“ανοίξτε τα παράθυρα να φύγουν όλοι όσοι μας τυραννούν”

” Δίχως ΘΕΟ ούτε μέχρι την πόρτα”

” Μην επιτρέπετε σε άλλους ανθρώπους να παίρνουν τις δικές σας αποφάσεις.”
” Έχουμε στενή σχέση μόνο με τον ΧΡΙΣΤΟ, όχι με τους ανθρώπους.”
” Έτσι θα μετοικήσουμε στην χώρα των εντολών του ΘΕΟΥ.”
” Πιάστε το νήμα της ζωής από εκεί που το άφησαν οι πρόγονοι σας.”
” Εσείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί είστε μεγάλη πνευματική προσκομιδή με σπουδαία καταξίωση.”
” Είστε φωτισμένοι με προβολέα Παγκοσμίου φήμης.”
” Αφουγκραστείτε τα κοιτάσματα που είναι κάτω από την καρδιά σας.”
Είστε απολύτως ελεύθεροι στην ¨ΑΠΛΑ του ΠΑΝΤΟΣ ¨.
” Όλοι μας περιμένουμε το καράβι της σωτηρίας μιας μέρα.”
” Η αγάπη για την προσευχή να αγγίξει την πώρωση.”
 
Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση.
ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ

Αφήστε μια απάντηση