ΑΡΘΡΑ 8 Ιούν 2023 - 12:15

Γ.Μ : Πενήντα πενήντα …

Γ.Μ : Πενήντα πενήντα …
Χαίρεται

Γεν. 6,2     ἰδόντες δὲ οἱ υἱοὶ τοῦ Θεοῦ τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων ὅτι καλαί εἰσιν, ἔλαβον ἑαυτοῖς γυναῖκας ἀπὸ πασῶν, ὧν ἐξελέξαντο.
 
Όταν οι υἱοὶ τοῦ Θεοῦ  οι απόγονοι του Σήθ ἔλαβον  για γυναίκες τις φτιασιδωμένες κόρες της γενιάς του Καίν ,
τὰς θυγατέρας τῶν ἀνθρώπων  ,παρά τις προειδοποιήσεις του Θεού να μην αναμιχθούν .
Tο αποτέλεσμα ήταν η πλήρης πλέον ηθική διαφθορά της ανθρωπότητάς . 
Αυτή η  πνευματική ,η ηθική διαφθορά είχε αποτέλεσμα τον πνευματικό θάνατο τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας
Αυτό έφερε την πρώτη καταστροφή της ανθρωπότητας ,τον  κατακλυσμό. 
 
Γεν. 6,3             καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρκας, ἔσονται δὲ αἱ ἡμέραι αὐτῶν ἑκατὸν εἴκοσιν ἔτη.
 
Έτσι το Ζωοποιό Άγιον Πνεύμα ,η Χάρη εγκατέλειψε την ανθρωπότητα και αυτό είναι η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ .
Αυτή είναι η καταστροφή για τον καθένα από εμάς ,να γίνουμε ακάθαρτες σάρκες ,να νοιαζόμαστε μόνο για τις ηδονές ,τις απολαύσεις ,την αυτοπροβολή και την δόξα του κόσμου .
Αυτά έχουν αποτέλεσμα να μας εγκαταλέιψει  η ΑΚΤΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ.
 
Α Ιω. 2,16          ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἡ ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἡ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρός, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί.
 
Η γυναίκα ,ο άνδρας ,το φύλο ,είναι εξωτερικά σχήματα των ψυχών μας , που θα μείνουν πίσω ,όταν φύγουμε από αυτό τον αιώνα.
Σχήματα που έθεσε ,μας φόρεσε ο Θεός , ως μέρος του πάνσοφού σχεδίου του ,μέσα στην αδυναμία μας .
Σχέδιο που  μας φέρνει, αν το ακολουθήσουμε ,μέσα στον παράδεισο ως αγγέλους χωρίς φύλο πλέον .
Αν εγώ δεν δεχθώ το φύλο που μου έδωσε ο Θεός , δεν σεβαστώ γενικά τον όρο φύλο ,δεν ψάξω την εσωτερική ομορφιά μέσα μου ,γύρω μου και κολλήσω στα σχήματα και μάλιστα τα πειράξω ,τότε  ἐκ τοῦ κόσμου ἐστί ,όλο αυτό και κόλλησα στην σάρκα .
 
Αν αφήσω τον Θεό ,πιστέψω , θα μου φέρει την κατάλληλη ΨΥΧΗ δίπλα μου ,του αντιθέτου φύλου να την συμπληρώσω και να με συμπληρώσει πενήντα -πενήντα .
Άλλο ΑΝΔΡΑΣ  και άλλο αρσενικό ,άλλο ΓΥΝΑΙΚΑ και άλλο Θύλακο 
Ένας άνδρας θυσιάστηκε έδωσε την ψυχή του για εμάς και δίνει συνεχώς το σώμα του και το αίμα του και μας σώζει .
Μία γυναίκα είναι πρώτη μέσα στην Βασιλεία των Ουρανών ,μεσιτεύει συνεχώς για εμας .
Από μία γυναίκα γεννιόμαστε και περιμένουμε βοήθεια ,σε μία γυναίκα στηρίζουμε την ελπίδα της σωτηρίας μας ,στην Υπεραγία Θεοτόκο ,την Παναγία ,την Μητέρα του Θεού και όλων μας .
 
Ο άνδρας ,το αρσενικό ,Η γυναίκα το θηλυκό 
 
Γυναίκες  πλέον δεν είναι γυναίκες αλλά θηλυκά, σάρκες.  είναι και αυτές που και σήμερα παρασύρθηκαν  και  συμμετέχουν  στην ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ την  ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ την  ἀλαζονεία τοῦ βίου .
Οι άνδρες  ,ξεπεσμένοι δεν είναι πλέον άνδρες αλλά ,αρσενικές σάρκες   από πίσω παρασύρουν και παρασύρονται μακριά από τον Θεό ,ως σάρκες κυνηγιούντε μεταξύ τους ,όπως ο σκύλος με  την σκύλα …
Η ευθύνη της διαφθοράς και της επερχόμενης νέας δεδομένης καταστροφής, δεν ανήκει ολοκληρωτικά σε κανένα φύλο ,ούτε στο ανδρικό ,ούτε στο γυναικείο .
Αλλά ανήκει στην κακή χρήση του σχήματος  ΑΝΔΡΑΣ και ΓΥΝΑΙΚΑ από τις ψυχές που τα φορούν .
 
Το πρότυπο του άνδρα που αγαπάει είναι ο Χριστός και το πρότυπο της γυναίκας που αγαπάει είναι η Παναγιά .
 
Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,η ένωση με τον Χριστό ,δεν είναι θέμα της γυναίκας ή του άνδρα ,είναι της ψυχής που περικλείει , το σοφά εκ θεού σχεδιασμένο προσωρινό σχήμα .
Αν κολλήσω στο εξωτερικό  σαρκικό σχήμα ,αν το πειράξω ,αν το αρνηθώ  οὐ μὴ καταμείνῃ τὸ πνεῦμά του Θεού πάνω μου 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ εκτός θελήματος του Θεού ,να πίνω αλατόνερο για να ξεδιψάσω .θα είμαι χάλια αλλά θα το αρνούμαι πεισματικά έως να καταστραφώ ,δηλαδή να πάω στον άδη ,στην κατάθλιψη ,στον πόνο ,στο σκοτάδι 
Εκεί που ήμουν και στην γή και το έκρυβα επιμελώς με αστραφτερό χαμόγελο …
 
Στο τέλος και για πάντα …
 
Γαλ. 3,28      οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση