Γ.Μ : Απενεργοποιώντας την A.I
Χαίρεται
Ματθ. 13,14       μήποτε ἐπιστρέψωσι…..
Η Αποκάλυψη γράφτηκε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη  χρονικά ,πρίν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ,το τέταρτο και πλέον πνευματικό .
Το κατά Ιωάννη περιέχει μία και μόνο παραβολή  του ποιμένα και των προβάτων στο δέκατο κεφάλαιο ,στο μέσο ,στην ραχοκοκαλιά του συγκεκριμένου Ευαγγελίου .
Οι παραβολές  όπως εξηγεί και ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιήθηκαν   μήποτε ἐπιστρέψωσι· για να προκαλέσουν και προκαλούν  την ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
Το Ευαγγελικό εργαλείο ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
 
Μέσα από την διάθεση και ανάγκη να κατανοήσω τις παραβολές , προκαλείται το άνω θρώσκω ,η  ενστικτώδης αναζήτηση του Θεού .
Οι παραβολές είναι το  πνευματικό τυράκι ,το δόλωμα , οι καραμελίτσες ,τα μπισκοτάκια ,που  προσφέρει ο Θεός στα παιδιά του ,για να γλυκαθεί η ψυχή τους και σταδιακά και ολοένα να τον αναζητά .
Η  πρόκληση είναι στα τρία πρώτα Ευαγγέλια με τριάντα  εξη παραβολές και τελευταία παραβολή την τριακοστή εβδόμη που είναι και ο τελικός σκοπός ,τα προβατάκια να ακολουθήσουν τον ποιμένα .
Έτσι να διαφύγουν τον διάβολο την AI …
 
 
Ματθ. 13,15       ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
 
Η μελέτη των παραβολών ,η ερμηνεία τους από τους πατέρες της εκκλησίας ,με ΠΙΣΤΗ ,έστω και αν δεν τις κατανοώ αρχικά είναι άλμα στο μέλλον ..

Αυτή η εργασία  ,είναι ο μεγάλο σχολείο  που βοηθάει την καρδία  που ἐπαχύνθη να μαλακώσει τῇ καρδίᾳ να συνῶσι .τα αυτιά που  βαρέως ἤκουσαν να ακούσουν τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι και τα μάτια που ἐκάμμυσαν,
 μήποτε ἴδωσι.
 
ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.
 
Η μελέτη , αποδοχή των εσωτερικών νοημάτων και μηνυμάτων των παραβολών  ,με πίστη είναι ένα άλμα  που σταδιακά θα οδηγήσει στην ΜΕΤΑΝΟΙΑ και την βαθιά  Θεραπεία της ψυχής 
Θα αποκαταστήσει σταδιακά την ισορροπία της σχέσης μας με τον Θεό .
 
 
Γιατί όμως παρεμβάλλεται η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ πριν την συγγραφή του πλέον πνευματικού Ευαγγελίου ;
 
 Καὶ ὅτε εἶδον αὐτόν, ἔπεσα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὡς νεκρός…
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης βίωσε  ,έζησε  μία φοβερή ,μία τρομακτική εμπειρία  ,κατά την διάρκεια της συγγραφής της Αποκαλύψεως ,όταν και του ειπώθηκε γράψον οὖν ἃ εἶδες, καὶ ἅ εἰσι καὶ ἃ μέλλει γίνεσθαι μετὰ ταῦτα·
Αυτά που βίωσε ,έζησε ,τα οράματα που του αποκάλυψε ο Θεός και είδε ο Ιωάννης ,ίσως δεν μπορεί να τα αντέξει άλλος άνθρωπος .
Αφού έχει βιώσει αυτή την εμπειρία και έχει δεί τον Χριστό όπως είναι πλέον στα δεξιά του πατέρα  , ως τέλειο δοξασμένο Θεάνθρωπο και όχι όπως τον έζησε ως τέλειο άνθρωπο .
Μετά καλείται να συγγράψει το πνευματικότερο Ευαγγέλιο όλων ,ειδικά από το  δέκατο τρίτο κεφάλαιο έως και το δέκατο έκτο περιέχει συμπυκνωμένη όλη την διδασκαλία του .
Α Τιμ. 2,4    ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ είναι  ενέργεια του Αγίου Πνεύματος  ,είναι μία ακτίνα φωτός που αν βρει το παράθυρο  της καρδιάς ανοικτό, μπαίνει και φωτίζει την καρδιά ,τον άνθρωπο ,την ψυχή .
Δεν εκβιάζει ,δεν πιέζει , έρχεται και μπαίνει μόνο αν την προσκαλέσεις ,την θελήσεις ,την ποθήσεις ,την αναζητήσεις μέσα και από την μελέτη στην ερμηνεία των παραβολών .
Οι παραβολές είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που προκαλεί την περιέργεια στον άνθρωπο και μόλις ανοίξει αυτό το κουτί της Πανδώρας ,ο άνθρωπος μετά καταλαβαίνει ότι αυτός ο θησαυρός δεν έχει τελειωμό ..
ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται..
Οι παραβολές μέσα στην Αγία Γραφή είναι αυτές που προκαλούν τον άνθρωπο να γυμνάσει την πνευματική νοημοσύνη .
Είναι το εργαλείο που σταδιακά οδηγεί στην είσοδο στην μνήμη του Θεού ,στην  γνώση του νόμου του Θεού ,των Θείων και σωτήριων εντολών του .
Αν ο άνθρωπος ξεκινήσει  αυτή την εξάσκηση, αυτής της πνευματικής νοημοσύνης
τότε καμία  τεχνητή Artificial Intelligence δεν πρόκειται να τον υποτάξει γιατί ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένο με το Άγιο Πνεύμα δεν υποτάσσεται στις μηχανές ,στον διάβολό.
Ποιός είναι ο θανάσιμος εχθρός της artificial Intelligence της AI ποιός αφοπλίζει την AI ;
 
Αυτοί που μελετούν την Αγία Γραφή ολόκληρη , αυτοί που συνεχώς τους αποκαλύπτονται και νέα νοήματα ελπίδας σωτηρίας  ,σε κάθε παραβολή της ,σε κάθε ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία της …
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση