Γ.Μ : Η Βασιλική σφαλιάρα ….
Χριστός Ανέστη .
Εβρ. 13,14 . οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν.
 
Ο Χριστιανός δεν στοχεύει να φτιάξει ,να αλλάξει  αυτόν τον κόσμο ,αλλά να προετοιμαστεί μεσα σε αυτόν κόσμο ,να βρεί τον Χριστό  ,για το ταξίδι πρός την μέλλουσαν  πόλιν.
Γνωρίζει βαθιά  ,ότι αυτός ο κόσμος έχει παρόν ,αλλά δεν έχει μέλλον , μάλιστα  δεν έχει  αιώνιο μέλλον και έχει σκόπιμο και λελογισμένο ΤΕΛΟΣ ,που θα επέλθει δυνάμει των φυσικών και πνευματικών νόμων .
Ιω. 14,3             καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε.
 
Ο σκοπός του Χριστού δεν είναι να αλλάξει αυτόν τον κόσμο , αλλά να  καλέσει ,και να προετοιμάσει όσους τον δεχθούν , τους δικούς του 
Μαζί του ,όπου θα είναι και αυτός , στην μέλλουσαν  πόλιν. 
εκέι που όπως λέει    ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ πολλαί εἰσιν·
 
Ιω. 17,9     Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι,
 
οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ.
 
Στην προσευχή για τους μαθητές του , για όσους τον πιστεύουν ,για όσους τον ακολουθούν  ζητά από τον πατέρα και  οὐ περὶ τοῦ κόσμου  ,ο κόσμος είναι ένας νικημένος  αμετανόητος  ΕΧΘΡΟΣ του Χριστού 
Ο Χριστός και όσοι πιστεύουν και ακολουθούν τον Χριστό ,δεν έχουν και δεν μπορούν να έχουν σχέση με τον κόσμο .
Αυτός που μιλάει για Χριστό και είναι ανακατεμένος με τον κόσμο ,είναι ,χριστέμπορος ,ψευδοχριστός και ψευδοπροφήτης .
 
Ιω. 15,22     εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.
 
Ήλθε   εἰς τὰ ἴδια  και κάλεσε τον κόσμο σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,αλλά αὐτὸν οὐ παρέλαβον  
Έτσι λέει ότι δεν έχουμε καμία πρόφαση γιατί μας κάλεσε σε  ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,αλλά εμείς αγαπήσαμε ,προσκολληθήκαμε στον κόσμο. 
Κόσμο που δεν πρόκειται καμία δύναμη να τον αλλάξει  ,βαδίζει πρός την καταστροφή του ,φυσική αλλά και πνευματική .
 
Ιω. 13,27   καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς. 
Ο Χριστός έρχεται μέσα από αυτόν τον κόσμο που σαν τον άδη ,φλέγεται πνευματικά όχι για να τον αλλάξει ,να κάνει φίλους  ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε …
Κόσμος βουτηγμένος μέσα στα πάθη  ,στην ακαθαρσία ,με την αμαρτία να παρελαύνει περήφανα και να προκαλεί  ,να σκανδαλίζει τους  αδυνάμους ,μικρούς τούτους..
Ο κόσμος που όποιον δεν υποτάσσεται στις βουλές του τον πατάει ,όποιον δεν επιτρέπει στον σατανά να εισέλθει  εἰς ἐκεῖνον ὁ σατανᾶς.  στην καρδιά του τον  διαλύει σωματικά και όχι μόνο .
 
Ιω. 16,33    . ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
 
Μέσα σε αυτόν τον κόσμο ,σε αυτό το σύστημα  θλῖψιν ἕξετε  ,πρίν την ενανθρώπιση και την ανάσταση όλοι από τον κόσμο στον άδη πηγαίναμε  γραμμή  κόσμος – άδης   υπήρχε .
Ένα εισιτήριο υπήρχε  ο κόσμος  συνεργαζόταν και συνεργάζεται  με τον άδη και τον τάιζε   .
Δεδομένο ότι ο κόσμος  ,όλο το σύστημα πρός τον άδη οδηγεί ,καμία ψυχή  να μην μπορεί να ξεφύγει από αυτό τον προορισμό .
 
Ο Χριστός δεν θα έλθει με κόμμα ,αλλά σαν αστραπή .σαν ΒΑΣΙΛΙΑΣ…
 
Αν αυτός που νίκησε τον κόσμο ,αποφασίσει να  συγκεντρώσει ,να φυλάξει και να προστατέψει τους φίλους του, τους εκλεκτούς  του  ,επειδή πιέζονται πονάνε ,βασανίζονται από το σύστημα .
Αν αποφασίσει να δώσει μιά τελευταία ευκαιρία ,θα  έλθει με κάποιο τρόπο και θα λαλήσει για τελευταία φορά με κάποιον τρόπο ,για να μην έχει καμία δικαιολογία κανείς ότι δεν άκουσε…
Τότε θα δώσει μιά ηχηρή σφαλιάρα στο σύστημα ,θα το ακινητοποιήσει  για λίγο καιρό ,για να  μαζέψει τους φίλους του .
 
Ιατρικό απόρρητο ,όπως Βουλευτική ασυλία ….
 
Αυτό δεν θα γίνει με κανένα κόμμα εκ του κόσμου τούτου , χριστεμπόρων ,ψευδοπροφητών ,ψευδοχριστών ,που  κρύβονται πίσω από το ιατρικό απόρρητο και δεν λένε την ΑΛΗΘΕΙΑ 
 Η ΑΛΗΘΕΙΑ  όποια και αν είναι, ελευθερώνει όποιον την λέει ,όλοι είμαστε ψευτές ,όποιος το αποδεχτεί θα σωθεί και θα σώσει και άλλους .
Έτσι και ίσως στο μέλλον θα κρύβονται πίσω από την βουλευτική ασυλία ,αλλά τότε θα είναι αργά να καταλάβουμε ότι την ξανά  πατήσαμε ..
Δεν είναι το Θέμα ότι έπεσα ,ότι λέω ψέματα ,αλλά όπως ο Αδάμ και η Εύα δεν το παραδέχομαι..
Ο Χριστός δεν θα ρίξει την σφαλιάρα  ως πρόεδρος κόμματος  ,πίσω από ιατρικό απόρρητο …
 
Αλλά Θα την ρίξει  ΒΑΣΙΛΙΚΑ ,με δικό του ΒΑΣΙΛΙΑ ,στο παγκόσμιο δαιμονικό σύστημα ,με τρόπο που ούτε μπορούμε να φανταστούμε .
Με αγιασμένο χέρι ,όπως του αγίου Νικολάου ,που χαστούκισε τον Άρειο και δικαιώθηκε από τον ίδιο τον Χριστό και την Θεοτόκο .
 
Αποκ. 7,3           λέγων· μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ                                                σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
 
Θα ακινητοποιήσει το σύστημα ,θα πάψει την δαιμονική κατοχή ,για να  προστατεύσει τους φίλους του ,τα αδελφάκια του , που πιέζονται σκανδαλίζονται ,ασφυκτικά από το δαιμονικό σύστημα και την επικυριαρχία του .
Για  να τους δώσει χρόνο προετοιμασίας και ανάπαυση  για την τελική μάχη ,τον Αρμαγεδδών   ..
 
ἀπ’ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα ὅταν γένηται πιστεύσητε  …
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετάνοιας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση