Γ.Μ : Πόσο είναι ο ανώτατος μισθός ;
Χαίρεται
Ματθ. 7,5    ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου…
Εγώ ο άνθρωπος δεν μπορώ να σώσω κανέναν άνθρωπο ,αλλά ούτε και είμαι υπεύθυνος για τον χαμό κανενός ανθρώπου , την μόνη αρχικά απόλυτη ευθύνη που έχω ,είναι για τον εαυτό μου ,για την σωτηρία μου .
Να σώσω  πρώτα το δικό μου τάλαντο ,την ψυχή μου και αν θέλει ο Θεός ,να μου αναθέσει και άλλα εκείνος ξέρει .
Είναι εγωιστικό να πιστεύω ότι θα σωθούν ,θα πάνε στον παράδεισο ή θα χαθούν άνθρωποι ,ψυχές και θα πάνε στον άδη με δική μου προσπάθεια και  ευθύνη .
Είναι εγωιστικό να νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω ,να στηρίξω ,αν δεν στηριχτώ πρώτα γερά εγώ ,αν δεν σώσω την δική μου ψυχή .
 
Εβρ. 1,14   οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;
Ο πρώτος που πρέπει να με απασχολεί η σωτηρία του ,είναι ο εαυτός μου  ,ο πρώτος που πρέπει να αγαπήσω είναι ο εαυτός μου και να τον στρέψω πρός τον Θεό .
Τότε μόνο μπορώ να φανώ χρήσιμος ,χρηστός στους  άλλους και να γίνω βοηθός στο έργο του Θεού.
Αν τα καταφέρω τότε  μπορεί ο Θεός να με κάνει  συμμέτοχο ,βοηθό ,ΑΓΓΕΛΟ του εις διακονίαν των μελλόντων κληρονομείν σωτηρίαν.
 
Ματθ. 7,4   ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου…
 
Ο ανθρωπισμός  χωρίς τον Χριστό είναι πλάνη ,είναι η πλάνη της εύκολης Θέωσης  μέσω καλών έργων ,που όμως έχουν πονηρά ,υπερήφανα ,βαθιά κρυμμένα στην καρδιά  κίνητρα .
Κινούμαι σε βοήθεια πρός τους άλλους ,όχι επειδή θέλουν βοήθεια ,όχι επειδή είναι αδελφοί ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΙ ,όχι επειδή και εγώ ζω ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ και σκέφτομαι ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε
Αλλά επειδή βλέπω το πρόβλημα τους ,αλλά όχι το δικό μου και την βοήθεια πρός τους άλλους ως ευκαιρία να με συγχωρέσει και μένα ο Χριστός ,να αναπληρώσει τα κενά μου ,την κακία ,την σκληρότητά μου  οὕτως ἀναπληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ  .
Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι.
 
Αν την βλέπω ,τη συνειδητοποιώ , αυτή την κατάσταση που ζούσα και που είναι πλέον πίσω μου .
Ενός σκληρού ,αδιάφορου ,ψυχρού ανθρώπου ,που έβλεπα τα στραβά και τις καμπούρες των άλλων ,αλλά την δική μου καμπούρα ,ψυχρότητα ,ΕΓΩΙΣΜΟ , έναν άδη που έσερνα από πίσω μου και  ένα σκοτάδι  έτοιμο να με καταπιεί .
Έναν άδη που ακόμα έχει πίσω μου το στόμα ανοικτό και με καταδιώκει και το παντοδύναμο ΕΛΕΟΣ του Θεού να με φυλάει  γερά ,για να μην με  ξαναδέσει στα δεσμά του .
 
Ιω. 15,5        ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
 
Αν επέστρεψα από τον Άδη ,αν δύο χέρια με φανερές πληγές από τα καρφιά ,με τράβηξαν έξω ,δεν είναι λόγος καύχησης ,αλλά λόγος ευγνωμοσύνης σε αυτά τα χέρια .
Ο αγώνας πλέον είναι να μην ξεχάσω τον άδη , ότι μόνος μου δεν θα έβγαινα ποτέ ,η έμπρακτη ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία ,η ΧΑΡΑ πλέον της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ,η ΑΓΑΠΗ για τον λυτρωτή πρός το πρόσωπο του ,μπορεί να αποδειχθεί μόνο αν γίνω ένας βοηθός του  ,ένας επίγειος άγγελος  εις διακονίαν των μελλόντων κληρονομείν σωτηρίαν.
 
Λειτουργός σημαίνει υπηρέτης 
 
Πρώτα σώζεις τον εαυτό σου , αν και όταν σωθείς ,τότε μετά μετά χαράς αν θέλει και όταν θέλει  ο Θεός ,μπορεί να γίνεις σκεύος εκλογής του ,υπηρέτης του ,λειτουργικό πνεύμα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενο διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν.
 
Ιω. 13,38  οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς.
 
Αν δεν κατανοήσω ,νοιώσω , αποκτήσω την βαθιά επίγνωση ,ότι  ο Θεός δεν έχει ανάγκη τις συμβουλές μου ,την βοήθεια μου .
Αλλά εγώ τον εχω απόλυτη ανάγκη σε όλα και για όλα και ότι η Χάρη του ,το ΕΛΕΟΣ του είναι που με σκεπάζει .
Κινδυνεύω να πέσω σε οίηση ,κενοδοξία ,υπερηφάνεια .
 
Αποκ. 22,12        Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.
 
Η χάρη του Θεού είναι που μας συντηρεί ,το ΕΛΕΟΣ του Θεού ,αυτός είναι ο ΜΙΣΘΟΣ  που θα φέρει για τον καθένα μας ο  Χριστός μαζί του την ώρα της κρίσης ,της δευτέρας του παρουσίας .
Καμμία δική μου  συμμετοχή ,αντιμισθία ,δεν μπορεί να ανταποδώσει αυτό το ΕΛΕΟΣ ,παρά μόνο αν το κατανοήσω ως χάρη ,ως δωρεά ‘οτι αναξίως το λαμβάνω  και το μοιράζομαι , θα συνεχίσει να με καλύπτει .
Αυτό τον ΜΙΣΘΟ ας φοβάμαι μην χάσω , αυτή την απόλυση μην δεχτώ ,από αυτό το λογιστήριο μην κληθώ να λάβω την απόλυση μου ..
ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ…
Ο ανώτατος μισθός είναι αυτός που κουβαλάει ο Κύριος μαζί του ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.
σύμφωνα με τις σκέψεις ,τα λόγια ,τις πράξεις ,την ΠΙΣΤΗ και την  ΜΕΤΑΝΟΙΑ του καθενός από εμάς  και τους καρπούς της .
Την επίγνωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ  της συνεχούς αέναης αμαρτωλότητας  μας ,αλλά και της  ΑΓΑΠΗΣ του Θεού ,τον τίμιο  αγώνα μας  ,την βοήθεια στον πλησίον .
Ένας μισθός που έρχεται από τον ουρανό ,ένας ανώτατος μισθός  ,που θα με στείλει στον άδη ή στον παράδεισο .
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση