ΑΡΘΡΑ 5 Απρ 2023 - 6:48

Γ.Μ : Εχεις πακέτο …

Γ.Μ : Εχεις πακέτο …
Χαίρεται
Ιω. 16,24   ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
 
Χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.
Η πλήρης χαρά ποια είναι ; όταν ο μαθητής του Χριστού ολοκληρώσει την εκπαίδευση και φτάσει η ώρα  ἐν τῷ ὀνόματί του  να ζητάει το ορθό ,το χρηστό και να λαμβάνει αυτό που αἰτεῖτε .
Η ώρα του πες το και έγινε που οι μαθητές  ,έκαναν παρόμοια θαύματα με αυτά που έκανε και ο Χριστός .
 
Χωρίς αυτοπεποίθηση ,ἔρχεται πακέτο η ΧΑΡΑ. 
 
Αν ενεργώ από τον εαυτό μου ,για τον εαυτό μου ,αυτό δεν δίνει την πλήρη χαρά ,την δόξα του Θεού .
Δίνει την χαρά και την ενέργεια που έχουν οι δαίμονες , όση θερμότητα ,φως και λάμψη έχει ένα σβηστό κάρβουνο. που αφήνει μουτζούρα και μόνο .

Η ΠΙΣΤΗ  στην δική μου αδυναμία  και η απόλυτη εμπιστοσύνη στην δύναμη  του ονόματός  του ,είναι αυτό που ,δεν είναι κάτι εύκολο και επιφανειακό ,θέλει αγώνα.

Τρία χρόνια ο Χριστός  ξερίζωσε κάθε αυτοπεποίθηση  ,ταπείνωσε   και τι δεν τους είπε Ακμήν, και υμείς ασύνετοί εστε  τους είπε  ὦ ἀνόητοι καὶ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ  ,κ.α  ταπείνωσε ,ξερίζωσε , φύτεψε και καλλιέργησε  αυτήν την ΠΙΣΤΗ στους μαθητές του ,την ΧΡΙΣΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ .
 
Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν..
 
αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε..
Μεσα μας είναι δεδομένη εκ φύσεως , κατασκευής και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ αυτή η επιλογή , η αυτοπεποίθηση .
Είναι ένα όπλο  όπως όλα αυτά που μου έδωσε ο Θεός ,που το στρέφω απέναντι στον εαυτό μου ή στο κακό .
Θα ήταν δυνάστης ο Θεός αν δεν μας έκανε απόλυτα ελεύθερους ,ακόμα και να πάμε πρός το κακό και την καταστροφή δεν μπορεί να επέμβει ,αν εμείς δεν το θελήσουμε.
 
Που πας ρε Καραμήτρο ,το κακό έχει εμπειρία 7.500 και πλέον  ετών .
 
Έτσι επιλέγω το καλό ή το κακό και είναι δεδομένο ότι αν το κάνω μόνος μου ,θα με ξεγελάσει το οντολογικό κακό που είναι πρόσωπο  ,η κεκαλυμμένη πανουργία ,η πλάνη ,η πονηρία του . 
θα με πλανήσει ,θα με παρασύρει ,θα με σαγηνεύσει ,γιατί είναι  το ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΚΟ ,Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ  ΦΟΒΟΣ κρύβεται στο σχετικά καλό .
Δεν μπορώ να παίζω με το κακό ,χωρίς βοήθεια ,χωρίς  να έχω την βοήθεια από το ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΛΟ  ,από την απόλυτη ΑΓΑΠΗ από το ΦΩΣ που διαλύει το σκότος .
 
Πλὴν οὐχ ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾿ ὡς σύ….
Η ζωή κυλάει  έχοντας εμπρός μου συνεχώς δύο επιλογές ,  μία επιλέγω την μία ,μία  επιλέγω την άλλη .
Έτσι αποκτώ την εμπειρία των επιλογών μου ,έτσι μαθαίνω ή δε μαθαίνω από τα λάθη μου  μου δίνετε η ευκαιρία της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ συνεχώς, έως να παγιωθεί η επιλογή μου να γίνει βαθιά μέσα μου ΤΕΛΙΚΗ .

Μου δίνετε η ευκαιρία του αἰτεῖτε καὶ λήψεσθε ,πρίν αποφασίσω για οτιδήποτε ,πρίν κάνω οτιδήποτε και αφού το κάνω ,να κοιτώ τον ουρανό ..
 
Έστι δίκης οφθαλμός, ος τα πανθ’ ορά
Ας μάθω να μην έχω εμπιστοσύνη σε μένα ,αλλά να έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό .αυτό είναι ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Ο Θεός είναι  ο οφθαλμός, ος τα πάνθ’ ορά γνωρίζει την αδυναμία μας , για αυτό συγχωρεί αυτόν που πραγματικά κατανοεί ότι είναι κτίσμα ,πλάσμα ,χωμάτινο ,αδύναμο ,μακριά από τον πατέρα που περιμένει την τελική μου απόφαση .
Ιακ. 4,3    αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.
 
Η πλήρης Χαρά είναι όταν μάθω να μιλάω  ,να συζητώ  και να ζητάω καλώς ,δηλαδή πνευματικά αγαθά από τον ουρανό και όχι  δηλητήρια για την ψυχή μου .
Το κριτήριο της απόδοσης του ζητούμενου είναι η πνευματική μου τελική ωφέλεια ,η σωτηρία και επίγνωση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
Με σεβασμό και ΑΓΑΠΗ πρός τον Θεό και τους ανθρώπους ,σαν παιδί από τον πατέρα  ἐν τῷ ὀνόματί του .
Αγαπώ τον Θεό ,τον εαυτό μου , τους συνανθρώπους μου ,όταν ζητώ πνευματικά αγαθά ,για παράδειγμα ΠΙΣΤΗ ,και ΜΕΤΑΝΟΙΑ  που οδηγούν στην σωτηρία ,για αυτούς και για μένα .
Αγαθά ,ενέργειες και αρετές που υπάρχουν άπειρα στον Θεό  και οδηγούν στην πλήρη χαρά ,την ένωση με τον Θεό , που οδηγούν στον παράδεισο και στην Βασιλεία του .
 
Αποκ. 14,12        Ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν,
 
Θέλω  ,επιθυμώ ,ποθώ βαθιά ,χωρίς δόλο και κρυφές  πεποιθήσεις να κερδίσω  την σωτηρία μου και να συμμετάσχω στην σωτηρία όσων  άλλων την θελήσουν και μου τους υποδείξει ο Θεός να τους παρασταθώ .
Θέλω αληθινά να λάβω την ΑΓΑΠΗ ,από τον μοναδικό πάροχό  τον Θεό ,πιστέυώ στην πλήρη αδυναμία μου και στην απόλυτη του δύναμη ,’έβαλα αρχή ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
Τότε το μόνο δικό μου εμπόδιο είναι ο χρόνος και το μόνο που θα πρέπει  και μπορώ να  διαθέσω είναι η ΥΠΟΜΟΝΗ στον δρόμο πρός την αγιότητα. 
Απέναντι σε έναν ΤΕΛΕΙΟ ΘΕΟ που δεν αποτυγχάνει ούτε κάνει λάθη ,ένας ατελής ,χωμάτινος , κτιστός άνθρωπος ,μπορώ  να διαθέσω την ελευθερία που μου δόθηκε και την υπομονή ,ὑπομονὴ τῶν ἁγίων 
Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν.
 
Πες το και έγινε ,αν  αυτό που ζητάω από τον ουρανό  , οδηγεί στην σωτηρία μου αλλά και κάποιων άλλων ταλάντων  .
τότε ο χρόνος μετρά αντίστροφα ,το πακέτο της σωτηρίας μου  ,με την στολὴν τὴν πρώτην  ,το  δακτύλιον  και τα  ὑποδήματα ,αυτά  που έχασα  κατά την διάρκεια της ζωής μου ,έχει ξεκινήσει από τον ουρανό ,για τον παραλήπτη και είναι θέμα χρόνου και υπομονής να το παραλάβω .. ..
 
Όταν έρχεται ,φτάνει το πακέτο…
 
Λουκ. 15,22        εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ· ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας,
 
Να ζητώ πίσω  το πακέτο ,να ξαναφορέσω τὴν στολὴν τὴν πρώτην  το δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα  και τα ὑποδήματα εἰς τοὺς πόδας.
Αυτά που φορούσε ο Αδάμ και η Εύα και τα έχασαν …ἐφοβήθην, ὅτι γυμνός εἰμι, καὶ ἐκρύβην.
έτσι  χάσαμε όλοι μετά ,αυτά που έρχεται ο Ιησούς να μας τα ξανά δώσει πίσω ,αν απλά μετανιώσουμε και το αφήσουμε πάνω του .
Με την σταυρική Θυσία του ,με το σώμα και το αίμα μας, ξεπλένει και μας ετοιμάζει  το πακέτο για αποστολή .
Αυτά πρέπει να ζητώ να βρώ τρόπο να ΑΞΙΩΘΩ να  γυρίσω  και να πάρω πίσω και με αυτά να επιστρέψω στην αιώνια πατρίδα μου στον ουρανό και στον αιώνια παντοτινό πατέρα μου τον Θεό .
 
Έχω το δικό μου πακέτο σίγουρα και με περιμένει απλά καλώς να το ζητήσω .. 
 
 
 
Kαλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση