Γ.Μ : Λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους…
Χαίρεται
Ο Θεός είναι ανενδεής .
Ο Θεός δεν έχει ανάγκη  την δοξολογία μας ,την λατρεία μας , τις θυσίες μας ,είναι πλήρης ΔΟΞΑΣ και η πηγή της οποιαδήποτε ύλης ,ενέργειας και δόξας .
Οι παροχές του υλικές και πνευματικές είναι ανεξάντλητες και μας παραχωρούνται για την πνευματική μας πρόοδο και ένωση μαζί του .
Ότι του δώσω πίσω , είναι δικό του και το έχω πάρει από αυτόν , απλά το επιστρέφω ως ένδειξη σεβασμού και ευγνωμοσύνης και μου το δίνει πολλαπλάσιο πίσω .
Αυτό δεν σημαίνει ότι το έχει ανάγκη, γιατί είναι ΑΝΕΝΔΕΗΣ , δηλαδή, δεν έχει ανάγκη από τίποτε, κατέχει τα πάντα.
Ασέβεια στα όρια της βλασφημίας 
Αν αυτό δεν το κάνω ,την  απόδοση τιμής και δόξας στον Θεό ,είναι λόγω αχαριστίας, αγνωμοσύνης ,ψυχρότητας  ,είναι σημεία ότι είμαι νεκρός πνευματικά .
Οι παροχές ,οι διευκολύνσεις ,οι δωρεές του Θεού .είναι άχρηστες και  τις εγκαταλείπει  η χάρη του , βουλιάζουν ,καίγονται , καταστρέφονται όταν δεν τις τιμά και τις εκτιμά ο άνθρωπος .
Παραδίδονται στον σατανά και στα όργανα  του  ,που τις καταστρέφει με δαιμονική χαρά .
Έτσι χάσαμε την Κωνσταντίνου Πόλη ,έτσι χάσαμε την Αγία του Θεού Σοφία ,έτσι συρρικνώθηκε η Ρωμιοσύνη ,έτσι κινδυνεύει η Λαύρα του Κιέβου ,έτσι θα κινδυνέψει στο μέλλον και το Άγιον Όρος .
Λόγω της αχαριστίας ,λόγω της αδιαφορίας μας ,λόγω της ασέβειας στα όρια της βλασφημίας ενός λαου ,που εξαντλεί την ανοχή του Θεου και δικαία μετά από συνεχής ευκαιρίες ,τις οποίες αγνοούμαι αποσύρει την χάρη του .
 
Αδεός.. χωρίς φόβο .
 
Ο ναός του Σολομώντος τρείς φορές επέτρεψε ο Θεός να γίνει ερείπια ,να βεβηλωθεί ,ως τύπος αυτών που θα ακολουθούσαν και ακολουθούν και στα υπόλοιπα ιερά ,άγια μέρη ανά τον κόσμο .
Η αμαρτία του λαού ,του Ρωμαίικου ,Ελληνικού ,του Σερβικού ,του Ρωσικού ,του Ουκρανικού ,η ασέβεια στα όρια της Βλασφημίας ,ειδωλολατρίας, κινεί τις καταστροφές των ναών ,των μοναστηριών ,των προσκυνημάτων ,των ιερών τόπων ,
Ματθ. 16,3  …ὑποκριταί, τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;
 
Αν ο Θεός επιτρέψει την βεβήλωση της Λαύρας του Κιέβου ,είναι ένα σημείο προειδοποιητικό για όλη την Ουκρανία ,αλλά και όλον τον κόσμο ,την ανθρωπότητα .
Η αμαρτία  ξεχείλισε στον κόσμο και τα σημεία  βεβήλωσης ,εγκατάλειψης ιερών τόπων , προειδοποιούν για την ἐξουσία που έχει παραχωρηθεί στον σατανά να καταστρέψει …
 
Αποκ. 9,15         καὶ ἐλύθησαν οἱ τέσσαρες ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν ὥραν καὶ εἰς τὴν ἡμέραν καὶ μῆνα καὶ ἐνιαυτόν
 
Πρίν την καταστροφή ο Θεός μας δίνει τα σημεία  του ,ότι μας εγκατέλειψε ,δεν μας φυλάει πιά ,εμείς το επιλέξαμε και μας αφήνει στις επιλογές μας 
Αν ο σατανάς μπει με τα όργανα του στα άγια της Λαύρας του Κιέβου ,σημαίνει ..λῦσον τοὺς τέσσαρας ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ ποταμῷ τῷ μεγάλῳ Εὐφράτῃ…..ἵνα ἀποκτείνωσι τὸ τρίτον τῶν ἀνθρώπων.
 
ΨΑΛΜΟΣ 126  ἐάν μή Κύριος φυλάξη πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων…..
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση