Απέκρυψε σοβαρή αμαρτία στην εξομολόγηση, και την ώρα που πήγε να προσκυνήσει τις εικόνες…

Απέκρυψε σοβαρή αμαρτία στην εξομολόγηση, και την ώρα που πήγε να προσκυνήσει τις εικόνες…

Αφήστε μια απάντηση