είναι από το θεό ,δεν εκβιάζεται  ,ούτε αποκτάται δια του στοχασμού και των γνώσεων ,παρά μόνο με την υπομονή στην ΠΡΟΣΕΥΧΗ ,την εκβιαστική  σαν βιασμό συμμετοχή στα Μυστηρια την ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ και την υπακοή στις εντολές του Χριστού .
Οδηγεί τον άνθρωπο  να γνωρίσει τον εαυτό του ,στην αυτογνωσία και σταδιακά  να γνωρίζει, συνεχώς  να εισέρχεται  όλο και περισσότερο στην μνήμη του Θεού και στα κρίματα του .
 
Ψαλμός 50   θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει.
 
Είναι μία  ενέργεια που συντρίβει το ΕΓΩ , είναι επικίνδυνη στο να προκαλέσει την βαριά κατάθλιψη ,αλλά και την κρυφή υπερηφάνεια ,ταπεινολογία στον άνθρωπο  .
Για αυτό έρχεται και φεύγει όταν  η σοφία του Θεού το κρίνει ,γιατί είναι η ενέργεια που δίνει τα πάντα στον άνθρωπο ,του ανοίγει τη πόρτα του ουρανού .
Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ δίνει στον άνθρωπο την προσοχή και την κατάλληλη πληροφορία ποτέ ήλθε και έφυγε  η ΜΕΤΑΝΟΙΑ και πρέπει να αγωνιστεί για να την ξανακερδίσει ,να την ελκύσει .
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι άκτιστη ενέργεια  που μόνο ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει  ως πλάσμα και εικόνα του Θεού Ζεσταίνει την παγωμένη καρδιά ,σπάει την πώρωση ,που προκαλεί η αποστασία  από τον Θεό  και επανενώνει τον άνθρωπο με τον Θεό .
 
Α Κορ. 2,15        ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
Η επιστροφή της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ στην καρδιά δίνει  την αυτογνωσία , την διάθεση να ασχοληθείς μόνο με τον εαυτό σου και την ΠΡΟΣΕΥΧΗ .
Μετά έρχονται σαν νερό που κυλά  οι πληροφορίες ,ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ,ο ΔΡΟΜΟΣ  η ΑΛΗΘΕΙΑ για το κάθε τι .
Και φεύγει για να προκαλέσει πάλι στον άνθρωπο την δίψα  για αγώνα να την ξαναφέρει πίσω .
 
Η ποθούμενη του ποθούμενου .
 
Όταν μιλώ για ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ ας πηγαίνει το μυαλό μου στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Όταν μιλώ και σκέφτομαι την ΜΕΤΑΝΟΙΑ ας γνωρίζω ότι είναι δώρο του Θεού ,έρχεται σαν αόρατη ακτίνα φωτός 
στην καρδιά μου ,δεν είναι  τυπική διαδικασία …
θα την καταλάβω μόνο από την επίδραση πάνω μου , από την αλλοίωση που θα μου προκαλέσει την μπερδεμένη χαρμολύπη .
 Επειδή είναι ΑΚΤΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του Θεού , που μόνο εγώ ο άνθρωπος μπορώ να δεχτώ αν το θελήσω και αν βιάσω ,αν συντρίψω το θέλημα μου ,το ΕΓΩ μου .
 
 
 Ψαλμός 50.9  ραντιεῖς με ὑσσώπῳ, καὶ καθαρισθήσομαι, πλυνεῖς με, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι
 
 
Αυτή είναι η απαραίτητη ενέργεια που χρειάζομαι ,αυτή μόνο μπορεί με την επίδραση της πάνω μου  , να με πλύνει ,να με καθαρίσει ,να με συνεφέρει  ,να με ντύσει την στολή την πρώτη ,της χάρης του Θεού .
Αυτή και  να με   επαναφέρει στον παράδεισο ,όπου θα αγωνιστώ με την χάρη του Θεού πλέον να με εμψυχώνει ,για το μεγάλο ποθούμενο ,την προεικόνιση της Βασιλείας του Θεού ,την Πόλη 
και μετά την κανονική και τελική αιώνια Πόλη ,τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ ,την  νέα Ιερουσαλήμ…
 
Αποκ. 21,2         καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.
 
Το ποθούμενο ,η ΜΕΤΑΝΟΙΑ , αυτή είναι η ενέργεια ,η ακτίνα που  τηλεμεταφέρει  την ψυχή ,τον όλο  άνθρωπο ,στην  νέα Ιερουσαλήμ  ,αφού την περάσει  για κάποια γήινα χρόνια από την Πόλη ..
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση