Χωρίς μετάνοια των “Χριστιανικών” λαών, ο Κύριος θα στείλει για τιμωρία τους … Προφητείες Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς.

Κανείς λαός δε μπορεί να αμαρτάνει ενάντια στο νόμο του Θεού και να ζήσει εν ειρήνη.

Οι αιτίες του μελλοντικού πολέμου είναι η πτώση από το Θεό και η ειδωλολατρία των χριστιανικών λαών ή των ηγετών τους.

Προκειμένου να τιμωρήσει ο Θεός έναν λαό που τον αρνείται και τον μάχεται χρησιμοποιεί κάποιες φορές λαούς από μεγάλη απόσταση…

Αφήστε μια απάντηση