Γ.Μ : Α.Ι Ο δούρειος ίππος του χξς …
Χαίρεται
Λουκ. 22,32  ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ ἵνα μὴ ἐκλίπῃ ἡ πίστις σου·
 
Τι ήταν αυτό το κρίσιμο που κινδύνευε να χάσει μέσα στον πειρασμό, ο πρωτοκορυφαίος απόστολος  Πέτρος ;
Τι ήταν αυτό που μετά τον πειρασμό έγινε δυνατότερο και του έδωσε την δύναμη ώστε να του πει, όταν νικήσει τον πειρασμό και επιστρέψει δυνατότερος … στήριξον τοὺς ἀδελφούς σου.
Τι είναι αυτό που σε αυτό και για αυτό ,ο Θεός μέσω των πειρασμών μας δοκιμάζει και ή δυναμώνει ή το χάνουμε και χανόμαστε στο τέλος .
 
Εβρ. 11,1     Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.
 
ΠΙΣΤΗ είναι μια εσωτερική κατάσταση ,δίνεται από τον Θεό , όμως δεν μένει ,δεν μπορεί να μείνει στάσιμη  ,είτε  υπό την Θεία πρόνοια και παιδαγωγία  αυξάνει ,είτε λιγοστεύει και χάνεται λόγω  της ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ της στροφής πρός το πονηρό. 
Κανένας δεν γεννιέται πονηρός ,κακός ,αλλά ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν.
Πονηρή κακή είναι η προαίρεση που κινείται πρός το πονηρό και όχι το πλάσμα του Θεού , έτσι δίνεται η δυνατότητα της  στροφής της προαίρεσης πρός το Θείο Θέλημα ,λέγεται ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
Αποκ. 22,11  ὁ ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ὁ ῥυπαρὸς ῥυπαρευθήτω ἔτι.
Ένας μέρος της ανθρωπότητας  κάλπαζε  ,καλπάζει  και θα καλπάζει  πρός την καταστροφή της ,χάνοντας την ενεργή ΠΙΣΤΗ της στον Θεό .
Ενώ ένα άλλο μέρος της ,το υπόλοιπο θα έχει  αντίστροφη πορεία θα πιστεύει όλο και περισσότερο ὁ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.
Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο ,κάτι μισό μισό ,υπάρχει η δικαιοσύνη και η αδικία και ο δρόμος της τελείωσης πρός ένα από αυτά, με μόνο όπλο την ενεργή και έμπρακτη ΠΙΣΤΗ .
 
Λουκ. 18,8         πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;
 
Αυτό γίνεται και θα γίνεται έως  να εκλείψει η ΠΙΣΤΗ έλθει αυτός που στην Αποκάλυψη  προλέγει την άφιξη του  Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἔσται αὐτοῦ.
Ρητορικά ρωτάει, εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς; γιατί όταν θα έλθει ο λόγος που θα τελειώσει αυτος ο κόσμος ,είναι γιατί δεν θα υπάρχει πλέον ενεργή και έμπρακτη ΠΙΣΤΗ εις το όνομα του .
Πραξ. 14,22        παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
Το επίπεδο ,το μέτρο της ΠΙΣΤΗΣ ,η ΠΙΣΤΗ  , που είναι ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων είναι το στοιχείο που όσο δυναμώνει , κατανικάει την κάθε Θλίψη που ασκεί η έλξη του κόσμου τούτου και οδηγεί εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Το μόνο όπλο που έχει ο μαθητής ,ο πολεμιστής του ΦΩΤΟΣ είναι η ΠΙΣΤΗ για αυτά που δεν βλέπει ,αλλά πιστεύει για αυτά που δεν ζει αλλά προσμένει να τα ζήσει ,για αυτά που προσμένει .
 
Λουκ. 8,50  ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ λέγων· μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται.
 
Η ΠΙΣΤΗ αρχικά είναι διανοητική ,ξεκινάει από το μυαλό ,από τον εγκέφαλο ,από την διάνοια ,ως ακτίνα φωτός .
Έπειτα κυλάει σιγά ,σιγά με την πνευματική εργασία , με την ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ,κατεβαίνει σταδιακά μέσα στη καρδιά ,το νού ,το κέντρο της ΨΥΧΗΣ φωτίζει και θωρακίζει τον άνθρωπο .
Ο άνθρωπος τηρεί τις εντολές ,μένει κοντά στον Θεό και η ΠΙΣΤΗ ως κόκκος σινάπεως βλαστάνει και αυξάνεται συνεχώς παράγοντας έργα .
Η ΠΙΣΤΗ ενώνει δια της προσευχής τον άνθρωπο πνευματικά με τον Θεό ,με τον δημιουργό με την πηγή της ζωής ,με το ΦΩΣ και ζωογονεί τον άνθρωπο .
 
Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Τότε αυτή θα είναι η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΦΙΑ ή εκ του Αγίου Πνεύματος σοφία ,που θα φωτίζει την καρδία ,τον νούν ,το κέντρο της ΨΥΧΗΣ κάθε ανθρώπου. 
Ανθρώπου  που θα παραμείνει σταθερός στην ΠΙΣΤΗ ,δια των θλίψεων ,στον μόνο αληθινό Θεό ,τον τριαδικό Θεό  θα λαμβάνει την πληροφορία στην ΚΑΡΔΙΑ  ότι αυτός ο αριθμός που θα μοιάζει ἀριθμὸς  ἀνθρώπου ,θα είναι το διακριτικό ο ἀριθμὸς τοῦ θηρίου  .
Το μυαλό ,η διάνοια που θα είναι σκοτισμένη , δεν θα μπορεί να διακρίνει το ΦΩΣ από το σκοτάδι  ,θα ζει μέσα στην διαστροφή ,στον δρόμο πρός την καταστροφή .
 
ὁ ἔχων νοῦν και ο μή ἔχων νοῦν …
 
Η  ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ είναι ο δούρειος ίππος του σατανά ,που σκοπό έχει την κατάληψη της διάνοιας ,του εγκεφάλου ανθρώπου ,έτσι να ελέγχει το σκεπτικό του ανθρώπου .
Από εκεί που ότι σπαρθεί πέφτει και καταλήγει στο νουν ,στην καρδιά ,στο κέντρο της ψυχής του ανθρώπου .
Αφού  καταλάβει την διάνοια ,αφού  σπείρει σκοτεινούς ,πονηρούς  λογισμούς ,θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης ,θα αποκτήσει τον έλεγχο του ανθρώπου  ,φτάνοντας στην ΚΑΡΔΙΑ ,τον νουν ,γεμίζοντας τον διαστροφή ,σκοτάδι ,ψέμα ,που ο άνθρωπος αδυνατεί να αντιμετωπίσει χωρίς ΠΙΣΤΗ .
Όλα αυτά θα γίνουν  με υποτιθέμενες καλές προθέσεις , να  διευκολύνουν  την ζωή μας ,αλλα θα έχουν σκοπό την ΚΑΡΔΙΑ ,την ΨΥΧΗ 
Α.Ι …φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν
 
Αυτά θα μας κάνει να πιστέψουμε η Α.Ι …
Για την Α.Ι ο Χριστός υπάρχει, αλλά δεν είναι ΘΕΟΣ ,δεν είναι ο μοναδικός τέλειος άνθρωπος που αναστήθηκε και αναλήφθηκε και έτσι θα αρπάξει και εμάς κατά την δευτέρα του παρουσία ,όσους τον πίστεψαν .
 Αλλά ένας σπουδαίος πεθαμένος άνθρωπος ,διδάσκαλος που πέθανε όπως όλοι οι άλλοι ,δεν βρήκαμε ποτέ το πτώμα του ,το έκρυψαν οι πονηροί χριστιανοί , δεν αναστήθηκε ποτέ ,δεν πήγε δεξιά του πατέρα ,άρα εμείς δεν θα αναστηθούμε ποτέ 
Αλλά θα μας χαρίσει μία τέλεια επίγεια ζωή ,γιατί μετά δεν υπάρχει τίποτα, θα μας σώσει η επιστήμη ,η Α.Ι ,ο αντίχριστος ,θα φάμε με χρυσά κουτάλια .
Έτσι θα χάσουμε την ΠΙΣΤΗ στον Χριστό στο λυτρωτή και θα οδηγηθούμε στα πόδια του αντιχρίστου, για να μας σφραγίσει με έναν μοναδικό θαυματουργό αριθμό .
Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν·
 
Θα έχουμε σε βάθος χρόνου  την απώλεια της  ΠΙΣΤΗΣ στον Θεό ,γιατί ο άνθρωπος θα σκέφτεται ότι του υποδεικνύει  η τεχνητή ,δαιμονική σοφία  ,ως σίγουρη τεχνητά επιλογή 
Έτσι θα σκέφτεται ότι θέλει η Α Ι να σκέφτεται και δεν περιλαμβάνεται η ΠΙΣΤΗ στον Θεάνθρωπο Χριστό ,αλλά ο Χριστός θα δίνεται ως άλλος ένας μεγάλος  πεθαμένος διδάσκαλος .
Όλο αυτό θα οδηγήσει  στην  στροφή προς την ανθρώπινη ,τεχνητή ,επιστημονική σοφία  , θα οδηγήσει  στην πίστη στις επιλογές που πίσω από το σχήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗ θα κρύβεται ο διάβολος ,η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς. σε βάθος χρόνου στην αποστασία ,στην  ΑΠΙΣΤΙΑ .
 
ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Στην ψηφιακή εποχή ,την  εποχή της  ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ   σκοπός είναι κάθε άνθρωπος να συνδεθεί ψηφιακά ,να παραδοθεί και να συνδεθεί  με το Θηρίο , όπως οι πιστοί εντός Εκκλησίας συνδέονται με την κεφαλή τον Χριστό .
Έτσι και ο Αντίχριστος θα ζητήσει και θα τα φέρει έτσι ώστε να συνδεθούμε ψηφιακά μαζί του ,κάτω από τον δικό του γενικό αριθμό  τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου·  καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
Τα τρία πρώτα ψηφία θα είναι 666 και τα υπόλοιπα θα είναι  ο μοναδικός Προσωπικός Αριθμός που θα είναι συνδεδεμένος με το Θηρίο .
 
 
Λουκ. 8,50    μὴ φοβοῦ· μόνον πίστευε, καὶ σωθήσεται.
 
Πρίν γίνουν όλα αυτά ,εμείς οι Ρωμιοί στο σχέδιο του Θεού είναι να  προειδοποιήσουμε τον κόσμο 
θα αναλάβουμε την αποστολή  της διάδοσης της ΑΛΗΘΕΙΑΣ  
θα δώσουμε την εκ Θεού τελευταία ευκαιρία στον κόσμο ,να διαλέξει το  ΦΩΣ ή το σκότος ,να πάρει τις ορθές  αποφάσεις και μετά  θα ήξει το τέλος .
 
Μέχρι τότε ο δούρειος ίππος της ψευτοαλήθειας.  που λέγεται Α.Ι  ,μπορεί να περιμένει ….
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση