” με τους λόγους και τις πράξεις μας να εργαστούμε για την ΛΥΤΡΩΣΗ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” μας είπε ένας άγιος

φωτο Μάρτιος του 23 ΤΕΜΠΗ

“Όταν κληθούμε σε περίπτωση γενικής επιστράτευσης, δεν θα λένε αυτός ψήφισε αυτό ή εκείνο, όλοι θα κινηθούμε για να βοηθήσουμε την πατρίδα “
 
 ” ανοίξτε τα παράθυρα να φύγουν όλοι όσοι μας τυραννούν” 
 
“Δίχως ΘΕΟ ούτε μέχρι την πόρτα”

” Μην επιτρέπετε σε άλλους ανθρώπους να παίρνουν τις δικές σας αποφάσεις.”
” Έχουμε στενή σχέση μόνο με τον ΧΡΙΣΤΟ, όχι με τους ανθρώπους.”
” Έτσι θα μετοικήσουμε στην χώρα των εντολών του ΘΕΟΥ.”
” Πιάστε το νήμα της ζωής από εκεί που το άφησαν οι πρόγονοι σας.”
” Εσείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί είστε μεγάλη πνευματική προσκομιδή με σπουδαία καταξίωση.”
” Είστε φωτισμένοι με προβολέα Παγκοσμίου φήμης.”
” Αφουγκραστείτε τα κοιτάσματα που είναι κάτω από την καρδιά σας.”
Είστε απολύτως ελεύθεροι στην ¨ΑΠΛΑ του ΠΑΝΤΟΣ ¨.
” Όλοι μας περιμένουμε το καράβι της σωτηρίας μιας μέρα.”
” Η αγάπη για την προσευχή να αγγίξει την πώρωση.”
 
Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση.
ΛΟΓΟΙ ΣΟΦΙΑΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣ

Αφήστε μια απάντηση