Γ.Μ : Δεν άκουσα ,τι είπατε ;
Χριστός Ανέστη .
Ιω. 12,47           καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν· οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σώσω τὸν κόσμον.
 
Όταν ο Χριστός , αυτός που λέω ότι ακολουθώ και εκπροσωπώ ως πολιτική παράταξη ,λέει οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾿ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 
Εγώ με τα δελτία τύπου στρέφομαι εναντίον  ,κατηγορώ ,λοιδορώ, ειρωνεύομαι , όποιον με αμφισβητήσει ,απλά  δεν είμαι αυτό που νομίζω και παρουσιάζω ,αλλά μᾶλλον κινούμαι εξ ιδίων πονηρών κινήτρων .
Όταν κινούμαι εναντίον κάποιου ή κάποιων,  με σκοπό να τον κατακρίνω και να του βγάλω τα άπλυτα στην φόρα, να τον ειρωνευτώ  ,τότε ποια η διαφορά μου από τους άλλους ,μια από τα ίδια ….
 
Ματθ. 7,5          ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου.
 
Αν δεν θεραπευτώ ΕΓΩ πρώτα   ,σε βάθος ,αν δεν καθαριστώ με την Χάρη του Θεού , θα έχω την επιφανειακή ψευδαίσθηση ότι  είμαι καλά και  πρέπει να κάνω και τους άλλους καλά .
Στην πίεση όμως ,στην πρώτη επίθεση των δαιμόνων ,η ψευτική ηρεμία και ειρήνη θα πάνε περίπατο και θα δείξω τα δόντια μου .
Δεν μιλάω από την ΚΑΡΔΙΑ στην καρδιά ,αλλά από το μυαλό  στοχεύω την καρδιά και έτσι αποτυγχάνω και το παρουσιάζω σαν ΝΙΚΗ …
 
Όταν σε μία Ορθόδοξη Ελλάδα εκατομμυρίων  το 40 % απέχει  .
 
Ένας πολιτικός με ξύλινη γλώσσα τα βλέπει όλα ΝΙΚΗ ,ακόμα και την ήττα ,γιατί δεν θέλει να την αποδεχθεί .
Οι Έλληνες  40 % δεν ψήφισαν ,αν κάποιος  μιλούσε στην ΚΑΡΔΙΑ τους ,αυτό το 40 % θα σηκωνόταν για να τον ψηφίσει .
Ο Έλληνας  σε μεγάλο ποσοστό  έχει ακόμα ΚΑΡΔΙΑ ,έχει το καντηλάκι αναμμένο μέσα του και περιμένει υπομονετικά. την ώρα που θα στείλει ο Θεος κάποιον που θα του μιλήσει την ΚΑΡΔΙΑ .
 
Ματθ. 12,34      ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.
 
Όταν είσαι ψευτικός ,επιφανειακός, υποκριτής δηλαδή προσπαθείς να δείξεις ότι αυτά που λες και κάνεις είναι από την ΚΑΡΔΙΑ σου αυτά είναι γνώση και όχι ΕΠΙΓΝΩΣΗ  ,είναι  μόνο στο κεφάλι ,στο μυαλό .
Όταν δεν καθαριστεί η ΚΑΡΔΙΑ ,δεν κατεβαίνουν όσα και να διαβάσεις ,να μάθεις  ,για τον Χριστό ,ώστε να γίνουν ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
Αλλά με την παραμικρή πίεση θα ξεπετάγεται ο θυμός ,η οργή ,η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ,η  υποκρισία  ,από την ακάθαρτη ΚΑΡΔΙΑ .
Όλοι έτσι είμαστε ,κάποιοι  ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ ,το δέχονται απλά αγωνίζονται ζητούν την βοήθεια ,την χάρη του Χριστού ,να τους ελευθερώσει ,
Να τους καθαρίσει ,να μάθουν να στηρίζουν ,να ΝΟΥΘΕΤΟΥΝ  και όχι να κατακρίνουν ,να ειρωνεύονται ,να επιτίθενται .
 
Ιω. 10,5     ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾿ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.
 
Τα προβατάκια μπορεί να είναι σκορπισμένα ,χαμένα ,πληγωμένα  ,απολωλότα ,αλλά το ΦΩΣ της βαπτίσεως μέσα  στην  ΚΑΡΔΙΑ  τους ακόμα είναι αναμμένο και τα πληροφορεί για την τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.
Έτσι  40 % έκατσε στο σπίτι να περιμένει τον ποιμένα , κάποια άλλα πλανήθηκαν από διάφορες φωνές ,αλλά θα επιστρέψουν .
Ματθ. 9,36        Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐῤῥιμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα.
 
 Όταν έλθει η  ώρα του ΠΟΙΜΕΝΑ αυτό το 40 % που απείχε ,αυτοί που περιμένουν και δεn πείθονται ,δεν ακούνε  κανέναν από τις φωνές των αλλότριων,  θα τον  εκλέξει πανηγυρικά .
Πρός το παρόν ,δεν ακούει  τους λυκοποιμένες ,τους πλάνους ,τους χρηστέμπορους …οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση