Γ.Μ : Η ώρα του ολοθρευτή αγγέλου ;
Χαίρεται
Μετά το αρνί και τότε …
 Εξ. 12,3  τῇ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς τούτου λαβέτωσαν ἕκαστος πρόβατον κατ᾿ οἴκους πατριῶν, ἕκαστος πρόβατον κατ᾿ οἰκίαν.
Ο Ισραήλ μόλις έφαγε τον αμνό γιορτάζοντας το ΠΡΩΤΟ του  ΠΑΣΧΑ , τηρώντας τις οδηγίες του Θεού έφαγαν   ένα αρνί ,με το αίμα του σταύρωσον τις πόρτες τους για να αποφύγουν τον ολοθρευτή άγγελο  .
Αφού πέρασε ο ολοθρευτής άγγελος και επάταξε τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων.
Αυτό όλο το τυπικό , ήταν τύπος της θυσίας  του Χριστού ,που αργότερα θα θυσιαζόταν για όλους μας
Για να μας βγάλει από τον άδη ,την Αίγυπτο ,την δουλεία ,το σκοτάδι του νού της ψυχής και όσους τον εμποδίσουν  να πάρει τον λαό του  ,είναι υπεύθυνος για τις πληγές του .
Αμέσως μετά στράφηκε πρός την  ΕΞΟΔΟ του από την δουλεία της Αιγύπτου και του σατανικού Φαραώ .
Ο λαός του Ισραήλ ανήκει στον Θεό  και όταν απομακρύνεται από αυτόν ΚΑΚΟΠΑΘΕΙ ψυχή και σώμα ,από τα όργανα του σατανά ,χρεώνεται ,του παίρνουν το σπίτι , την υγεία ,την εργασία , του κλέβουν την ψυχή στο τέλος 
 
Ιω. 10,16           καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνά με δεῖ ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι, καὶ γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.
 
Ο Χριστός έχει παλαιό  Ισραήλ  με μία ιστορία και πορεία   ,τύπο για τον νέο Ισραήλ  που τον δέχθηκε σαν Θεό  και βαπτίστηκε εις το όνομα της Αγίας Τριάδος .
Εμείς οι Έλληνες και οι Ρωμιοί όλου του κόσμου ,αυτή την στιγμή είμαστε  υπό την επιρροή ,τα δεσμά ,των σύγχρονών Αιγυπτίων και Φαραώ που λατρεύουν τον σατανά .
Μας έχουν δέσει και νομίζουν ότι μπορούν να μας κρατήσουν , είναι γελασμένοι ..
Μετά το αρνί το Πάσχα τότε  και τώρα αρνί  και Πάσχα ,το είπε ο Θεός …
 
τάδε λέγει Κύριος.
 
Εξ. 12,14           καὶ ἔσται ἡ ἡμέρα ὑμῖν αὕτη μνημόσυνον· καὶ ἑορτάσετε αὐτὴν ἑορτὴν Κυρίῳ εἰς πάσας τὰς γενεὰς ὑμῶν· νόμιμον αἰώνιον ἑορτάσετε αὐτήν.
 
Το νέο Ισραήλ  είναι ο κοιμώμενος πνευματικός γίγαντας ,που περιμένει  τον ποιμένα του να  αναστηθεί και να σφυρίξει για να μαζευτούν από όλες τις γωνίες του κόσμου .
Τρώει το αρνί του τώρα και δεν ξέρουμε γιατί και τους συμβολισμούς που τώρα είναι κεκαλυμμένοι για τους περισσότερους από εμάς .
Θα αναστήσει ο Θεός έναν  ποιμένα  που θα τον εκπροσωπήσει ,θα μας διδάξει  ,έναν δικό μας Μωυσή που θα μας βγάλει από την δουλεία των σύγχρονων Φαραώ και θα καλέσει όλο τον πλανήτη σε Μετάνοια και όποιος δεν δεχθεί ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται
 
Αποκ. 2,27         καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντριβήσεται, ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου,
 
Αυτό θα συμβεί μετά το αρνί ,το ζήτημα είναι πιά Πασχαλιά θα συμβεί ; 
Όταν ο λαός  και ο Βασιλέας που θα τον οδηγήσει στην γή της Μετανοίας ,της επαγγελίας θα είναι έτοιμοι αμφότεροι .
 
ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης …
 
Χρόνους και καιρούς μόνο ο Θεός ξέρει ,εμείς μόνο σημεία με την χάρη του Θεού ,προσπαθούμε να διακρίνουμε 
Αναζητούμε τους τύπους που  μας δόθηκαν στην πορεία του παλαιού Ισραήλ και αφορούν και εμάς 
Σύμφωνα με τους τύπους  που ο Θεός άφησε ως οδηγούς  ,μετά το αρνί ξεκινάει η ΕΞΟΔΟΣ από την δουλεία των Αιγυπτίων και του Φαραώ ..
 
Εξ. 12,12           καί διελεύσομαι ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ καὶ πατάξω πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἐν πᾶσι τοῖς θεοῖς τῶν Αἰγυπτίων ποιήσω τὴν ἐκδίκησιν· ἐγὼ Κύριος.
 
Πρώτα ο Ισραήλ  θυσίασε και έφαγε έναν αμνό  και με το αίμα του  σημάδεψε τις πόρτες του 
Για να αποφύγει τον ολοθρευτή άγγελο που θα έπληττε τα σπίτια των Αιγυπτίων και όσους δεν είχαν το σημάδι του αμνού στην πόρτα τους .
Θα φάμε τον αμνό  ως νέος υποδουλωμένος Ισραήλ , μετά ο ολοθρευτής άγγελος θα χτυπήσει  την Αίγυπτο , την δύση ,με κάποιο άγνωστο ή γνωστό τρόπο   θα πλέει τριχρονίτικο δαμάλι στο αίμα ….και θα  ξεκινήσει η ΕΞΟΔΟΣ μας από της δουλεία ..
 
Εξ. 6,5               καὶ ἐγὼ εἰσήκουσα τὸν στεναγμὸν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, ὃν οἱ Αἰγύπτιοι καταδουλοῦνται αὐτούς, καὶ ἐμνήσθην τῆς διαθήκης ὑμῶν.
 
Το θέμα  είναι ο λαός να θέλει  ,να το κατανοήσει και να το ζητήσει ,όπως έκανε και ο παλαιός Ισραήλ .
Τότε ο Θεός οικονόμησε έναν Μωυσή και τους ελευθέρωσε και τίποτα δεν μπορούσε να τον σταματήσει έτσι θα κάνει και τώρα
την κατάλληλη ώρα  που εμείς θα θέλουμε με την καρδιά μας ,όταν θα σιχαθούμε την δύση και τα κάλλη της ,την ηθική  της κατρακύλα ,θα είναι η ώρα του ολοθρευτή αγγέλου .
Εξ. 11,5             καὶ τελευτήσει πᾶν πρωτότοκον ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, ἀπὸ πρωτοτόκου Φαραώ, ὃς κάθηται ἐπὶ τοῦ θρόνου, καὶ ἕως πρωτοτόκου τῆς θεραπαίνης τῆς παρὰ τὸν μύλον καὶ ἕως πρωτοτόκου παντὸς κτήνους,                   Και θα αποθάνη κάθε πρωτότοκον εις όλην την χώραν της Αιγύπτου, από το πρωτότοκον του Φαραώ, ο οποίος, κάθεται στον βασιλικόν θρόνον, έως το πρωτότοκον της δούλης η οποία κάθεται στον χειρόμυλόν της, και μέχρι το πρωτότοκον παντός ζώου.
 
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση