Γέρων Γεώργιος: ΈΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Ομιλία του Γέροντα Γεωργίου από την † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ́ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ. «Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν, ἔτι δὲ Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου». Ἰακώβου ἀποστόλου, ἀδελφοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου (†44).

Η μία λέξη που μπορεί να περιγράψει τον Θεό είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ, θα αναφέρει ο Γέροντας Γεώργιος, όπου θα μιλήσει για τον Άγιο Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας και το θάρρος του να ζητήσει από τον Πόντιο Πιλάτο το σώμα του Ιησού. Οι ανθρώπινοι νόμοι δεν έχουν δικαιοσύνη γι΄αυτό και υπάρχει οι ασυλία των πολιτικών για να παρανομούν ανενόχλητοι, θα πει ο Γέροντας Γεώργιος που θα στηλιτεύσει την ατολμία και τη δειλία και θα συμπληρώσει ότι αυτός που είναι από τον Θεό έχει τόλμη. Πάντα οι λίγοι έκαναν τη διαφορά θα αναφέρει ο Γέροντας Γεώργιος, αυτό συνέβαινε από την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης και θα συμπληρώσει ότι αυτοί που Σταυρώσαν τον Χριστό υπάρχουν σε όλες τις εποχές και έχουν βάλει ως στόχο να αφανίσουν τον Χριστιανισμό.

Αφήστε μια απάντηση