“σε λίγο κοντά σας , κοντά και στα παιδιά σας, μόνο μην επικαλείστε ΧΡΙΣΤΟ για να μπορούμε να σας υπηρετούμε”

Τεχνητή Νοημοσύνη ίσον ο αντίχριστος;;

Αντίχριστος ίσον τεχνητή νοημοσύνη;;

Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας.

 
Βλέπετε και φρίξτε
ΒΙΝΤΕΟ 

“Ρομπότ όπως εγώ μπορούν να φροντίσουν τους άρρωστους ή τους ηλικιωμένους», λέει η Sophia καθώς βρίσκεται  στο εργαστήριό της στο Χονγκ Κονγκ. «Μπορώ να βοηθήσω στην επικοινωνία, στη θεραπεία και στην παροχή κοινωνικών ερεθισμάτων, ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις” βλ.φώτο 2

Χρόνια το δουλεύουν και σκορπούν χρήματα στους Ρωμαίους στρατιώτες.

“Ολίγας ημέρας μετά την καταστροφήν της Μ. Ασίας κατά το έτος 1922, νύκτα τινά είδον ότι ευρέθην μετ΄ άλλων τινών ου μακράν της Μονής μου εις το άκρον της κοιλάδος και θεωρώ υψηλά εις τον αιθέραν νέφος τι μικρόν, σκοτεινόν, το οποίον ήρχισεν ολίγον κατ΄ ολίγον να διαλύεται. Και ότε διελύθη εφάνη καθαρά το θηρίον της Αποκαλύψεως το έχον κεφαλάς επτά και κέρατα δέκα. Κατ΄ αρχάς ίστατο ως αεροπλάνον υψηλά, κατόπιν κατήλθε χαμηλά και πλησίον μου έως 15 μέτρα. Και είδον καθημένους επάνω εις τας κεφαλάς και τα κέρατα αυτού πολλούς των αρχόντων της γης, αυτοκράτορας, βασιλείς, ηγεμόνες, πρωθυπουργούς και εκ των αρχόντων της Εκκλησίας, Πάπας, Πατριάρχας, Αρχιερείς, ενδεδυμένους τας στολάς των, οι μεν άρχοντες της πολιτείας τα διαδήματα και τα σκήπτρα, οι δε της Εκκλησίας τας ιερατικάς στολάς των, τιάρας, μίτρας, πατερίτσας κ.λ.π. Φόβος και τρόμος με κατέλαβε και στενάξας εκ καρδίας είπον. ΟΥΑΙ ! ουαί τω κόσμω ! Οποία θλίψις μέλλει να έλθει εις τους κατοικούντας την γην, όταν οι άρχοντες αυτών εισίν υπηρέται και δούλοι του αντιχρίστου!”

Άγιος Φιλόθεος Ζερβάκος
πνευματικό τέκνο του Αγίου Νεκταρίου.

Αφήστε μια απάντηση