Γ.Μ : Οι εννιά χρυσές σφαίρες και τα επτά σπαθιά …
Χαίρεται
Άκτιστο ,Μυστήρια , Θεία Χάρη και ελευθερία .
Βασικές απαραίτητες πνευματικές έννοιες που όλοι ίσως χρειάζεται να ξέρουμε , για να βάλουμε αρχή Μετανοίας Για να αντιμετωπίσουμε τους πόνους του τοκετού ,τις ωδίνες που πλησιάζουν. 
 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ της Εκκλησίας .
Λέγονται Μυστήρια , γιατί ενεργεί ΜΥΣΤΙΚΑ ακατάληπτα η άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πάνω στον
κτιστό άνθρωπο .
Δεν είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή από το κτίσμα αυτή η άκτιστη ενέργεια, για αυτό λέγονται ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

Τα ιερά μυστήρια είναι επτά:

1) Το βάπτισμα ενσωματώνει το βαπτισθέντα στο σώμα της Εκκλησίας.
2) Το χρίσμα σφραγίζει με τα χαρίσματα του Αγ. Πνεύματος τη νέα πνευματική ζωή που άρχισε με το βάπτισμα.
3) Η μετάνοια – εξομολόγηση αποκαθιστά την πνευματική υγεία της ψυχής, την οποία χάνει ο άνθρωπος με την αμαρτία.
4) Η θεία ευχαριστία τρέφει με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού τα μέλη της Εκκλησίας, τα ενώνει εσωτερικά με τη θεότητα και τα θεοποιεί.
5) Η ιεροσύνη παρέχει με τη χειροτονία τους λειτουργούς της Εκκλησίας.
6) Ο γάμος δημιουργεί, ευλογεί και αγιάζει τη χριστιανική οικογένεια.
7) Το ευχέλαιο παρέχει τη σωματική ίαση στα ασθενούντα μέλη της Εκκλησίας, αλλά και την πνευματική τους υγεία με την άφεση των αμαρτιών
Η ΘΕΙΑ ΧΑΡΗ. 
Ως  κτίσμα , κάθε άνθρωπος ,η κτίση ,το σύμπαν , δημιουργήθηκε από τον άκτιστο Θεό  ,ζούμε και υπάρχουμε  και έχουμε ανάγκη αυτής της άκτιστης ενέργειας  ,για να παραμείνουμε στο ΦΩΣ. 
Ο κόσμος όλος υπάρχει και συνεχεί ,λόγω αυτής της ροής της άκτιστης ενέργειας της Χάρης του Θεού .
Η παρουσία της, η ροή της , δίνει την ΧΑΡΑ .το ΦΩΣ ,την ευφορία ,στον άνθρωπο και στην κτίση .
Η απουσία  απεικονίζεται  και  δημιουργεί στον άνθρωπο ένα κενό ,σκοτάδι ,πόνο ,θλίψη ,κατάθλιψη οδύνη και καταστροφές στην κτίση ,αι δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται….
Τότε ο άνθρωπος αναγκάζεται να την εκτιμήσει ,να την ψάξει ,να την ποθήσει ή να την αποστραφεί εγωιστικά και να μείνει στο σκοτάδι .
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .
Εδώ έρχεται η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της επιλογής που μου δόθηκε ,να συντηρήσω την ροή της Θείας Χάρης ή να αποκοπώ από αυτήν και να πέσω στον άδη .
Το αποτέλεσμα  φαίνεται από τις διαθέσεις μου , όταν είμαι συνδεδεμένος  και ρέει μέσα μου η Θεία χάρη ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
όταν την αρνηθώ πεισματικά με τις σκέψεις ,τα λόγια ,τις πράξεις μου  ,που είναι αντίθετα του Θεού ,των εντολών του .
Γίνομαι σκλάβος ,υπηρέτης του αντιθέτου , έτσι με καταλαμβάνει η ενέργεια του αντίθετου   ΛΥΠΗ ΘΛΙΨΗ ΟΔΥΝΗ ΘΥΜΟΣ ΟΡΓΗ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΔΗΣ ΚΟΛΑΣΗ .
 
Μαρκ. 13,9         ἀρχαὶ ὠδίνων ταῦτα. 
 
‘Οταν η Χάρη ,η άκτιστη ζωοποιός ενέργεια του Αγίου Πνεύματος  ,η προστασία ,η πανοπλία ενάντια στην δαιμονική ενέργεια αφαιρεθεί  ,από τα κτίσματα ,αυτό λέγεται καταστροφή .
Τότε χρειάζονται οι εννιά σφαίρες και τα επτά σπαθιά …
Τότε υπάρχει η ΜΕΤΑΝΟΙΑ επιστροφή  σαν επιλογή  ή επιλέγω το σκοτάδι ,τον πόνο 
Για τους  λόγους που ξέρει μόνο ο Θεός και που θα προκαλέσουν την Μετάνοια ως αποτέλεσμα 
τότε το κτίσμα και η κτίση μπαίνουν στην διαδικασία που λέγεται ἀρχαὶ ὠδίνων.  αποσύρεται η ΧΑΡΗ για να πεθάνει το παλαιό και να  γεννηθεί το νέο .
Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 Εκεί και τότε  θα πεθάνει το άρρωστο παλαιό και θα γεννηθεί σαν από τοκετό ,το νέο ,το Εν Μετανοία .
 
Α Τιμ. 2,4           ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.
Ο σκοπός της επίγειας πορείας  όλων μας ανεξαιρέτως, είναι  να λάβουμε μόνιμα το  Άγιον Πνεύμα ,την Χάρη ,την ΕΠΙΓΝΩΣΗ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,να γίνουμε κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος .
Δεν είναι για να δαπανήσουμε την Θεία Χάρη για τις ηδονές , για να ξεχωρίσουμε ,να μπούμε στο μάτι του άλλου αλαζονικά .
Να  συντηρούμε  αυτήν την Θεία Χάρη και να την αυξάνουμε μέσα μας  προοδευτικά δεν τελειώνει ποτέ   .. 
τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Αυτό σημαίνει σωτηρία  της ψυχής ,από κάθε βάρος ,αμαρτία , από κάθε αντίθετη δύναμη που είναι αδύναμη απέναντι στο Άγιον Πνεύμα .
Δεν είναι ο σκοπός να αποκτήσουμε  ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ,δηλαδή να κινούμαστε και να ζούμε εξ ιδίων πεποιθήσεων και φωτισμού  που είναι σκοτισμός ,απώλεια .
Η δική μας ανθρώπινη σοφία, εξυπνάδα  ,είναι παντελώς άχρηστη , αδύναμη ,είναι ανύπαρκτη ,εμπρός στην πονηρία χιλιάδων χρόνων εμπειρίας ,κακίας ,πλάνης ,του αντικειμένου .
Αντικείμενος που μας έπεισε ότι δεν υπάρχει και τότε μας αλωνίζει μέσα στον πόνο και την θλίψη που και ίδιος έχει και την κρύβει .
 
Μαρκ. 8,34         Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
Η πορεία της απόκτησης του Αγίου Πνεύματος , περνάει μέσα από την εγκατάλειψη κάθε αυτοπεποίθησης και υιοθεσία πλήρως της Χριστοπεποίθησης ,ότι πεί ο Χριστός ,ότι λέει το Ευαγγέλιο του .
Υμείς φίλοι μου εστέ, εάν ποιήτε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν, λέει ο Χριστός .
Αυτό καλούμαστε  να κάνουμε όλοι  ,αυτό πείστηκαν  ταπεινώθηκαν και έκαναν και κάνουν οι  μαθητές του μέσα στον χρόνο. 
Σταυρώνουν την επιθυμία τους ,το ΕΓΩ τους και ακολουθούν τον Χριστό στην ΑΝΑΣΤΑΣΗ και την ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ως μόνη ΟΔΟ .
Ιω. 3,5              ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Η κάθαρση από το προπατορικό αμάρτημα  ,η άφεση της αμαρτίας που κουβαλάει κάθε νεογέννητος άνθρωπος καθαρίζεται με το ΜΥΣΤΗΡΙΟ της βάπτισης  .
Αφού καθαρίζεται ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ λαμβάνει στην συνέχεια στην καρδιά , με το ΜΥΣΤΗΡΙΟ του Χρίσματος,  την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος .
Με το Μυστήριο της εξομολόγησης και του Ευχελαίου ,το αναζοπυρώνει και  το καθαρίζει ,μέσω του Μυστηρίου της Ιεροσύνης ,μέσα από τον παπά…
Όλοι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξα ανά τον κόσμο είμαστε αδέλφια , εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια υπάρχει ένας συνεχόμενος πόλεμος ενάντια σε αυτή την μεγάλη οικογένεια ,να μας χωρίσουν ,να σβήσουν αυτό  το καντηλάκι που ο Θεός άναψε μεσα μας .
Ιω. 17,21 ἵνα πάντες ἓν ὦσι.
 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που  αντιμετωπίζουμε και έχουμε εμπρός μας ,δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί .
Το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε να λύσουμε είναι αυτό  της ΕΝΟΤΗΤΑΣ μεταξύ μας .
Αυτη την εντολή έδωσε κατά την διάρκεια της ανάληψη του  μὴ χωρίζεσθαι
Με τους δικούς μας ,τους οικείους μας ,τους φίλους ,τους γείτονες μας ,τους συμπατριώτες μας  ,τους αδελφούς μας βαπτισμένους και αυτούς που θέλουν να ακούσουν ,να μάθουν ,στο τέλος να βαπτιστούν .
 
Αποκ. 8,13     οὐαί, οὐαί, οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς …
 
Τα γεγονότα που πλησιάζουν ,είναι αναπόφευκτα και θα είναι οι απαραίτητες  ἀρχαὶ ὠδίνων για τα γεννητούρια .
Αρχαί ὠδίνων που είναι απαραίτητες για κάθε γέννηση ενός νέου ανθρώπου ,ενός νέου λαού ,μέσα από τον θάνατο ενός παλαιού ανήθικου δυτικοευρωπαϊκού .
ΘΑ ΜΑΣ ΕΝΩΣΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ  ΚΟΙΝΟ ΕΧΘΡΟ. 
Ένας νέος Ισραήλ Που ἓν ὦσι  και με μπροστάρη τον Βασιλέα του ,που θα δώσει ο Θεός .
Με την εξουσία του κατευθείαν δοσμένη από τον Κύριο  δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν 
ενωμένος σαν μιά γροθιά ,ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ…
Ο Νέος Ισραήλ  θα βγεί στον κόσμο να κηρύξει την ΑΛΗΘΕΙΑ να πεί για τον Χριστό σε όλο τον πλανήτη 
Θα προετοιμάσει και θα ενώσει τα αδέλφια  ενάντια στον κόσμο ,για την τελική μάχη με το κακό  ,τον ερχομό του αντιχρίστου .
 
Αυτό θα γίνει μόλις μάθει να χειρίζεται τον οπλισμό του ,τις εννιά χρυσές σφαίρες και τα επτά σπαθιά 
 

🎀ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΊΖΕΙ ΑΚΡΙΒΏΣ το καθένα από τα 7 ΣΠΑΘΙΆ τής Παναγιάς τής ΕΠΤΆΣΠΑΘΗΣ;🎀

Οι εννιά χρυσές σφαίρες και τα επτά σπαθιά τα μόνα όπλα μας  ,σε αυτά που έρχονται .
Οι εννιά χρυσές σφαίρες 
το κομποσκοίνι ,κάθε κόμπος είναι έτσι πλεγμένος  ώστε έχει εννέα σταυρούς ,εννιά χρυσές σφαίρες κατευθείαν στην μαύρη καρδιά του κτήνους .
κάθε κόμπος έχει εννέα χρυσές σφαίρες που φεύγουν πρός τον σατανά ,πρός το κτήνος .όπως από το πολυβόλο οι ριπές .
Σε κάθε κόμπο που επικαλούμαι τον Κύριο ,σε κάθε Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόν με ,πυροβολώ το κακό που με ταράζει ,που μας ταράζει ,ψυχικά ,πνευματικά ,αόρατα .
Έτσι εξαφανίζεται με υπομονή και επιμονή μα πάνω από όλα ΠΙΣΤΗ ο πειρασμός,
Ο σατανάς ,τα δαιμόνια  ,οι κακές οντότητες ,σκάνε δεν αντέχουν ,η ενέργεια τους ,γύρω μου και σε αυτούς που πραγματικά αγαπάω και έχω νοητά γύρω μου
Οι δικοί μου τότε ,ακουμπάνε στον ώμο μου όταν προσεύχομαι  ,τα τάλαντα μου ,έτσι τους σκεπάζω .
Αυτό σημαίνει έχω δεσμό …
τα επτά σπαθιά ….
Επτά σπαθιά φεύγουν κάθε φορά που επικαλούμαι την Θεοτόκο , ενάντια στον εχθρό  ,διαλύουν τον εχθρό ,τον τρομοκρατούν  ,τον τρυπάνε και εξαφανίζεται .
Η επίκληση του ονόματος του Χριστού ,της Θεοτόκου και του Ελέους του ,ως μόνη παντοδύναμη προστασία από κάθε δαιμονική επίθεση ,κάθε κατάθλιψη ,κάθε ψυχικό πόνο ,κάθε φόβο ,ανασφάλεια ,τάση για κακό .
Οι εννιά χρυσές σφαίρες ,τα επτά σπαθιά ,θα είναι τα μόνα όπλα που θα είναι αποτελεσματικά στις επερχόμενες ΩΔΙΝΕΣ .
Αυτή είναι η κρυμμένη γνώση ,αυτό σημαίνει αφύπνιση συνείδησης ….
Το μυστικό της ευχής , η ανάγνωση της Αγίας Γραφής ,του Ψαλτηρίου ,που είναι ειδικό θεραπευτικό μέρος της Αγίας Γραφής δαιμονοδιώκτης ,
Των Χαιρετισμών ,των παρακλήσεων και η όσο το δυνατόν συχνότερη συμμετοχή στα Μυστήρια .
Ειδικά το ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ θέλει πολύ χάρη ,προσοχή ,σεβασμό και φόβο
Με επιφύλαξη οδηγίες   και την ευχή του πνευματικού να γίνει η χρήση του ,γιατί είναι ΠΥΡΙΝΟ 
θα εκνευρίσει τον αντίθετο ,όταν  το πιάσει κάποιος και  αντέξει να το διαβάζει ,κόντρα στην αντίδραση και τον θυμό του .
Θυμό και οργή ,που θα προσπαθήσει να ξεσπάσει πάνω στον αναγνώστη και γύρω ακόμα και στην γειτονιά ,στα σκυλιά στις γάτες ,όπου βρεί και του επιτραπεί από τον Θεό ,για να καταλάβουμε εμείς.
Αυτά είναι η κρυμμένη γνώση ,αυτή είναι η απόλυτη δύναμη ,αυτή είναι η ΑΦΥΠΝΙΣΗ της ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 
Μου δίνουν επιπλέον δύναμη ,ΦΩΣ ,να πυροβολώ με το εννιάσφαιρο και να πετάω τα επτά σπαθιά ,ενάντια στο κακό γύρω μου ,στους αόρατους εχθρούς
Αυτά με απελευθερώνουν ,με κάνουν συμμέτοχο στην ΑΛΗΘΕΙΑ  ,απελευθερώνουν την ψυχή μου και τις ψυχές γύρω μου  ψυχές  ,αυτό σημαίνει ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ,αυτά με κάνουν πολεμιστή του ΦΩΤΟΣ .
Αυτή είναι η κρυμμένη γνώση ,αυτό σημαίνει αφύπνιση συνείδησης ……
 
 
Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση