Γ.Μ : Στο κυνήγι του ψευδοπροφήτη…
Χαίρεται
Ματθ. 7,15        Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι λύκοι ἅρπαγες.
 
λύκοι ἅρπαγες , αρπάζουν την προσοχή μου και την στρέφουν μακριά από τον στόχο ,μακριά από την ένωση με τον Θεό ,σε αλλότριους στόχους .
Έτσι χωρίς να το καταλάβω , στρέφουν  την ίδια μου την ΨΥΧΗ ενάντια στο θέλημα του Θεού ,ενάντια στους άλλους , πέφτοντας σε κατάκριση και χειρότερα σε ιεροκατάκριση .
Ποιός είναι ο στόχος ; ποιο είναι το πρώτο που πρέπει βαθύτατα να αγωνιστώ να κατανοήσω ;
 
Ματθ. 7,5          ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου
 
Βολεύει τον σατανά να ασχολούμαι με τους άλλους  ,ειδικά αυτούς που στέκονται ψηλά ,ειδικά αυτούς που ο Θεός επιτρέπει ,παραχωρεί να κατέχουν εξουσίες και θέσεις ,είτε πολιτικές ,είτε εκκλησιαστικές .
Όσο υψηλότερα κατακρίνω ,τόσο βαθύτερα βυθίζομαι στην άβυσσο ,στην πλάνη ,στον άδη .
Θέλει χρόνο ,κόπο ,πνευματική εργασία να στραφώ πρός τον εαυτό μου , το ξέρει ο σατανάς ,ότι αν το καταφέρω θα με χάσει…
Για να μπορέσω ,να αντέξω να δώ ποιός πραγματικά είμαι ,να σηκώσω το βάρος της ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ θέλει αγώνα ,θέλει κάθαρση ,θέλει υπομονή και είναι απαραίτητη προϋπόθεση της σωτηρίας μου.
Μόνο  έτσι θα κατανοήσω την απόλυτη ανάγκη της συνδρομής του Χριστού ,για την σωτηρία μου ,για να μου σταλεί , αυτό που μόνο σώζει με τις άπειρες  ενέργειες του ,το Άγιον Πνεύμα .
 
Μαρκ. 2,17         καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
Πρίν πεί αυτό ο Κύριος ,ἀκούσας  άκουσε τους γραμματεῖς καὶ τους  Φαρισαίους να λένε  , τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· τί ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει ;
Έβλεπαν και  διέκριναν την αμαρτωλότητα των άλλων ,αλλά δεν έβλεπαν και δεν ήθελαν να δούν ,δεν το άντεχε η υπερηφάνεια τους , το πιο σημαντικό , την δική τους αμαρτωλότητα .
Αυτό παθαίνουμε μέχρι σήμερα από διάφορους δασκάλους ΓΕΡΟΝΤΕΣ ,ψευδοπροφήτες .
Ιω. 1,42      εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν …
 
Ο κόσμος ,η επίγεια εκκλησία ,η διοικούσα εκκλησία , είναι γεμάτα ζιζάνια ,λύκους βαρείς , γεννήματα εχιδνών ,έτσι θέλει η Θεία οικονομία ,το σχέδιο του Θεού .
Είναι τα εμπόδια που είδε στο όραμα του ο Μέγας Αντώνιος ,να είναι παντού και να είναι αδύνατον κάποιος να διαφύγει χωρίς την άνωθεν βοήθεια ,χωρίς την άνωθεν δοσμένη αρετή της ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ .
Μέσα από αυτή την κατάσταση θέλει ο Θεός να    συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ.
Μέσα από αυτήν την κατάσταση που είχαν διαμορφώσει οι φαρισαίοι τότε ,οι μαθητές βρήκαν τον Μεσσία και τον ακολούθησαν ,παράκαμψαν τους φαρισαίους ,δεν ασχολήθηκαν μαζί τους .Μόνο ο Κύριος μπορούσε να το κάνει και το έκανε ,για να είναι στην κρίση  αναπολόγητοι .
 
Τι σημαίνει ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ και τι σημαίνει ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ .
 
ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ σημαίνει να ακούς τους ψευδοπροφήτες ,να ακούς ψευτογέροντες ,να ακούς τον αντίθετο που μιλά από αυτά τα σκεύη και να τρέχεις ξοπίσω τους στην ΠΛΑΝΗ τους και εσύ .
Ενώ υπάρχει Εκκλησία ,υπάρχουν ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,που πρέπει να κάνεις υπακοή ,αλλά εσύ δεν θες τους παπάδες …
Όργανα διάφορα που που σε στρέφουν ενάντια στα εμπόδια ,στα σκάνδαλά και όχι να περνάς ανάμεσα τους 
 έτσι να σε ρίχνουν στις παγίδες ,στα δόκανα ,να σε πιάνουν οι παγίδες που είναι σπαρμένες παντού .
Να κατηγορείς και να κατακρίνεις τους πάντες ,τα πάντα γύρω σου ,πέφτοντας σε κατάκριση και ιεροκατάκριση 
Νομίζοντας ότι είσαι άξιος να το κάνεις ,ενώ δεν σου δόθηκε καμία τέτοια εντολή από το Άγιον Πνεύμα 
 
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ σημαίνει  να σιωπάς ,να προσεύχεσαι ,να αγωνίζεσαι  ,να ελπίζεις στην  την Θεία Χάρη

να σου φανερώνει τις πνευματικές παγίδες ,τους ανθρώπους σκάνδαλα  και να σε φυλάει από αυτούς .
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗ ΣΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ .
Να μην ελπίζεις στις δικές σου δυνάμεις ,στο δικό σου πνεύμα ,παρά μόνο στο Άγιον Πνευμα .
Το Άγιον Πνεύμα μοιράζει τα χαρίσματα  και αναθέτει τα διακονήματα ,σου δείχνει το καιρός του σιγάν και τον καιρό του λαλείν ,εντός Εκκλησίας .
Αν σε χρειαστεί θα σε καλέσει όταν και όπου θέλει ,το λέει ο απόστολος Παύλος .
Ἀδελφοὶ, ὑμεῖς ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. Καὶ οὔς μὲν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.
 
Εκκλ. 3,7           καιρὸς τοῦ ῥῆξαι καὶ καιρὸς τοῦ ῥάψαι, καιρὸς τοῦ σιγᾶν καὶ καιρὸς τοῦ λαλεῖν,
 
Είναι καιρός κατά τον οποίον θα διαρρήξη κανείς τα ενδύματα του εις ένδειξιν πένθους και αποδοκιμασίας, και πάλιν είναι καιρός κατά τον οποίον θα ράψη τα ρούχα του.
Καιρός σιωπής και καιρός, κατά τον οποίον έχει το δικαίωμα κανείς να ομιλήση.
Ποτε θα  εμφανιστεί κάποιος  και θα  μιλήσει  ,ποτέ  θα διαρρήξη τα ιμάτια του εις ένδειξη αποδοκιμασίας ,ποτέ θα παραμείνει σιωπηλός .
όπως ο κύριος ,η ενυπόστατη σοφία ,τις περισσότερες φορές στα έξη δικαστήρια ,στις έξη ιστορικές κακοδικίες εναντίον του ,έμεινε σιωπηλός ,είπε ελάχιστα .
Είναι θέμα του Αγίου Πνεύματος ,μόνο αν έχω το Άγιον Πνεύμα ,μόνο αν καθοδηγούμαι από τα ιερά Μυστήρια και κάνω υπακοή στις εντολές που λαμβάνω
Αν είμαι μοναχός από τον γέροντα μου ,αν είμαι λαϊκός από τον πνευματικό του ,δια των Μυστηρίων .
Οι άγγελοι ρώτησαν τον Κύριο  ,θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά ;
 
Ο Λόγος του Θεού τους απαντά   οὔ  ,μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον
ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
 
Α Κορ. 2,15        ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.
 
Ανακρίνει μὲν πάντα ο Πνευματικός  άνθρωπος  κινείται ανάμεσα στις παγίδες ,ανάμεσα στα ζιζάνια ,με την Χάρη του Θεού τα ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ ,τα βλέπει ,μεγαλώνει και αυξάνει δίπλα τους ,αλλά δεν τον αγγίζουν ,δεν τον πειράζουν ,δεν μπορούν να τον αγγίξουν ΤΡΟΠΙΚΑ ,ενώ είναι ΤΟΠΙΚΑ δίπλα του .
ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται  τα προσπερνά ,δεν ασχολείται μαζί τους ,δεν πιάνει κουβέντα ,δεν σκοντάπτει πάνω τους ,δεν σταματά την συνεχή πορεία του ,που είναι στραμμένη πρός τον Θεό .
Τα επηρεάζει ,δεν τον επηρεάζουν ,αφού είναι σκεπασμένος ,καλυμμένος από την χάρη του Θεού .
Αγνοεί ,διακρίνει τους ψευδοπροφήτες με την Χάρη του Θεού και τους αποφεύγει ,δεν ασχολείται μαζί τους .
Ιω. 2,5     λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις· ὅ,τι ἂν λέγῃ ὑμῖν, ποιήσατε.
 
Ο Χριστός περπατά μέσα στην Εκκλησία του , φροντίζει ,παιδεύει ,εκπαιδεύει ,τους δικούς του και τους προετοιμάζει για να λάβουν το Άγιον Πνεύμα .
Επικοινωνεί ΜΥΣΤΙΚΑ μέσω των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ με τους δικούς του και τους καθοδηγεί κάτω από την μύτη του σατανά .
Ο ρόλος ,ο αγώνας  ,του κάθε Ψευδοπροφήτη ,που παρουσιάζεται  ἐν ἐνδύμασι προβάτων ,αλλά είναι  είναι ἔσωθεν λύκοι ἅρπαγες ,είναι να διακόψει  ,να βάλει παράσιτα ,να διαβάλλει αυτή την Μυστική επικοινωνία .
Να σε τραβήξει ,να τον ακολουθείς ,να τον κυνηγάς από μόνος σου ,εκεί που τρέχει και αυτός ,στην έρημο ,στον χαμό ,στην απώλεια …
Όταν θα καταλάβεις που σε πήγανε και που κατέληξες ,μακριά από την εκκλησία ,έξω από τα Μυστήρια σε ιεροκατάκριση ,όταν  θα του ζητήσεις τον λόγο ,θα σου πεί ειρωνικά και γελώντας .
        Δεν φταίω εγώ ,εσύ με ακολούθησες ,εσύ με κυνηγούσες ,τώρα πάψε  ….
 
Τότε θα είναι ο Ο κλαυθμός και ο βρυγμός των οδόντων ,αλλά θα είναι αργά για ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση