«Γιατί οι Μοναχοί αποσύρονται αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία χωρίς να ομιλούν»; (Βίντεο)

Σιωπή των μοναχών μετά τη Θεία Λειτουργία: πνευματικότητα η αγένεια η συμπεριφορά τους;

Αφήστε μια απάντηση