Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε χαρτί η μαντίλι όταν παίρνουμε αντίδωρο;

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε χαρτί η μαντίλι όταν παίρνουμε αντίδωρο;

Αφήστε μια απάντηση