Γ.Μ : Το Βδέλυγμα της Ερημώσεως επί θύραις…
Χριστός Ανέστη
Εκκλησία είναι ο Χριστός .
 
Δεν είναι οι άνθρωποι που ιερουργούν ,δεν είναι τα κτίρια ,δεν είναι τα σκεύη ,δεν είναι  τίποτα υλικό που βρίσκεται μέσα σε έναν ναό .
Ο ναός  ,οι άνθρωποι ,τα σκεύη ,όλα ,είναι μέσα και εργαλεία που  προετοιμάζουν  ,καθαρίζουν ,τον άνθρωπο σωματικά και πνευματικά για να μπει στο σώμα του Χριστού ,στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ .
 
Ματθ. 27,40       καὶ λέγοντες· ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν! σῶσον σεαυτόν· εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ.
 
Ούτε τότε το κατάλαβαν ,ούτε και σήμερα το έχουμε καταλάβει …ότι ο μόνος ΝΑΟΣ που πρέπει να  προσβλέπουμε διακαώς να εισέλθουμε, είναι ο ίδιος ο Χριστός ,το σώμα του .
Όσο περνάνε τα χρόνια αυτό θα γίνεται  πιο δυσκολονόητο και θα κολλάμε  με το μέσο χωρίς να μπορούμε να φτάσουμε στον προορισμό .
Θα ασχολούμαστε με τους παπάδες που είναι ζωντανά σκεύη ,με τους πολυελέους ,με το παγκάρι και τις καρέκλες και με τους άλλους γύρω μας και θα χάνουμε τον στόχο .
 
Ρωμ. 12,19         μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες, ἀγαπητοί, ἀλλὰ δότε τόπον τῇ ὀργῇ· γέγραπται γάρ· ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, λέγει Κύριος
 
Ενώ όλα γύρω και μέσα σε μία Εκκλησία ,σε έναν ναό ,θα είναι ένα   ΣΚΑΝΔΑΛΟ  ,μέσα εκεί θα γυρνάει ο Χριστός και θα σώζει ,όποιον δεν μιλά και δεν ασχολείται με αυτά που βλέπει γύρω του.
Αυτό όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται δυσκολότερο ,βλέποντας τα ζιζάνια πλέον εντός εκκλησίας να μεγαλώνουν και να σκανδαλίζουν .
Ενώ θα βλέπει κάποιος  τους ξυρισμένος παπάδες ,γυναίκες στο ψαλτήρι με ράσο , μια γενική  αταξία  ,θα πρέπει να αντέχει ,να μην μιλάει ,να μένει μέσα και να τα αφήνει στον Θεό ,που μακροθυμεί και δίνει χρόνο και ευκαιρίες σε όλους μας ανεξαιρέτως .
Αποκ. 11,1         Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
 
Ότι και να γίνει όλοι έχουμε  λερωμένη την φωλιά μας , απέναντι στον Θεό ,όλοι χρειαζόμαστε χρόνο να το καταλάβουμε .
Αν κάποιος το κατάλαβε νωρίτερα ,είναι για να στηρίζει αυτούς που σιγά σιγά  το καταλαβαίνουν και όχι να τους τύπτει ,δημιουργεί τύψεις .
Αν το κατάλαβε  ορθά ,πρέπει να περιμένει να το καταλάβει και ο τελευταίος πρίν κλείσει η πόρτα της κιβωτού και ο καθένας πάρει την Θέση του και μείνει αυτός απέξω …
 
Γεν. 7,16            καὶ ἔκλεισε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν κιβωτὸν ἔξωθεν αὐτοῦ….
 
Στην Εκκλησία ,στο σώμα του Χριστού  ,ο Θεός άνοιξε την πόρτα  ,ο Θεός εισάγει και ο Θεός θα την κλείσει 
Δεν έχω κανένα δικάιωμα να κρίνω κανέναν ,μόνο να στηρίξω όσο μπορώ ,όποιον μπορώ ,όταν μπορώ ,γιατί ο καθένας θέλει τον χρόνο του και πρώτος ΕΓΩ .
Αν ασχολούμαι με τους παπάδες ,τα μανουάλια και τους άλλους ,ποτέ δεν μπήκα ,ποτέ δεν θα μπώ και όταν κλείσει η πόρτα θα είμαι στην απέξω..
 
Αποκ. 11,2         καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, ὅτι ἐδόθη τοῖς ἔθνεσι, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.
 
Η ώρα που  θα μετρήσει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής που θα ξεχωρίσει  τα αρνάκια μέσα στην εκκλησία και τα κατσικάκια έξω από αυτήν ,δεν είναι  ώρα ΤΟΠΙΚΗΣ  καταμέτρησης ,αλλά ΤΡΟΠΙΚΗΣ 
 
τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
 
Μιλάει για τον ΧΡΙΣΤΟ όχι για τόπο και ναό …
Όσοι μέσα σε έναν ναό από τούβλα και τσιμέντο ή έξω από αυτόν οπουδήποτε ,λαικοι και κληρικοί Κατάφεραν να λατρέψουν και να προσκυνήσουν τον Θεό Εν πνεύματι και Αληθεία  είναι ΤΡΟΠΙΚΑ ΕΝΤΟΣ 
 
καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε ἔξω καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς
 
Μιλάει για τον ΧΡΙΣΤΟ όχι για τόπο και ναό …
Όσοι  ενώ είναι μέσα σε έναν ναό .είναι της εκκλησίας ….αλλά ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό τους και την δική τους ΜΕΤΑΝΟΙΑ 
Όσοι  δεν βοηθάνε  ανιδιοτελώς κανέναν ,αλλά μόνο ενδιαφέρονται για τον εαυτό τους και κοιτάνε να τα έχουν καλά μόνο με τους παπάδες και κοιτάνε να φαίνεται τι κάνουν και να φαίνονται ,την πατήσαμε…
 
 
τάς θύρας τάς θύρας ἐν σοφία πρόσχωμεν
 
Το βδέλυγμα της ερήμωσης ,ο σατανάς Και από εκεί γύρω γύρω απέξω ,κάνει μεγάλη ζημιά ,μιλάει ,καλεί ,ψιθυρίζει από μακριά στους εντός κτιρίου ,κατηγορεί ,κατακρίνει ,συκοφαντεί και τροπικά μας βγάζει έξω έναν έναν ..
Όσο περνάει ο καιρός και τα έσχατα προχωράνε , οι φανεροχριστιανοί .. της εκκλησίας κινδυνεύουν περισσότερο ,γιατί εκεί γύρω απέξω, έχει αφηνιάσει  και γυρνάει ,παντα εκεί ήταν το ΒΔΕΛΥΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΗΜΩΣΗΣ .
 
Το δύσκολο τότε  θα είναι και να μπεις και να παραμείνεις και να μην ασχολείσαι με τα τέρατα που θα βλέπεις γύρω σου  ΜΕΣΑ ,όσους τους έπιασε ,λαό και κλήρο ΜΕΣΑ πλέον …
Μέχρι να του επιτραπεί να μπει και αυτός ΜΕΣΑ και τότε θα μπει ως ψώνιο που είναι ,με τιμές και δόξες   
 
Ματθ. 24,15       Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ -ὁ ἀναγινώσκων νοείτω-
 
Καλή φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση