Η ώρα του μεγάλου πειρασμού …
Χαίρεται
Αποκ. 3,10         ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Αποκ. 3,10                Και τούτο, διότι συ ετήρησες τον λόγον μου, που ομιλεί περί της υπομονής εις τας θλίψεις και τους διωγμούς. Και εγώ θα σε προφυλάξω από την ώραν του πειρασμού και της ταλαιπωρίας, που μέλλει να έλθη και να απλωθή εις όλην την οικουμένην, δια να θέση εις δοκιμασίαν αυτούς, που κατοικούν εις την γην.
 
τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ.
‘Οποίος κλήθηκε σε όποια κατάσταση και να ήταν και δέχτηκε την κλήση ἐτήρησε τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς του

Είναι προετοιμασμένος πνευματικά  και προστατευμένος από αυτό που έρχεται ,ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.

 
Αυτό είναι και το μεγαλειώδες ,ύψιστο ζητούμενο  για τον κάθε άνθρωπο ,η μεγαλύτερη επιδίωξη και επίτευγμα 
 Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ που φέρνει την  Χάρη του Θεού ,το μόνο που μπορεί να φυλάει τον άνθρωπό από  τον πειρασμό ,από τον διάβολο .
 
Δεν φοβάται ,τον σκεπάζει η Χάρη ,αυτος και θα σκεπάσει και τους γύρω του ,αλλά και όσους θελήσουν και ζητήσουν την βοήθεια του και τον ακολουθήσουν ,τον ερχόμενο πρός εμέ..
Γνωρίζει ότι δεν είναι δική του η δύναμη ,αλλά της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ και μόνο και τη θεωρεί ώς ΔΩΡΟ του Θεού που δεν το αξίζει .
Αυτή την δύναμη ,ειρήνη , αυτή την επίγνωση  έχει και ο άγιος ηγούμενος της Λαύρας των σπηλαίων ,που θα αγιάσει με αυτό τον διωγμό .
Το χρηστόν του Θεού εις μετάνοιαν άγει.
Όταν ο Θεός επιτρέπει ,παραχωρεί να συμβούν αυτά τα γεγονότα  ,έχει κάποιους δυσκολονόητους  πνευματικούς λόγους ,που σαν σκοπό έχουν την παιδαγωγία και την ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Αυτό είναι το σίγουρο , χρηστό, τελικό αποτέλεσμα της πρόνοιας ,της ΑΓΑΠΗΣ του , το αποτέλεσμα που θα φέρει στην ανθρώπινη καρδιά το σχέδιο του Θεού ,την ΜΕΤΑΝΟΙΑ την ΑΓΙΟΤΗΤΑ .
Ο Θεός είναι η ανώτατη εξουσία ,δεν συμβαίνει τίποτα που δεν περνάει πρώτα από την δική του έγκριση και είναι σίγουρο ότι  θα επιφέρει την ΜΕΤΑΝΟΙΑ και την Θέωση του ανθρώπου .
Διαφορετικά δεν θα συμβεί έτσι απλά .
 
Η ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Οι  ψεύτικές ενέργειες του σατανά  ξεγελούν τον άνθρωπο ,του  παρουσιάζει μία επιφανειακή  εύθραυστή μεταμέλεια ως  ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Ο σατανάς παρουσιάζει την αγαπολογία σαν αγάπη ,την ταπεινολογία ως ταπείνωση ,τον ευσεβισμό σαν ευσέβεια ,τον γνωστικισμό  ,τους ανόητους στοχασμούς ως φωτισμό του Αγίου Πνεύματος κλπ κλπ.
Αυτές είναι οι ψευτόαρετές των ψευδοχριστών ,ψευδοπροφητών ,που έλκουν όμοιους τους .
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ όπου θέλει πνέει…
 
Η Μετάνοια είναι άκτιστη ενέργεια και ως εκ τούτου, μόνο ο Θεός την στέλνει όπου εκείνος Θέλει ,προετοιμάσει και προορίσει ,γιατί ; βλέπει κατευθείαν στην καρδιά του καθενός μας και όχι τα εξωτερικά σχήματα .
Δεν μπορεί ο άνθρωπος από μόνος του .από μέσα του να παράγει ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,παρά μόνο μεταμέλεια όπως ο Ιούδας .
Αν δεν ξεχερσώσει , οργώσει και την σπείρει ο Θεός ,οτιδήποτε άλλο είναι η σπορά του σατανά ,τα ζιζάνια ,που δεν τα έσπειρε ο Θεός και θα εκριζωθούν .
Αν δεν το κατανοήσω ο άνθρωπος ,τις προειδοποιήσεις των ενεργειών του Θεού ,να στραφώ καρδιακά και ολοκληρωτικά στον Θεό ,μένω στην πλάνη της Ιουδαϊκής μεταμέλειας .
Ο άνθρωπος προσφέρω την μεταμέλεια μου στον Θεό και ο Θεός , ο Χριστός  μου την πάει στον πατέρα που την μεταστρέφει σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ του διαβόλου .
 
Ένα από τα χαρακτηριστικά του διαβόλου είναι ότι αναπαριστά τις ενέργειες του Θεού ,με διαφόρους τρόπους ,έτσι  πλανάται και πιστεύει ο άνθρωπος ότι αυτό που νοιώθει είναι από τον Θεό.
Αναπαριστά την ΑΓΑΠΗ ,την ΕΙΡΗΝΗ ,την ΕΥΣΕΒΕΙΑ ,την ΥΠΑΚΟΗ ,την ΜΕΤΑΝΟΙΑ πως το κάνει ;
Ο διάβολος ,τα δαιμόνια είναι πνεύματα ,είναι ενέργεια ,μεταδίδουν ενέργεια , όταν ησυχάζουν διπλά στον άνθρωπο για να τον ξεγελάσουν , τον συμβουλεύουν να κάνει μετάνοιες ,να αγαπάει , να προσεύχεται ,δεν τον πειράζουν και έτσι ο άνθρωπος ζει μία απατηλή ειρήνη με τον πονηρό να κρύβεται στο σπίτι…
 
τα επτά πονηρότερα  πνεύματα που επέστρεψαν με το ένα..
Έτσι ο άνθρωπος ξεγελιέται ότι αγίασε ,το κακό είναι ότι αυτό είναι μεταδοτικό ,ο εύκολος αγιασμός που προτείνει ο διάβολος ,αλλά δεν έχει πηγή των ενεργειών ,της ενέργειας του το ΦΩΣ , τον Θεό.
Μέχρι να τον ρίξουν στην ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ  στην ΠΛΑΝΗ ότι έγινε άγιος ,απαθής ,είναι ευσεβής  ,αγαπάει , μετανόησε και είναι κοντά στον Θεό ,απλά τον έχουν ρίξει στην μεγαλύτερη αμαρτία την περηφάνια . 
Αυτές οι ψυχές φανερώνονται όταν  θιχτούν ,αμφισβητηθούν και θυμώσουν ,τότε η αγιότητα πάει περίπατο..
 
Λουκ. 22,31  Εἶπε δὲ ὁ Κύριος· Σίμων Σίμων, ἰδοὺ ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
 
Εκεί  επεμβαίνει με κάποιους τρόπους ο Θεός  για να ξυπνήσει τον άνθρωπο , ότι έπεσε σε κενοδοξία ,είναι στα πρόθυρα του θανάσιμου αμαρτήματος της υπερηφάνειας .
Επιτρέπει στον διάβολο να τον βασανίσει σωματικά ,ψυχικά ,τον εγκαταλείπει τελείως στα χέρια του διαβόλου και των οργάνων του ,του περνάει βραχιολάκια που θα τον οδηγήσουν στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ στον αγιασμό .
 
Μετά την άφεση των αμαρτιών …έρημος και αγώνας  
 
Λαός και κλήρος ,στην Λαύρα ,αλλά και σχεδόν σε όλη την Ορθοδοξία , βρισκόμαστε  στην ίδια κατάσταση που έφυγε και ο κόρακας από την κιβωτό. 
Αφού σώθηκε από τον κατάκλυσμο ,την κοπάνησε ,χωρίς καμία πραγματικά διάθεση βαθιά να αλλάξει ,συνέχισε και μετά τον κατάκλυσμο αυτό που έκανε και πρίν ,είπε άντε γεια και συνέχισε να αμαρτάνει .
Βρισκόμαστε στην ενεργή ανθρωπίνη ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ  ,αλλά ανενεργή εκ Θεού ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Έτσι αναμένεται η αυτεπάγγελτη επέμβαση των πνευματικών νόμων …όπου ὁ σατανᾶς ἐξῃτήσατο ὑμᾶς τοῦ σινιάσαι ὡς τὸν σῖτον·
Γεν. 8,6             καὶ ἐγένετο μετὰ τεσσαράκοντα ἡμέρας ἠνέῳξε Νῶε τὴν θυρίδα τῆς κιβωτού, ἣν ἐποίησε, καὶ ἀπέστειλε τὸν κόρακα τοῦ ἰδεῖν, εἰ κεκόπακε τὸ ὕδωρ·
 
Πήρε την άφεση των αμαρτιών του και δεν επέστρεψε για ούτε ένα ευχαριστώ ,να συνεχίσει τον αγώνα του για να αλλάξει συνήθειες ,αλλά συνέχισε τα ίδια και στην νέα γή ,την άσωτη ζωή .
Στο βάθος δεν ήθελε να αλλάξει ,ήταν επιφανειακή η ανάγκη του.
 
Γεν. 8,7      καὶ ἐξελθών, οὐκ ἀνέστρεψεν ἕως τοῦ ξηρανθῆναι τὸ ὕδωρ ἀπὸ τῆς γῆς.
 
Αυτή είναι η συμπεριφορά μας ,των φανεροχριστιανών ,να βαπτιζόμαστε να παίρνουμε την άφεση των αμαρτιών μας και να γινόμαστε κόρακες ,είναι όμοια με τον Ιουδαίων που απλά βαπτίστηκαν από τον Ιωάννη τον βαπτιστή ,πήραν την άφεση ,αλλά τον Χριστό δεν τον πήραν.
Μετά να επιστρέφουμε σε μία δύσκολη περίσταση ίσως ,να εξομολογούμαστε ,να κοινωνάμε να ξαναπαίρνουμε την άφεση και να επιστρέφουμε τρέχοντας  στην ασωτία μας.
Το πολύ πολύ  να εμφανιζόμαστε μια φορά το Πάσχα στην εκκλησία με ύφος ,να ανταλλάσσουμε ασπασμούς με τους χαμογελαστούς λειτουργούς  του Υψίστου .
Να μπαινοβγαίνουμε και στο ιερό για δύο τρείς μέρες ,σαν το σπίτι μας ,να  ξανά αρπάζουμε την άφεση και να φεύγουμε πάλι για ένα χρόνο .
Μπορεί και να πηγαίνουμε συχνά στην εκκλησία ,αλλά όχι προσεκτικά ,όχι με σεβασμό  , αλλά σαν ήδη δικαιωμένοι ,σαν VIP ,κατηγορώντας τους πάντες και τα πάντα με την σκέψη ,τα λόγια ,αλλά και πρακτικά .
 
Λουκ. 17,17   ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;
‘Ολα αυτά ένας κλήρος και ένας μοναχισμός που δεν αντιλαμβάνεται ότι δεν κάνει αυτός χάρη στον Θεό ,αλλά ο Θεός του κάνει χάρη ,που τον έθεσε στην διακονία πρός σωτηρία των εκλεκτών .
Μέσα από τις παραβολές του μας τα λέει ,τα υποδεικνύει ,  μας κάνει όλους αναπολόγητους …
Στην παραβολή του   ανάξιου δούλου   προειδοποιεί τους λειτουργούς του ότι δεν τους χρωστά χάρη αλλά του χρωστάνε .
 
Λουκ. 17,9   μὴ χάριν ἔχει τῷ δούλῳ ἐκείνῳ ὅτι ἐποίησε τὰ διαταχθέντα; οὐ δοκῶ.
 
Ο λαός δείχνει ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑ δεν εργάζεται ,δεν ποθεί την αλλαγή και έτσι δεν λαμβάνει την ΜΕΤΑΝΟΙΑ αλλά την άφεση των αμαρτιών ,η οποία όμως δεν αρκεί ,είναι το πρώτο βάπτισμα  ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν· 
Μετά είναι τα δύσκολα ,η κλήση για το βάπτισμα που  ο Χριστός μας καλεί ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί.
Εκεί είναι  που  αρχίζουν τα δύσκολα ,εκεί που γίνεται η εκκαθάριση ,εκεί που διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Μέσα στο κόσκινο του σατανά..
 
Αποκ. 3,10    κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Όταν ξεκινούν τα γεγονότα της βάπτισης ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί , του μεγάλου πειρασμού ,των διωγμών ,του μαρτυρίου ,όταν  με εγκαταλείψει η Χάρις του πάνω στον σταυρό και φωνάζω ..
Όπως έγινε και μας παραδειγμάτισε και ο κύριος , ότι αν εμε ἐδίωξαν …  και εσείς θα κοσκινιστείτε .
Τότε ενώ φαίνομαι εγκαταλελειμμένος δεν είμαι …
 
Θεέ μου, Θεέ μου ἱνατί με ἐγκατέλιπες ;
Στην Λαύρα του Κιέβου , βγήκε το φτυάρι  που θα διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
Το κόσκινο όμως είναι αυτό που ξεχωρίζει το σιτάρι από το άχυρο …
Το φτυάρι και το κόσκινο είναι που θα  ξεχωρίσει και θα βαπτίσει αυτούς  ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ καὶ πυρί. και θα πεθάνει το παλαιό για να γεννηθεί το νέο .
Έτσι η μεταμέλεια γίνεται ΜΕΤΑΝΟΙΑ , έτσι ο άνθρωπος που όρισε ο Θεός ότι έχει τις αντοχές ότι θα αντέξει ,.
Έτσι ενεργεί η Χάρις και καθαρίζει ,μεταμορφώνει ,γυαλίζει το εσωτερικό ,τον πάτο της καρδιάς  και αγιάζει  τον άνθρωπο .
Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε έναν ράθυμο λαό ,με μεταμέλεια που πιστεύει  ότι είναι ΜΕΤΑΝΟΙΑ και σε έναν αυτοδικαιωμένο κλήρο και μοναχισμό που παπίζει…που πίστεψε στην αξία του ,να μετουσιωθεί ,να αγιάσει
Δια των θλίψεων ,του μαρτυρίου , των διωγμών , της εκδίωξης ,να περάσει από το κόσκινο του σατανά ..
 Εικόνες από το μέλλον μας
Ἔρχεται και η σειρά μας, δεν θα γλυτώσουμε εμείς ,απλά μπορεί να είναι διαφορετικό το σενάριο για εμάς ,
Δεν μας ξέχασε ο Θεός εμας ,ποτέ δεν μας ξεχνά και μας κοσκινάει στην ώρα μας ,στέλνει τον ΜΕΓΑΛΟ ΠΕΙΡΑΣΜΟ .
Ο μεγάλος πειρασμός θα επεκταθεί σαν μία νέα  πανδημία σε όλη την Ορθοδοξία .
Πολιτειακή ανωμαλία ,απειλή πολέμου ,πείνα , απόσυρση της Χάρης του Θεού ,προς ΜΕΤΑΝΟΙΑ και διόρθωση .
‘Οταν και εμείς θα κληθούμε να περάσουμε από το κόσκινο του σατανά ,λαός ,μοναχισμός και κλήρος ,
Έχουμε μπει ήδη στον μεγάλο πειρασμό , απλά σαν την φωτιά θα φτάσει στην ώρα της στην πόρτα μας .όλο αυτό θα μας βγεί σε καλό στο τέλος , με μία ΑΝΑΛΑΜΠΗ .
Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ
Πρίν την δόξα της αναλαμπής πρίν εξέλθει ο σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ ,υπάρχει η θλίψη του κόσκινου, η ώρα του ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥ 
Αυτού του πειρασμού που θα μας φέρει στα όρια μας , θα μας κάνει πρόσφορα έδαφος για ΜΕΤΑΝΟΙΑ για να μπορέσει να  σπείρει ο σπορέας ..
Οι τέσσερις λυμένοι άγγελοι από τον Ευφράτη ,είναι τα όργανα που θα επιφέρουν ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, τον Μεγάλο Πειρασμό που πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Ξεκίνησαν  τους δόθηκε η άδεια ,από την Λαύρα του Κιέβου και θα συνεχίσουν εντατικά ,όπου υπάρχει Ορθοδοξία ,όπου υπάρχει ΠΙΣΤΗ Όπου βρουν αντίσταση .
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση