Γ.Μ : Όταν κλείσει ο ουρανός …
Χαίρεται
Τι σημαίνει  τελείωσε ο καιρός της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ;
 
Οι άνθρωποι περιμένουν  την βροχή  , το νερό για να ποτιστεί η γή και να βλαστήσει   
Για να επιβιώσουμε  σωματικά χρειαζόμαστε  το νερό ,αλλά και για να επιβιώσουμε ψυχικά χρειαζόμαστε ένα άλλο ύδωρ ζών ..
Σαν το νερό  ο Θεός στέλνει αυτό ο ύδωρ το ζων , την άκτιστη ενέργεια της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ στην γή και ποτίζει με αυτήν τις διψασμένες καρδιές με την χάρη του .
Όσο υπάρχει ακόμα διάθεση από τον άνθρωπο ,αγαθή προαίρεση ,όσο βρίσκει την  ΠΙΣΤΗ .
 
Αποκ. 9,21         καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.
 
Όταν κλείσει ο ουρανός και δεν βρέχει είναι το ΜΕΓΑ σημείο ότι δεν  στέλνει πλέον ο Θεός εκτός από το νερό και την άκτιστη ενέργεια του στην γή , γιατί δεν υπάρχουν  ζωντανοί πλέον άλλα νεκροί ,σάρκες .
Κάποτε ξέπλυνε την γή με αυτή την ενέργεια στον κατακλυσμό , όταν χρειάστηκε ,αλλά δεν θα το ξανακάνει και το επιβεβαιώνει  με το ουράνιο τόξο .
Αφού πρώτα δώσει ευκαιρία ώστε να εργαστούμε  οικειοθελώς  στον αμπελώνα της ψυχής μας  ,με τον Χριστό  βοηθό και οδηγό  ,αλλά δεν την λάβαμε  ,έτσι αποσύρετε η  προσφορά της ενέργειας, η ΚΛΗΣΗ και κλείνει ο ουρανός ,ξεκινούν οι δοκιμασίες .
 
Λουκ. 1,17         καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιού, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.
 
Ο ουρανός κλείνει πραγματικά και πνευματικά και ανοίγει  ,μπορεί να το κάνει και ένας άνθρωπος του Θεού ,όπως ο προφήτης Ηλίας .και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος .
Αν ανάμεσα μας υπάρχει  κάποιος ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλιού,  την κατάλληλη στιγμή θα λάβει την εντολή να κλείσει τον ουρανό και τότε  η γή θα γίνει ΑΔΗΣ ,δεν θα υπάρχει δυνατότητα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ.
θα ζήσουμε πραγματικά δύσκολα ,πίεση που δεν θα υπάρχει δυνατότητα να εκτονωθεί ,ότι προλάβουμε τώρα με το ΨΑΛΤΗΡΙ και το ΚΟΜΠΟΣΚΟΙΝΙ για να μην κλείσει ο ουρανός ,γιατί δεν θα κλείσει για όλους ,θα μείνουν  όρθιοι αυτοί που όπως και τότε  ,έτσι και τώρα  οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ.
 
‘Οταν απογοητευμένος ο προφήτης του Θεού  έλεγε και λέει .
 
Κύριε, τοὺς προφήτας σου ἀπέκτειναν καὶ τὰ θυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος, καὶ ζητοῦσι τὴν ψυχήν μου “
 
Ο Θεός  του απαντά και τότε και τώρα..
 
κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ.
 
Η προσευχή  ,το κομποσκοίνι και το ψαλτήρι ,η Θεία λατρεία ,με σιωπή ,καιρός του σιγάν και ανωνυμία , κρατάνε τον ουρανό πάνω από το δικό μου κεφάλι και γύρω μου  ανοικτό…
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση