Άγρια χόρτα του βουνού. Επιβίωση στη φύση

Σε αυτό το δεύτερο βίντεο για τα άγρια χόρτα, θα πάμε στο βουνό να δούμε τι μπορούμε να βρούμε εκεί. Πολλά από αυτά που θα δούμε φύονται και σε άλλα περιβάλλοντα όχι κατ΄ ανάγκη μόνο στο βουνό, μπορούμε ακόμη να τα βρούμε και στην αυλή μας.

Πέρα από τα φαγώσιμα χόρτα θα δούμε και κάποια δηλητηριώδη όπως και κάποια άλλα με ενδιαφέρουσες ιδιότητες. Για όλα αυτά τα είδη αναφέρω τις λαϊκές και επιστημονικές ονομασίες.

Κάποιοι κανόνες σχετικοί με τη συλλογή άγριων χόρτων είναι οι παρακάτω. Δε μαζεύουμε χόρτα από πιθανόν μολυσμένες περιοχές (άκρες δρόμων, αγρούς κτλ), δε μαζεύουμε χόρτα που δε ξέρουμε, δε μαζεύουμε όλα τα χόρτα της αποικίας, δε μαζεύουμε τα κάρτικα, κιτρινισμένα και μη υγιή χόρτα, δε τα ξεριζώνουμε, δε μαζεύουμε περισσότερη ποσότητα από αυτή που χρειαζόμαστε.

Ελπίζω να βρείτε τo βίντεο ενδιαφέρον.

Αφήστε μια απάντηση