ΑΡΘΡΑ 12 Απρ 2023 - 7:19

Γ.Μ : Δείπνο για όρνεα…

Γ.Μ : Δείπνο για όρνεα…
Χαίρεται
 
Ποιός είναι ο τέλειος άνθρωπος ;
Αυτός που ταπεινώθηκε ,εξευτελίστηκε και σταυρώθηκε  για απείρως κατώτερους του, που κάποιοι  ελάχιστοι αδελφοί του  αξίζουν και κατανοούν αυτή την Θυσία .
Αυτή ήταν ,είναι και θα είναι η άφταστη ανωτερότητα του Βασιλέα των όλων ,του τελείου Υιού του ανθρώπου ,η ΘΥΣΙΑ του για το σύνολο .
Τελείου ανθρώπου άφταστου  που ενώθηκε με τον τέλειο Θεό και θυσίασέ την ψυχή του στον σταυρό ,σε μία ανυπέρβλητή θυσία .
 
Ματθ. 27,46       περὶ δὲ τὴν ἐνάτην ὥραν ἀνεβόησεν ὁ Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων· ἠλὶ ἠλί, λιμᾶ σαβαχθανί; τοῦτ᾿ ἔστι, Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;
 
Θεέ μου Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;
 
Δεν είχε ορδές σωματοφυλάκων με ακουστικά και ενδοεπικοινωνίες να τον περιστοιχίζουν ,ενώ θα μπορούσε να φυλάγεται από αγγέλους .Αλλά θέλησε να βγεί από την Θεία προστασία ,αφού ήταν ο μόνος που την άξιζε  .
για να θυσιαστεί .
Δεν είχε ένα κομβόι πανάκριβων αυτοκινήτων jeep και να τον μεταφέρουν και να τον προστατεύουν ,αλλά επέλεξε να παραδοθεί μόνος του  .
Δέχθηκε να θυσιαστεί  και  να αποχωριστεί από τον πατέρα ως άνθρωπος ,για να μπορέσει να τον σταυρώσει ο σατανάς ,εκουσίως έχασε την δόξα που είχε και την ξανά έλαβε .
 
Ιω. 10,17           διὰ τοῦτο ὁ πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.
 
Για να μας διδάξει τι σημαίνει να σε εγκαταλείψει η Θεία Χάρη ,να σε εγκαταλείψει ο Θεός  ,να κατεβαίνεις στον άδη ,που δεν μπόρεσε να τον κρατήσει ,τα έσπασε όλα εκει ,πήρε τους δικούς του και έφυγε και μπαινοβγαίνει πλέον όποτε θέλει..
Εκείνος εκουσίως το  δέχθηκε και έθεσε την ψυχή του στην διάθεση του πατέρα Θεού ,για να επιτελέσει την Θυσία υπέρ όλων μας ,να κατέβει στον άδη .
 Ως Θεός είναι ΤΕΛΕΙΟΣ  απερίγραπτος ,απερινόητος  και  ως άνθρωπος είναι ΤΕΛΕΙΟΣ γιατί θυσιάστηκε  για όλους εμάς .
Ένα τέλειο σύνολο ,μία τέλεια υποστατική ένωση ,που κατεβαίνει στα δικά μας  κατώτατα μέτρα ,στον άδη ,για να μας τραβήξει .
 
Ιω. 12,32           κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν.
 
Καλούμαστε να τον ακολουθήσουμε ,μας ασκεί μία φυσική έλξη  ,αρκεί να κατανοήσουμε ότι βρισκόμαστε στον άδη ,στο ζόφο ,στο σκοτάδι και όχι στο ΦΩΣ ,εκεί ανήκουμε και έχουμε  πέσει .
Όποιος νομίζει ,πιστεύει κάτι άλλο ,όποιος και αν είναι  ,αν δεν έλθει ο Βασιλέας στον άδη κανείς δεν μπορεί να μας βγάλει από εκεί .
Η δύναμη της πλάνης ,του πονηρού είναι κατά πολύ ισχυρότερη από την κάθε σάρκα .
Α Κορ. 11,27      ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον τοῦτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ Κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Κυρίου.
 
Όλοι γίναμε  ΣΑΡΚΕΣ και έχουμε απόλυτη ανάγκη τον Χριστό , για να αποκατασταθεί το νεκρωμένο πνεύμα μεσα μας .
την τηρήση των εντολών του  και να φτάσουμε ,με επίγνωση της κατάστασης μας στην λήψη της ζωής .στο σώμα του και το αίμα του .
Δυστυχώς όμως η κενοδοξία μας  ,φέρνει την ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ μας , με την ευθύνη να διαμοιράζεται στους ποιμένες μας και εμάς .
 
 
Μαρκ. 13,20       καὶ εἰ μὴ ἐκολόβωσε Κύριος τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ· ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὓς ἐξελέξατο ἐκολόβωσε τὰς ἡμέρας.
 
οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ…
Όλοι από αυτό ο δεδομένο ξεκινάμε  ,ότι είμαστε ΣΑΡΚΕΣ εικόνες  του Θεού  από σάρκα με την δυνατότητα να ζωντανέψουμε  και από σάρκινες εικόνες να γίνουμε πνευματικά ομοιώματα του ,ελάχιστοι αδελφοί ,δούλοι Κυρίου
Η ΦΟΒΕΡΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ .
Όποιος το δεχτεί ,το κατανοήσει ,το αντέξει ο εγωισμός του  ,το μασήσει ,το καταπιεί και το κατανοήσει ,το χωνέψει  ,αυτός θα έχει μέσα του την ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
 ότι είναι μία ΣΑΡΚΑ με δυνατότητα κατά χάρη ,χαριστικά ,να γίνει Θεός ,κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος .
Όποιος έχει την παραμικρή ΑΥΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ μέσα του ,θα παραμείνει ΣΑΡΚΑ και θα χτυπάει αλλά δεν θα τον ακούει κανείς ,όταν κλείσει η πόρτα ..
 
τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ  ,για πᾶσι τοῖς ὀρνέοις…
 
      Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ,
Και είδα ένα άγγελόν που εστέκετο με θείαν λαμπρότητα ψηλά στον ήλιον, και ο οποίος έκραξε με φωνήν μεγάλην, διατάσσων και λέγων εις όλα τα όρνεα, που πετούν εις τα μεσουράνια· “ελάτε, μαζευθήτε στο μεγάλο δείπνο της οργής του Θεού,
Αποκ. 19,18        ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.
 δια να φάγετε σάρκας ασεβών βασιλέων και σάρκας χιλιάρχων και σάρκας ισχυρών και σάρκας ίππων και εκείνων, που κάθηνται επάνω στους ίππους, και σάρκας όλων, ελευθέρων και δούλων και μικρών και μεγάλων, όλων εκείνων που υπεδουλώθησαν και επροσκύνησαν το θηρίον
Σε κάποιο δείπνο …
Η θα φάω την σάρκα και θα πιώ το αίμα του ,με την κατάλληλη προετοιμασία ,υπομονή και σεβασμό .
Η θα είμαι καλεσμένος σε άλλο δείπνο  για να  γίνω εγώ το  δείπνο για πᾶσι τοῖς ὀρνέοις…
 
Σε δείπνο θα πάω ,πως θα πάω είναι το θέμα ,ο τρώγων ή ο φαγωμένος ;
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση